Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

projekt vinbärssnäcka

Skapad 2020-05-11 15:42 i 133221 Förskolan Bonden Stockholm Södermalm
Förskola
Det här är den fjärde och sista perioden i Södermalms kommunala förskolors systematiska kvalitetsarbete. Totalt har vi fyra perioder: Projektuppstart samt tre Uppföljningsperioder som alla följer vårt pedagogiska år. Det här är den tredje uppföljningen av projektarbetet där vi formulerar en Projektsammanfattning. Projektsammanfattning är en utvärdering av projektet som görs i slutet av vårterminen. I sammanfattningen gör pedagogerna en analys av sin undervisning och barnens förändrade kunnande/lärande/utveckling. Sammanfattningen utgör underlag för gruppens självvärdering genom WKI (Stockholms stads Webbaserade kvalitetsindikator)

Innehåll

 

Vid terminens start så samlade vi in barnens sommaruppdrag som vi senare satte upp på vår projektvägg. Detta för att kunna göra bilderna tillgängliga för barnen och för att det kan sätta igång diskussioner och samtal barnen emellan. Vi reflekterade och samtalade med barnen om de sommaruppdrag som vi samlat in. En bild föreställde ett titthål där man kunde se utöver Slussen. Detta märkte vi ganska snabbt var något som barnen tyckte var väldigt intressant. Vi testade att göra egna kikare som vi kunde ta med till Vitan för att titta närmare på vår närmiljö. Barnen gick på upptäcktsfärd och fastnade för vinbärssnäckan. Vi gick ett flertal gånger på snäckspaning i Vitan, vi tittade nära på detaljer.

 

Vi pedagoger reflekterade över hur vi kunde ta tillvara på barnens visade intresse och hur vi kunde fördjupa deras kunskaper kring vinbärssnäckorna. Vi landade i att vi skulle skaffa två egna snäckor som vi kunde ta hand om på förskolan och kunna skapa en djupare relation till både djur och natur. Det blev två afrikanska jättesnäckor som vi döpte till Taco och Rulle.Barnen har varit delaktiga i processen genom att

  • hämta snäckorna på en annan förskola.
  • Läsa och leta fakta om vad afrikanska jättesnäckor behöver för att överleva,
  • Vi köpte ett terrarium där de två snäckorna skulle bo.
  • Några av barnen fick gå till djuraffären för att köpa kalk, (sepiaskal då vi hade läst att det tycker afrikanska snäckor om.)

Barnen har och är delaktiga i omvårdnaden av snäckorna, de ser till att terrariet är städat och fint, de ger Taco mat och duschar hen varje dag. Barnen visar stor empati kring att Taco ska ha det bra.  

Genom hela vår utbildning och undervisning så har vi ett förhållningssätt och arbetssätt där vi har gjort ett didaktiskt val där vi delar in barngruppen i mindre grupper för att kunna ge barnen mer talutrymme och för att kunna se varje individ. Detta är ett sätt som säkerställer vår undervisning.

Genom att arbeta i mindre grupper får barnen mer delaktighet och inflytande i sin lärande process. Vissa är intresserade av snäckans spröt, andra av slemmet, någon funderade över snäckans skinn och skelett.

Små grupperna och olika mötesplatser gör det möjlig för oss att fånga barnens intresse och skapar samtal runt olika saker vilket i sin tur ökar språkutvecklingen. Kunna fokusera på vad just den här gruppen vill fokusera på. Det ska vara kul att lära sig nya saker och det blir det om man kan fokusera på vad man är intresserad av.

Genom vårt förhållningssätt kan vi göra samma sak flera gånger, vi kan titta nära på detaljer som vi kanske hade missat om vi hade varit i en stor grupp. Vi kan stanna kvar i barnens intresse så länge som det behövs. Vi strävar efter att utbildningen ska ta tillvara på barnens erfarenheter och deras behov för att kunna utmana dem vidare. Vi vill inspirera barnen till att söka nya upptäckter och kunskaper. För att möjliggöra detta så har vi använt oss av olika uttrycksmedel som lera, måla och rita på både  papper och kakelplattor samt i våra naturböcker som vi har med oss när vi är i våra mindre grupper. Vi har också använt oss av QR koder, läst böcker och vi har sökt nya fakta för att öka både vår egen och barnens kunskaper.men framför allt har vi gjort det många gånger.

 

Vi har kunnat se ett förändrat kunnande och lärande både enskilt och i gruppen. Barnen har tillsammans utforskat både snäckor och andra småkryp exempelvis gråsuggan. Vi har kunnat sett skillnader och olikheter. Några av barnen upptäckte att skogssnigeln tillskillnad från vinbärssnäckan har ett andningshål på sidan av huvudet. Barnen kan också se skillnad på vilka snäckor som är trädgårdssnäckor och parksnäckor då vi tillsammans har läst oss till att man kan se skillnad på snäckarterna genom vilken färg ”läppen” har. Att se skillnader och olikheter mellan olika snäckarter skulle vi säga är ett förändrat kunnande.

Vårt syfte med att ha smågrupper är att möjliggöra att barnen skapar nya kontakter med varandra, samt att öka språkutvecklingen då grupperna aldrig är statiska så kan barnen hamna med olika kompisar varje gång. Detta möjliggör att nya konstellationer uppstår. Barnen får chans att utveckla sig själva när de får olika roller i olika grupper. Barnen har delat med sig av olika kunskaper och att dem vågar fråga en kompis om hjälp, det kan vara allt från hur man skulle kunna rita snäckans skal till vilka färger man kan blanda för att få fram en nyans.

 

 

 

 

Organisation

Vi har strukturerat upp våra rutiner så att det är tydligare för oss vilket gör det tydligare för barnen. Våra roller är tydligare det vill säga vem av oss pedagoger som sköter packningen, vem håller i  barnmöte /morgonmöte, uppställning, påklädning av västar och vem som räknar in och ropar upp alla barn som är på förskolan. Vi använder som ovan nämnt smågrupper i projektet, och stationer/ mötesplatser där barnen får möjlighet till utforskande och lärande.

 

 

 

Vår pedagogiska miljö/lärande miljö

 

” Barnen ska kunna växla mellan olika aktiviteter under dagen, både inomhus och utomhus i varierande miljöer”- Lpfö 18.

Eftersom vi är en utegrupp har vi dukat upp stationer utomhus där vi har tagit ut inomhus material. Vi har använt oss av digitalisering mer och då har vi använt oss av microägg för att kunna förstora upp exempelvis småkryp för att kunna få fatt i små detaljer, lärplatta, programmering, genom att vi är utomhus hela dagen så har också barnen tillgång till materialet kontinuerligt under hela dagen och kan komma och gå i stationerna. Vi brukar ha en rörelsestation som är väldigt uppskattat hos både barnen och oss pedagoger. Vi packar vagnar/ ryggsäckar med olika material som ex täljare, snören, burkar till att samla småkryp, förstoringsglas och böcker. När vi kommer tillbaka efter en hel dag ute så brukar vi gå in till vår ateljé inne på förskolan. Då detta ger barnen möjlighet till andra lekar och till den återhämtning som dem har rätt till.

 

 

 

 

 

 

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: