Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

En produkts livscykel

Skapad 2020-05-11 18:34 i Grindskolan Norrtälje
Grundskola 8 – 9 Kemi Teknik
Dagens konsumtionssamhälle är inte längre en hållbar livsstil, Den påverkan som vardagliga material har på både samhället och miljön tas för givna har i våra liv. I detta arbetsområde kommer vi fortsätta diskutera olika typer av material ur ett hållbar utvecklings perspektiv. För att vi ska kunna göra hållbara val när vi konsumerar krävs information om hur olika material tillverkas men också hur dessa kan återvinnas. Vi kommer därför i detta område gå igenom samt prova göra en livscykelanalys (LCA). Livscykelanalys (LCA) används idag av många företag för att analysera produkters och tjänsters miljöpåverkan. I en LCA-studie samlar man information om en produkt från "vaggan till graven".

Innehåll

Tidsperiod

Vecka 17-23 (Eventuellt även i åk 9…).

 

Vad ska jag lära mig? 

Målet är att du ska tillägna sig kunskaper om var och hur olika varor produceras och kunna värdera val och handlingar som konsument utifrån ett hållbarhetsperspektiv. Kort och gott ska du alltså visa att du kan:

 • beskriva hur olika produkter/material framställs och bearbetas till en färdig produkt.
 • förklara var produkten tar vägen då de ”slängs” eller återvinns.
 • diskutera hur material, produkter och avfall påverkar miljön, samhället och individer.
 • göra en livscykelanalys

 

 

Hur ska vi arbeta och hur ska du visa dina kunskaper?

Arbetsgång:

 1. Vi kommer har en gemensam uppstart där vi kollar på olika filmer och går igenom vad en Livscykelanalys är. 
 2. Genom att i grupp göra en film där LCA för en vald produkt gås igenom. Fakta till filmen hämtas från böcker, internet och kontakt med tillverkare.
 3. Genom att analysera hur produktens tillverkning, användning och avfall påverkar miljö, samhälle oh individer.

 

Hur det bedöms:

Bedömningen kommer att utgå från hur du:

 • Använder ämnesspecifika begrepp i filmen & i din analys.
 • Hur du hämtar information och värderar källor samt sammanställer informationen i en film.
 • Skriver resonemang i din analys genom att se både för- och nackdelar i produkten eller tjänsten. Förklara varför det är en fördel/nackdel och vilka konsekvenser leder det till.

Mer info om uppgifterna hittar du i ONENOTE under TEKNIK-fliken. 

Uppgifter

 • Analys av en produkts livscykel

 • EPA - uppgift

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda kunskaper i kemi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör energi, miljö, hälsa och samhälle,
  Ke
 • identifiera och analysera tekniska lösningar utifrån ändamålsenlighet och funktion,
  Tk
 • använda teknikområdets begrepp och uttrycksformer,
  Tk
 • värdera konsekvenser av olika teknikval för individ, samhälle och miljö, och
  Tk
 • Centralt innehåll
 • Kemiska processer vid framställning och återvinning av metaller, papper och plaster. Livscykelanalys av några vanliga produkter.
  Ke  7-9
 • Bearbetning av råvara till färdig produkt och hantering av avfall i någon industriell process, till exempel papperstillverkning och livsmedelstillverkning.
  Tk  7-9
 • Dokumentation i form av manuella och digitala skisser och ritningar med förklarande ord och begrepp, symboler och måttangivelser samt dokumentation med fysiska och digitala modeller. Enkla, skriftliga rapporter som beskriver och sammanfattar konstruktions- och teknikutvecklingsarbete.
  Tk  7-9
 • Återvinning och återanvändning av material i olika tillverkningsprocesser. Samspel mellan människa och teknik samt människans möjligheter att skapa tekniska lösningar som bidrar till hållbar utveckling.
  Tk  7-9
 • Konsekvenser av teknikval utifrån ekologiska, ekonomiska, etiska och sociala aspekter, till exempel i fråga om utveckling och användning av biobränslen och krigsmateriel.
  Tk  7-9

Matriser

Tk Ke
En produkts livscykel

Filmen - LCA

E
C
A
Tillverkning
Ke & Tk
Filmen beskriver vilken eller vilka råvaror produkten är gjord av på ett enkelt sätt
Filmen beskriver hur råvaran bearbetad till material och produkten tillverkas.
Filmen förklarar varför just detta material används i din produkt och jämför olika materials egenskaper.
Användning & avfall/återvinning
Ke & Tk
Filmen tar upp hur länge håller produkten och vad händer när den är färdiganvänd.
Filmen beskriver vad som händer med materialet vid återvinning.
Filmen beskriver vad som händer med materialet vid återvinning och nämner något om materiens oförstörbarhet och energins användning.
Arbetet med filmen
Ke
I arbetet med filmen använder ni en källa och hänvisar till denna
I arbetet med filmen använder ni mer än en källa och resonerar kring källornas trovärdighet
I arbetet med filmen kan ni själva hitta relevant information. Ni använder olika källor och kan tolka deras trovärdighet. Ni jämför fakta från olika källor.

Analys av LCA

E
C
A
Konsekvenser för miljö, samhälle & individ
Tk
Du beskriver på ett enkelt sätt hur produkten påverkar miljön, samhället & individer vid tillverkning, användning och återvinning.
Du beskriver och förklarar på ett utvecklat sätt i minst två led hur produkten påverkar miljön, samhället & individer vid tillverkning, användning och återvinning.
Du beskriver och förklarar på ett välutvecklat sätt i minst två led hur produkten påverkar miljön, samhället & individer vid tillverkning, användning och återvinning. Du ger exempel på hur miljöpåverkan kan minskas både lokalt och globalt.
Åtgärder för hållbar utveckling
Ke & Tk
Du visar på några åtgärder som kan bidra till en hållbar utveckling.
Du visar på fördelar och begränsningar hos några åtgärder som kan bidra till en hållbar utveckling.
Du visar ur olika perspektiv på fördelar och begränsningar hos några åtgärder som kan bidra till en hållbar utveckling.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: