👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Hållbar utveckling

Skapad 2020-05-11 15:47 i Förskolan Mullhyttan Lekeberg
Förskola
Sopsamlarmonster, Skräpjakt, Odling, Återvinning, Återanvändning och Återbruk är några saker som vi kommer undersöka och utforska på olika sätt.

Innehåll

Var är vi?

Varje gång vi går till skogen eller på promenad vill barnen samla skräp. De är medvetna om att nedskräpning är fel och vill hjälpa till. De är intresserade av sopsamlarmonstren vilket gör att vi använder dem som maskotar. Vi har under flera år jobbat med olika hållbarhets frågor genom Grön Flagg.

 

Vart ska vi?

Vi vill att barnen ska:

• Barnen får förståelse för sin egen delaktighet i naturens kretslopp och ökar deras omsorg om vår gemensamma miljö. 

• Barnen blir medvetna om att vi inte slänger skräp omkring oss. 

• Barnen blir medvetna om att varje individ kan göra skillnad. 

• Barnen blir miljömedvetna och får kunskaper om naturens kretslopp. 

• Barnen blir en del i arbetet mot en hållbar utveckling. 

 

• Barnen blir duktiga ”källsorterare” som blir ambassadörer hemma hos sig, i sin familj

Hur gör vi?

 • Sopsamlarmonster
 • Skräpjakt
 • Skapande
 • Odling
 • Sortering
 • Vatten

Hur blev det?

Hur gick det?

Varför blev det så? 

Vad fångade barnens intresse?

Hur går vi vidare?

Vilka svårigheter stötte vi på?

 

Har vi uppnått de mål vi satte upp?

Hur har vi arbetat i enlighet med läroplanens mål?

Vad har hänt kring gruppens utveckling och lärande?

Vad tycker/upplevde barnen?

Vad har vi lärt oss?

Vad behöver vi utveckla/förändra?

Vilka lärdomar tar vi med oss 

Uppgifter

 • Sopsamlarmonster

 • Skräpjakt

 • Odling

 • Sortering

Kopplingar till läroplanen

 • ett växande ansvar och intresse för hållbar utveckling och att aktivt delta i samhället.
  Lpfö 18
 • förståelse för samband i naturen och för naturens olika kretslopp samt för hur människor, natur och samhälle påverkar varandra,
  Lpfö 18
 • förståelse för naturvetenskap, kunskaper om växter och djur samt enkla kemiska processer och fysikaliska fenomen,
  Lpfö 18
 • förmåga att bygga, skapa och konstruera med hjälp av olika tekniker, material och redskap.
  Lpfö 18
 • intresse för och förmåga att uttrycka tankar och åsikter så att de kan påverka sin situation,
  Lpfö 18
 • förmåga att ta ansvar för sina egna handlingar och för miljön i förskolan, och
  Lpfö 18
 • förståelse för hur människors olika val i vardagen kan bidra till en hållbar utveckling,
  Lpfö 18