Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Projektplanering4a_Projektutvärdering_Haren

Skapad 2020-05-11 16:39 i 185301 Förskolan Havsörnen Stockholm Farsta
Förskola
Det här är Farstas mall för projektutvärdering. Den här är till för er som pedagoger och ska inte tilldelas till er barngrupp. Radera stödmaterialet i texten när projektutvärderingen är färdig.

Innehåll

Syfte med utvärderingen

Syfte med projektberättelse

Syftet med vårt projekt "Mamma borta " är att barnen ska få lära sig mer om naturen, vilka djur bor där, hur bor vår lilla Uggla?, Varför behöver vi naturen och vad behövs det för att naturen ska bli en natur?

 

Projektberättelse:

Projektet föddes under en sagostund när barnen ville höra sin favoritbok ”Mamma borta”. Deras intresse för den lilla ugglan blev ett samtalsämne och vi såg i deras lek att de lekte boken. Vi pedagoger började att läsa boken och vi hittade en liten film om just boken på You Tube. Då barnen visat så stort intresse för boken tänkte vi att det här kan bli en bra inledning på ett projekt. Vi börjar med det lilla och sedan får vi se vart det leder.

Här kan vi verkligen få in många delar av våra läroplansmål och att projektet lever så länge barnen är intresserade. Det vi märkte var att barnen ville veta var djuren i boken bor. Vi är ofta i naturen och leker, utforskar djur och växter, vi följer årstidsväxlingarna och vad behöver naturen för att överleva? Är det rätt att vi slänger skräp och stökar till? Det var några av de frågeställningarna vi ville undersöka och utforska med barnen.

Idéerna till projektet har kommit efter projektets gång utifrån det barnen har varit intresserade av. Vi har använt oss av sociala medier och våra egna erfarenheter. Att göra en planering kopplat till våra läroplansmål samt att ta in ugglorna i det har varit en lätt utmaning då vi har arbetat på samma sätt fast med Babblarna. 

Vi har delat upp oss i mindre grupper för att varje individ ska få göra utifrån sina egna förutsättningar och få lugn och ro. Vi har pratat och reflekterat under våra samlingar. När vi delar upp oss så har vi pedagoger haft givande samtal och sett hur barnen tar till sig det vi vill förmedla. Vi arbetar hela tiden efter de 4 T.na: det ska var TydligtTillåtandeTillgängligt och Tilltalande. Vi pedagoger är närvarande och medforskande. 

Det är barnen som äger projektet och ibland har de upptäckt andra intressanta saker som leder till ett litet sidoprojekt. Där var snön ett bra exempel. Visserligen hade vi bara snö ett fåtal dagar men då tog vi in snö och barnen fick möjlighet att se vad som händer när kallt möter varmt. 

Under en reflekterande samling vi hade så pratade barnen om Ugglan bo i boken. Men våran lila uggla har ju inget bo. Fokuset blev just på fågelbon. vi har skator vid gården som började bygga på sitt bo, vi har sett fågelholkar och Barnen ville bygga ett eget litet bo åt vår uggla och det skulle vara en kant så "hen" inte kunde ramla ur. Vi tittade lite på olika sorters fågelbon. Skatorna som bygger vid vår gård har ett stort bo som de byggt med pinnar, vi har sett några fågelholkar, svanen vid sjön har ett stort bo på marken och några småfåglar hade byggt små bon i träden i skogen. Barnen började plocka pinnar på gården och på promenaderna. Vi mätte pinnarna och de klistrade fast dem så de skulle sitta fast ordentligt. På en av filmerna som vi sett upptäckte barnen att mamma fågeln bäddade med mossa. givetvis skulle våran lilla uggla ha mossa att sova på. Glädjen var stor när boet med ugglefamiljen flyttade in i vår naturhörna. Barnen provade och Ugglan kan inte ramla ur sitt bo. Vilken tur för mamma Uggla - då behöver hon inte vara ledsen!

 

Vi har haft reflekterande samlingar och vi har satt upp bilder på vår dokumentationsvägg som barnen ofta står och tittar, pekar, pratar och är intresserade av. När vi har skapat  i olika material så har vi ställt dem i vårt tittskåp och även där reflekterar barnen över vad de har gjort.

Under våra promenader har vi pratat om vad naturen behöver för att vara så fin den är. Vatten och sol var det som barnen kom fram till. Vi odlar mycket inne och ute i våra pallkragar. Barnen vattnar det de har odlat i krukor och i mjölkkartonger. Det som vi har odlat i våra pallkragar är potatis, rädisor, morötter och pumpor. I krukorna inne har vi odlat paprika, tomater, avokado, äpplen och citroner.

När vi är i skog och mark har vi följt  vad för blommor som kommer upp. Först var det blåsippor, sen vitsippor och sen explodera av en massa andra fina blommor på träd och buskar.

Under våren har vi ställt upp i "Håll Sverige rent" som anordnas en vecka. Vi utrustade barnen med plasthandskar och påsar att lägga skräpet som vi hittade i. Den veckan som "Håll Sverige rent" anordnades gick vi två vändor och vi fick ihop mycket skräp. Det vi hittade var kartonger, pringlesrör, cigarettpaket, godispapper, tidningar och tomburkar. Vi pedagoger övervakade vad barnen hittade och vi plockade det som barnen kunde göra sig illa på, en trasig glasburk och rostiga spikar. Barnen har lärt sig att vara rädd om naturen och att inte skräpa ned. De var stolta över sitt engagemang och de fick varsitt Diplom att ta hem. Vi måste kasta skräp i papperskorgarna som finns. Djuren kan göra sig illa och det kan bli så tokigt att de måste till sjukhus.

Idéerna till projektet har kommit efter projektets gång utifrån det barnen har varit intresserade av. Många olika sidospår som lett till mindre projekt har gjort att barnens intresse för vår omgivning och hur man gör och beter sig i skogen. Vi har använt oss av sociala medier och våra egna erfarenheter. Att göra en planering kopplat till våra läroplansmål samt att ta in ugglorna i det har varit en lätt utmaning då vi har arbetat på samma sätt fast med Babblarna.

Nu i slutet på vårt projekt kan vi med stolthet säga att det blev en succé. Barnen har gjort projektet till en helhet. Barnen har visat ett sådant stort engagemang och intresse. Vi har fått med läroplansmål på ett lekfullt och inspirerande sätt. Varje dag har ugglorna varit en del av Haren. Barnen vet hur en uggla ser ut, hur den låter, hur den äter, hur den bor och att det finns många olika ugglor.

 

Utifrån detta projekt kan vi se i de olika målen vad vi har gjort:

Naturvetenskap: Vi har följt årstidsväxlingarna, tagit reda på hur djuren och ugglorna bor, Vi har värnat om naturen

Teknik: Hur bygger man ett bo utifrån olika tekniker, hur flyger ugglan

Matematik: Hur många pinnar måste vi ha, hur långa ska pinnarna vara, hur många Ugglor består familjen av

Skapande: Vi har skapat i olika material, lera, papper, kartonger, burkar, naturmaterial som vi plockat med oss

Rörelse: vi har dansat som ugglor, rört oss som andra djur i skogen, vi har klättrat och gått promenader

Normer och värden: Vi har hjälp varandra och varit bra kompisar, 

Språk: Vi har pratat och läst, vi har reflekterat över bilder

Digitalisering: Fotograferat ugglorna, programmerat BeeBotarna

Hållbar Utveckling: Vi har odlat, vi har skapat i återvinningsmaterial såsom burkar, kartonger osv.

 

 

 

 

 

Projektutvärderingen görs för att se hur vi har organiserat vår utbildning utifrån de målområden vi valde i "projektplanering2, projektbeskrivning". Kan vi se ett förändrat kunnande och en ökad förståelse inom vårt valda målområde hos barnen, både gruppen och det enskilda? Denna utvärdering utgör sen underlaget till er självvärdering (WKI) samt hur ni går vidare till nästa läsår. 

 

Projektutvärdering:

(Skriv här eller direkt under frågorna)

 

Stödmaterial

Praktiskt tillvägagångssätt:

 • Använd er av stödfrågorna nedan
 • Använd er av tidigare reflektioner och analyser
 • Använd er av tidigare planeringar och lärloggar, filtrera med hjälp av etiketter.
 • Sortera med hjälp av delen "läroplan" i Planering & Bedömning samt etiketter ni använt er av.

Stödfrågor till projektutvärderingen

 • Hur uppfyllde vi projektets syften och varför?
 • Hur har barnen haft inflytande i projektet?
 • Hur reflekterade vi med barnen?
 • Vilket lärande och förändrat kunnande har skett i gruppen? Hur vet vi det?
 • Vilket lärande och förändrat kunnande har skett hos det enskilda barnet? Hur vet vi det?
 • Hur har barnen fått syn på sitt eget/andras lärande? Hur vet vi det?
 • Hur har vår organisation fungerat?
 • Hur har den pedagogiska miljön fungerat?
 • Hur har vårdnadshavarna involverats?
 • Vad blev bra/mindre bra? Varför?
 • Vad är vi mest stolta över i projektet?
 • Vår viktigaste lärdom inför framtida projekt?
 • Vilka erfarenheter har vi gjort under året som kanske kan bli till beprövade erfarenheter?
 • Vilka teorier har vi använt oss av?
 
 

 

 

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: