Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Grundläggande kemi kurs 2 åk 6

Skapad 2020-05-12 07:35 i Kungsholmens grundskola Stockholm Grundskolor
Grundskola 6 Kemi
Vad är en kemisk förening? Hur många droppar kan få plats på ett mynt? Varför svämmar inte glaset med vatten över? Detta kommer vi jobba med i detta moment.

Innehåll

Period

v. 16 - 21

Arbetsmaterial

Kapitel 4 i boken, kapitel 4 i aktivitetsboken, genomgångar och anteckningar.

Arbetssätt

Genomgångar, laborationer, filmer och arbete i boken.

Bedömning

Sker fortlöpande och genom ett skriftligt prov v. 21.

Efter detta moment ska du känna till

Atomer - vad är det och hur är de uppbyggda,

Atomslag,

Grundämnen - vad det är och känna till de på sidan 73,

Periodiska systemet,

Kemiska föreningar - vad det är och känna till de på sidan 73 och de vi har gått igenom,

Molekyler,

Metaller,

Kemiska tecken, de vi har tagit upp,

Fast, flytande och gas,

Partiklars rörelser,

Kemiska reaktioner som vi har tagit upp,

Fotosyntes

Cellandning

Molekylformel för de ämnen vi pratat om,

Reaktionsformler,

Vad siffrorna betyder i det kemiska språket,

Vad vi har gjort på laborationerna och kunna förklara dem.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda kemins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara kemiska samband i samhället, naturen och inuti människan.
  Ke
 • Centralt innehåll
 • Enkel partikelmodell för att beskriva och förklara materiens uppbyggnad, kretslopp och oförstörbarhet. Partiklars rörelser som förklaring till övergångar mellan fast form, flytande form och gasform.
  Ke  4-6
 • Indelningen av ämnen och material utifrån egenskaperna utseende, ledningsförmåga, löslighet, brännbarhet, surt eller basiskt.
  Ke  4-6
 • Vattnets egenskaper och kretslopp.
  Ke  4-6
 • Fotosyntes, förbränning och några andra grundläggande kemiska reaktioner.
  Ke  4-6
 • Vanliga kemikalier i hemmet och samhället. Deras användning och påverkan på hälsan och miljön samt hur de är märkta och bör hanteras.
  Ke  4-6
 • Enkla systematiska undersökningar. Planering, utförande och utvärdering.
  Ke  4-6
 • Dokumentation av enkla undersökningar med tabeller, bilder och enkla skriftliga rapporter, såväl med som utan digitala verktyg.
  Ke  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven har grundläggande kunskaper om materiens uppbyggnad och egenskaper och andra kemiska sammanhang och visar det genom att ge exempel på och beskriva dessa med viss användning av kemins begrepp.
  Ke  E 6
 • Eleven kan även föra enkla resonemang om uppbyggnad och egenskaper hos luft och vatten och relatera detta till naturliga förlopp som fotosyntes och förbränning.
  Ke  E 6
 • Eleven har goda kunskaper om materiens uppbyggnad och egenskaper och andra kemiska sammanhang och visar det genom att förklara och visa på enkla samband inom dessa med relativt god användning av kemins begrepp.
  Ke  C 6
 • Eleven kan även föra utvecklade resonemang om uppbyggnad och egenskaper hos luft och vatten och relatera detta till naturliga förlopp som fotosyntes och förbränning.
  Ke  C 6
 • Eleven har mycket goda kunskaper om materiens uppbyggnad och egenskaper och andra kemiska sammanhang och visar det genom att förklara och visa på enkla samband inom dessa och något gemensamt drag med god användning av kemins begrepp.
  Ke  A 6
 • Eleven kan även föra välutvecklade resonemang om uppbyggnad och egenskaper hos luft och vatten och relatera detta till naturliga förlopp som fotosyntes och förbränning.
  Ke  A 6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: