Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Yogaprojekt år 8

Skapad 2020-05-12 06:49 i Domnarvets skola Borlänge
Grundskola 8 Idrott och hälsa
Under 2 lektioner kommer vi att arbeta med yogaprojektet. Ni kommer att får prova på olika positioner inom yoga och redovisa dessa både praktiskt inför klass men även teoretiskt individuellt i form av en skrivuppgift.

Innehåll

Lektion 1 

Information och gruppindelning 

Lektion 2 

Redovisning i klass och skrivtid

 

Ni får en av övningarna utlottad till er och tränar in övningen så att ni kan instruera resten av klassen samt fyller i fakta om övningen och resonerar på uppgiftsbladet.

 

Vad är Yoga? 

Yoga kommer från Indien och är mer än 5000 år gammal. Ordet Yoga står för ”att förena/länka” - att kroppen och andetaget länkas med sinnet.  Världen över är yogan erkänd som ett hjälpmedel för att klara av de krav och utmaningar du har i vardagen – när  du utövar yoga får du ett större lugn, ökat fokus och din hälsa och ditt  välbefinnande ökar. Yogan kan minska stress och stressrelaterade problem, lindra värk i rygg- och nacke, ledvärk, huvudvärk, sömnproblem och vara ett stöd vid  tillfrisknande från sjukdom och skador. Alla kan utöva yoga, oberoende av ålder och hälsotillstånd, det viktiga är att yogan anpassas efter individen. 

 

Varför Yoga i kursen idrott och hälsa? 

Yoga stärker din kropp, tränar din kroppsuppfattning,  utmanar din balans samt har en stressreducerande effekt. Nedan koppladetta till ämnets syfte samt centrala innehåll: 

 • Undervisningen i ämnet idrott och hälsa ska innehålla en bredd av fysiska aktiviteter som utvecklar den kroppsliga förmågan och hälsan” (www.skolverket.se)  

 • Undervisningen i kursen ska behandla spänningsreglering samt mental träning” (www.skolverket.se)  

Övningar som lottas ut:

Utvalda övningar 

 1. Adho Mukha Svanasana Nedåtgående hund 

 1. Ardha Chandrasana Halvmånen 

 1. Ardha Purvottanasana Omvänd bordsposition 

 1. Ardha Pincha Mayurasana Delfinen 

 1. Chaturanga Dandasana Fyrsidig stavposition 

 1. Garudasana Örnen 

 1. Malasana Djup hukställning 

 

 1. Natarajasana Svanen 

 1. Utthita Trikonasana Triangeln 

 1. Vrksasana Trädet 

 1. Virabadrasana II Krigarposition 2 

Uppgifter

 • Yogaprojektet skrivuppgift

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Olika lekar, spel och idrotter, inomhus och utomhus, samt danser och rörelser till musik.
  Idh  4-6
 • Ord och begrepp för och samtal om upplevelser av olika fysiska aktiviteter och träningsformer, levnadsvanor, kroppsuppfattning och självbild.
  Idh  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan delta i lekar, spel och idrotter som innefattar sammansatta motoriska grundformer i olika miljöer och varierar och anpassar sina rörelser till viss del till aktiviteten.
  Idh  E 6
 • Eleven kan samtala om egna upplevelser av fysiska aktiviteter och för då enkla och till viss del underbyggda resonemang kring hur aktiviteterna kan påverka hälsan och den fysiska förmågan.
  Idh  E 6
 • Eleven kan delta i lekar, spel och idrotter som innefattar sammansatta motoriska grundformer i olika miljöer och varierar och anpassar sina rörelser relativt väl till aktiviteten.
  Idh  C 6
 • Eleven kan samtala om egna upplevelser av fysiska aktiviteter och för då utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang kring hur aktiviteterna kan påverka hälsan och den fysiska förmågan.
  Idh  C 6
 • Eleven kan delta i lekar, spel och idrotter som innefattar sammansatta motoriska grundformer i olika miljöer och varierar och anpassar sina rörelser väl till aktiviteten.
  Idh  A 6
 • Eleven kan samtala om egna upplevelser av fysiska aktiviteter och för då välutvecklade och väl underbyggda resonemang kring hur aktiviteterna kan påverka hälsan och den fysiska förmågan.
  Idh  A 6

Matriser

Idh
Idrott och hälsa

E
C
A
Hälsa och livsstil (teori)
Eleven kan även utvärdera aktiviteterna genom att samtala om egna upplevelser och föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om hur aktiviteterna tillsammans med kost och andra faktorer kan påverka hälsan och den fysiska förmågan.
Eleven kan även utvärdera aktiviteterna genom att samtala om egna upplevelser och föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om hur aktiviteterna tillsammans med kost och andra faktorer kan påverka hälsan och den fysiska förmågan.
Eleven kan även utvärdera aktiviteterna genom att samtala om egna upplevelser och föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om hur aktiviteterna tillsammans med kost och andra faktorer kan påverka hälsan och den fysiska förmågan.
Hälsa och livsstil (praktik)
Eleven kan på ett i huvudsak fungerande sätt sätta upp mål för och planera träning och andra fysiska aktiviteter.
Eleven kan på ett relativt väl fungerande sätt sätta upp mål för och planera träning och andra fysiska aktiviteter.
Eleven kan på ett väl fungerande sätt sätta upp mål för och planera träning och andra fysiska aktiviteter.
Förebygga risker vid fysisk aktivitet
Eleven kan på ett i huvudsak fungerande sätt förebygga skador genom att förutse och ge enkla beskrivningar av risker som är förknippade med olika fysiska aktiviteter.
Eleven kan på ett relativt väl fungerande sätt förebygga skador genom att förutse och ge utvecklade beskrivningar av risker som är förknippade med olika fysiska aktiviteter.
Eleven kan på ett väl fungerande sätt förebygga skador genom att förutse och ge välutvecklade beskrivningar av risker som är förknippade med olika fysiska aktiviteter.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: