Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Alles Deutsch kap 6-11

Skapad 2020-05-11 16:26 i Edsskolan Östhammar
Grundskola 6 Moderna språk - språkval
Du lär dig att uttrycka dig enkelt på tyska och att förstå enkla tyska meningar. Färger, siffror och veckodagar hör till de första orden som vi arbetar med, därefter bygger vi på med månader, årstider, familjeord och ord för att prata om väder.

Innehåll

Du lär dig grunderna i det tyska språket. 

Vi arbetar vidare med siffror, färger, veckodagar, månader, årstider, väder och familjeord,  

Bedömning:
Löpande arbetar vi med material skriftligt och muntligt, samt lyssnar på dialoger och läser texter.

Avslutningsvis har vi ett prov.

 

Tidsåtgång:

Ca 10 veckor

Matriser

M2
Alles Deutsch 1 kap 1-6

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Nivå 4
Ordförråd
Du behöver öva mer på orden vi har arbetat med.
Du kan de viktigaste orden i kapitlet.
Du kan de flesta orden i kapitlet och kan använda dem i dina meningar.
Du är säker på i princip alla ord vi arbetat med i kapitlen.
Siffror
Du är ännu inte säker på hur man räknar från 0-100 på tyska.
Du kan skriva och säga flera av siffrorna 1-100 på tyska.
Du kan skriva 1-100 på tyska med bokstäver, men stavningen/uttalet är inte alltid korrekt.
Du kan skriva 1-100 på tyska med bokstäver och korrekt stavning/uttal.
Veckodagar, månader, årstider
Du behöver öva mer på orden ur någon eller några av kategorierna veckodagar, månader eller årstider.
Du är inte helt säker på orden ur något eller några av kategorierna veckodagar, månader eller årstider.
Du är ganska säker på orden ur något eller några av kategorierna veckodagar, månader eller årstider.
Du kan de flesta orden ur kategorierna veckodagar, månader eller årstider.
Väderuttryck
Du behöver öva mer på väderuttryck.
Du kan en del väderuttryck.
Du kan många av de väderuttryck vi arbetat med.
Du är säker på väderuttryck.
Formulera meningar
Du behöver öva mer på att formulera meningar på tyska.
Du kan formulera enkla meningar på tyska. Ibland blir meningsföljden felaktig.
Du kan formulera enkla meningar på tyska, oftast med korrekt ordföljd.
Du kan formulera flera enkla meningar på tyska, oftast med korrekt ordföljd.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: