Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Ny11 Teknik åk 2, vt 20

Skapad 2020-05-11 15:50 i Nyhemsskolan F-3 B Halmstad
Grundskola 2 Teknik
Vi tittar på och studerar tekniken i vårt klassrum!

Innehåll

Utgångspunkt

I åk 1 arbetade vi med vad teknik är och teknik i hemmet och på våra kläder. Nu fortsätter vi titta på teknik i skolan.

Konkretisering av målen

* Du deltar i samtal om teknik och tekniska lösningar i skolan.

* Du kan konstruera ett flyttbart "Namnmärke" till din penna.

* Du kan dokumentera genom enkla skisser.

* Du ger förslag på hur man kan lösa enkla vardagliga tekniska problem.

* Du kan se hur ett föremål har utvecklats över tid och se hur människor påverkat den.

* Du kan se hur föremål är anpassade efter människan och samhället behov.

 

Genomförande

Vi kommer att läsa, titta på bilder, samtala och diskutera om vad teknik är.


Du kommer att få göra olika tekniska lösningar. Du kommer att få lösa problem och göra modeller.


Vi kommer att titta på olika föremåls utveckling ex. pennan. Vi samtalar om varför föremålen utvecklats efter människors behov.

 

Dokumentation och bedömning

Vi dokumenterar genom att göra skisser och konstruktioner. Barnen  berättar för varandra hur de konstruerat sitt "Namnmärke".

Vi avslutar med en självärdering av målen.

Läraren dokumenterar och bedömer också under arbetets gång.

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • identifiera och analysera tekniska lösningar utifrån ändamålsenlighet och funktion,
  Tk
 • identifiera problem och behov som kan lösas med teknik och utarbeta förslag till lösningar,
  Tk
 • använda teknikområdets begrepp och uttrycksformer,
  Tk
 • analysera drivkrafter bakom teknikutveckling och hur tekniken har förändrats över tid.
  Tk
 • Centralt innehåll
 • Material för eget konstruktionsarbete. Deras egenskaper och hur de kan sammanfogas.
  Tk  1-3
 • Några enkla ord och begrepp för att benämna och samtala om tekniska lösningar.
  Tk  1-3
 • Undersökande av hur några vardagliga föremål är uppbyggda och fungerar samt hur de är utformade och ge förslag på hur de kan förbättras.
  Tk  1-3
 • Egna konstruktioner där man tillämpar enkla mekanismer.
  Tk  1-3
 • Dokumentation i form av enkla skisser, bilder samt fysiska och digitala modeller.
  Tk  1-3
 • Några föremål i elevens vardag och hur de är anpassade efter människans behov.
  Tk  1-3
 • Hur föremålen i elevens vardag har förändrats över tid.
  Tk  1-3
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: