Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Succén är given!

Skapad 2020-05-11 19:22 i Lagmansskolan Mjölby
Grundskola 7 – 9 Svenska Svenska som andraspråk
Om konsten att recensera - vi tittar på vad som är typiskt för en recension och recenserar sedan en bok som vi nyligen läst.

Uppgifter

 • Bokrecension

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Lässtrategier för att förstå, tolka och analysera texter från olika medier. Att urskilja texters budskap, tema och motiv samt deras syften, avsändare och sammanhang.
  Sv  7-9
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  7-9
 • Språkets struktur med stavningsregler, skiljetecken, ordklasser och satsdelar.
  Sv  7-9
 • Beskrivande, förklarande, utredande, instruerande och argumenterande texter, till exempel tidningsartiklar, vetenskapliga texter, arbetsbeskrivningar och blogginlägg. Texternas syften, innehåll, uppbyggnad och språkliga drag.
  Sv  7-9

Matriser

Sv SvA
Succén är given!

E
C
A
INNEHÅLL
Eleven följer instruktionen och texten fungerar i huvudsak som en recension.
Eleven följer instruktionen och texten fungerar relativt väl som en recension.
Eleven följer instruktionen och texten fungerar väl som en recension.
STRUKTUR
Texten är i huvudsak sammanhängande och begriplig och har en struktur som i huvudsak passar en recension. Textbindningen är enkel.
Texten är relativt väl sammanhängande och begriplig och har en struktur som relativt väl passar en recension. Textbindningen är utvecklad.
Texten är väl sammanhängande och begriplig och har en struktur som väl passar en recension. Textbindningen är välutvecklad.
SPRÅK OCH STIL
Meningsbyggnaden fungerar i huvudsak.
Meningsbyggnaden fungerar relativt väl till exempel genom att vara varierad.
Meningsbyggnaden fungerar väl, till exempel genom att vara varierad och träffsäker.
SKRIVREGLER
Eleven följer i huvudsak skriftspråkets normer för skiljetecken och stavning.
Eleven följer relativt väl skriftspråkets normer för skiljetecken och stavning.
SPECIFIKT FÖR SLUTUPPGIFTEN
Eleven uttrycker på ett enkelt sätt sina åsikter om handling, huvudpersoner och språk i brödtexten. Ger både positiv och negativ kritik och motiverar på ett enkelt sätt genom exempel från boken.
Eleven uttrycker på ett utvecklat sätt sina åsikter om handling, huvudpersoner och språk i brödtexten. Ger både positiv och negativ kritik och motiverar på ett utvecklat sätt genom exempel från boken.
Eleven uttrycker på ett välutvecklat sätt sina åsikter om handling, huvudpersoner och språk i brödtexten. Ger både positiv och negativ kritik och motiverar på ett välutvecklat sätt genom exempel från boken.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: