Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Myrans /Vattenexperiment Projektplanering4b_Projektberättelse_Farsta_förskolor

Skapad 2020-05-11 16:58 i 185321 Förskolan Vildanden Stockholm Farsta
Förskola
Vattenlek är ett verktyg som kan förstärka barns utforskande och lärande. Där utökar barns utforskande, hypoteser, samarbetande och tillit till sin förmåga att hantera olika problem och konflikter som uppkommer.

Innehåll

Syfte med projektberättelse

Syftet med projektberättelsen är att vi tillsammans med barnen visar projekt processen som vi varit en del av under ett läsår. Där undersökte vi vatten och provade olika teknik med olika material i olika årstider. 

 

Projektberättelse:

Vattenexperimentet är en inlevelse och spännande för barnen. Detta ökar barnens utforskande tanke och intresse i framtiden. Eftersom barnen har visat stort intresse för vatten i olika sammanhang tex.vid handfatet, matbord och i vattenpölen fick dem möjlighet att prova och testa olika material och teknik i sin lärande.

Vi började arbeta och följa barnens intresse och tankar genom att dela barnen i mindre grupper och i olika rum. Där började vi med att ta fram vattenbalja och barnen fick möjlighet att leka med vatten genom att ösa, hälla samt prova olika material så som skopor, slang och olika kärl. 

Barnen fick  möjlighet att utveckla sina kunskaper kring vatten fenomenet på ett lek sätt. Genom leken kunde barnen dela med sig sina erfarenheter och kunskaper  med varandra. Detta kunde utveckla och stimulera barnens förmåga att utforska samt utmanas i sin sociala samspelt. Dessutom kunde barnens görande blev mer synligt och förstärkte deras tillit till sin förmåga att hantera och lösa olika problem som uppstod.

Vi skiftade fokus och arbetade då med att barnen fick utföra mer visuella experiment. Barnen fick undersöka vatten i olika former såsom snö, is ,regn osv..

Barnen fick ta in snö och undersöka detta genom att känna, smaka och måla på den. Där fick barnen se vad hände med snö inne samt ute.Under samling fortsatt  barnen och pedagogen diskutera omkring snön. Barnen reflektion var att (snön smälte inne för att det var varmt men ute var det kallt så blev is). Vi har dokumenterat på avdelning där barnen återberättar vad har vi  gjort  och vad har hänt för oss pedagoger och för varandra.

 

Vi har också undersökt med salt / söt vatten  och vilken material som kunde flyta/sjunka i detta.Där fick barnen prova med naturmaterial ,stenar även skald och oskald frukt. Genom lek kunde barnen dela egna erfarenheter och fundering med varandra. Samtidig var barnen engagerade med att dela sina kunskper och hjälpa varandra.

Ute har vi undersökt vattenpölar också. Där fick barnen plaska ,hälla,måla och använde hinkar, spadar och vattenkarusell. Dessutom tog vi in regnvatten och undersökte detta. Barnen berättade att man inte skulle dricka eller bada i denna vatten (det är smutsig och vi  få ont i magen).

   

Vi har även arbetat med växter så som grönsaker och blommors frön. Barnen fick välja tomat eller paprika att plantera och ute på gården  planterade vi tillsammans med barnen solrosor. Detta gav barnen  kunskap och förståelse att ett lite frö kan blir en planta och plantering behöver vatten för att växa.

Under projektprocessen har barnen utvecklat sin förståelse för naturvetenskap, och matematiska termer och enkel kemiska processer. Även fysikaliska fenomen genom att hälla ösa, lätt /tung och flyta/sjunka.

Kopplingar till läroplanen

  • förståelse för samband i naturen och för naturens olika kretslopp samt för hur människor, natur och samhälle påverkar varandra,
    Lpfö 18
  • förståelse för naturvetenskap, kunskaper om växter och djur samt enkla kemiska processer och fysikaliska fenomen,
    Lpfö 18
  • förmåga att utforska, beskriva med olika uttrycksformer, ställa frågor om och samtala om naturvetenskap och teknik,
    Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: