Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Projektplanering 4B Igelkotten Projektberättelse

Skapad 2020-05-11 16:39 i 185301 Förskolan Havsörnen Stockholm Farsta
Förskola
Igelkottens projekberättelse, vad har vi lärt oss denna terminen i vårt projek

Innehåll

Projektberättelse:

Igelkottens naturprojekt om bl.a koltrastar och Allemansrätt under våren 2020.

 

I början av projektet tänkte vi att det var viktigt för barnen att lära sig mera om naturvetenskap och teknik. Vi började med att följa UR-s filmer med Skrutt ute i naturen. Eftersom vi gör regelbundna besök till skogen näst intill varje vecka så valde vi det här projektet då man kunde få in mycket om naturen på olika sätt. Då vi anser att lärandet om hur man ska ta hand om vår natur är viktigt kändes det här projektet roligt då det finns mycket inom området som väcker barnens intresse. Projektet kan ta olika vändningar utefter barnens intresse. Barnens intresse inriktade sig på fåglar, speciellt koltrasten, Sveriges nationalfågel. När vi var i skogen såg vi koltrastar och hittade ett koltrastbo som vi har besökt regelbundet och följt.

När vi har varit i skogen har barnen sett att det ligger mycket skräp i naturen. Vi har reflekterat tillsammans med barnen om vår unika Allemansrätt, vad man får och inte får göra i naturen. Vi har även varit i skogen och plockat skräp tillsammans med barnen, sorterat  och slängt skräpet på rätt ställe.              

Vi har gjort flera reflektioner med barnen där de har uttryckt att projektet varit roligt och intressant. Barnen har uttryckt att de gärna vill fortsätta att arbeta med naturen och koltrastarna även i höst.

Barn och vuxna har lärt oss massor av det här projektet. Vi vuxna sökte kunskap om koltrastens liv så att vi sedan kunde forska tillsammans med barnen för att få svar på deras frågor. Vi har även lärt oss mera av barnen och upptäckt fler sidor hos varje enskilt barn. Vi har även sett att ämnet fungerade bra då det var intressant. Vi har lärt oss mycket om Allemansrätten och intresset har varit stort att lära sig mer.

Vårt arbete med projektet har utgått från barnens intresse och frågor. Vi har reflekterat tillsammans med barnen flera gånger i veckan och sökt fakta från böcker, använt digitala verktyg för att söka kunskap, t.ex från Google och tittat på barnanpassade filmer om djur och natur. T.ex. skrutt, UR, Tripp trapp träd.                                       

Det är viktigt att utbilda barnen att vara rädd om naturen. Det är ett aktuellt ämne och viktigt att värna om moder jord.. 

 

 

 
 

 

 

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: