Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Cirkeldiagram, lägesmått och sannolikhet.

Skapad 2020-05-11 20:21 i Långsjöskolan Norrtälje
Grundskola 5 Matematik
Vi kommer att lära oss att läsa av och tolka cirkeldiagram, och lära oss om de tre lägesmåtten typvärde, medelvärde och median. Vi kommer även att lära oss om sannolikheter.

Innehåll

Mål för avsnittet

Du kommer att utveckla kunskaper om: 

  • Att tolka cirkeldiagram.
  • lägesmåtten typvärde, medelvärde och median. 
  • Sannolikhet.

 

 

Vi kommer att arbeta med förmågorna:

Problemlösning - att du kan välja rätt strategi för att lösa problemet.

Metod - att du kan utföra beräkningar och lösa rutinuppgifter.

Begrepp - att du kan förstå och använda matematiskt språk.

Kommunikation - att du kan redovisa dina beräkningar och svar genom att prata eller skriva.

Resonemang - att du kan motivera ditt svar och kunna använda uppgiften i andra sammanhang.

Matriser

Ma
Cirkeldiagram, lägesmått och sannolikhet.

Rubrik 1

Insats krävs
Godtagbara kunskaper
Mer än godtagbara kunskaper
Metod, problemlösning, kommunikation och problemlösning
Du behöver träna mer på att tolka cirkeldiagram, och träna på att berätta vad diagrammet visar för information.
Du kan tolka ett cirkeldiagram, och berätta vad diagrammet visar för information.
Problemlösning
Du behöver träna mer på att tolka ett cirkeldiagram.
Du kan tolka ett cirkeldiagram, som visar procent.
Metod och problemlösning
Du behöver träna mer på att bestämma medelvärde, typvärde och median.
Du kan bestämma medelvärde, typvärde och median på fem tal.
Du kan ge förslag på tal om du får ett värde på medelvärde, typvärde eller median.
Metod
Du behöver träna mer på att beräkna enkla sannolikheter.
Du kan beräkna enkla sannolikheter.
Problemlösning
Du behöver träna mer på att lösa enkla problem i sannolikhet, där procent och bråkräkning ingår.
Du kan lösa enkla problem i sannolikhet, med hjälp av procent och bråkräkning.
Du kan lösa lite mer avancerade problem i sannolikhet, med hjälp av procent och bråkräkning.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: