Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Geografi

Skapad 2020-05-12 08:00 i Gylle skola Borlänge
Grundskola 4 Geografi
I detta arbetsområde kommer vi jobba med kartan, karttecken, hur Sveriges formades samt Sveriges natur och naturresurser.

Innehåll

När vi är klara med detta kapitel kommer du att kunna

 

- Veta hur du kan använda olika kartor
- förstå kartans skala, tecken och färger
- Veta hur du hittar med hjälp av kartan
- känna till några sätt att dela in Sverige i

- veta hur och varför landskapet förändras
- veta hur inlandsisen har påverkat landskapet i Sverige
- förstå hur människan påverkar och förändrar landskapet

- veta vad som kännetecknar fjällen
- veta hur skogen ser ut i olika delar av Sverige
- förstå varför vissa delar av Sverige har mer odlingsmark än andra
- veta hur kusten ser ut och används i olika delar av Sverige

- kunna förklara vad en naturresurs är
- känna till Sveriges viktigaste naturresurser och veta var de finns
- förstå hur vi använder olika naturresurser
- veta hur naturresurserna kan användas på ett hållbart sätt.

 

Du kommer att få:

 

- Läsa och bearbeta texter
- Diskutera
- Jobba med digitala uppgifter och muntliga uppgifter

 

Du visar dina kunskaper genom att:
- Delta i lektioner
- Kunna följa med i diskussioner 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • analysera hur naturens egna processer och människors verksamheter formar och förändrar livsmiljöer i olika delar av världen,
  Ge
 • utforska och analysera samspel mellan människa, samhälle och natur i olika delar av världen,
  Ge
 • värdera lösningar på olika miljö- och utvecklingsfrågor utifrån överväganden kring etik och hållbar utveckling.
  Ge
 • Centralt innehåll
 • De svenska, nordiska och övriga europeiska natur- och kulturlandskapen. Processen bakom samt deras utmärkande drag och utbredning.
  Ge  4-6
 • Jordens naturresurser, till exempel vatten, odlingsmark, skogar och fossila bränslen. Var på jorden olika resurser finns och vad de används till. Vattnets betydelse, dess fördelning och kretslopp.
  Ge  4-6
 • Fördelningen av Sveriges, Nordens och övriga Europas befolkning samt orsaker till fördelningen och konsekvenser av denna.
  Ge  4-6
 • Namn och läge på Sveriges landskap samt orter, berg, hav och vatten i Sverige samt huvuddragen för övriga Norden.
  Ge  4-6
 • Kartan och dess uppbyggnad med färger, symboler och skala. Topografiska och tematiska kartor.
  Ge  4-6
 • Centrala ord och begrepp som behövs för att kunna läsa, skriva och samtala om geografi.
  Ge  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven har grundläggande kunskaper om natur- och kulturlandskap och visar det genom att föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om processer som formar och förändrar jordytan, samt vilka konsekvenser det kan få för människor och natur.
  Ge  E 6
 • I resonemangen beskriver eleven enkla samband mellan natur- och kulturlandskap, naturresurser och hur befolkningen är fördelad.
  Ge  E 6
 • Eleven kan även använda geografiska begrepp på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Ge  E 6
 • Eleven kan undersöka omvärlden och använder då kartor och andra geografiska källor, metoder och tekniker på ett i huvudsak fungerande sätt, samt för enkla resonemang om olika källors användbarhet.
  Ge  E 6
 • Eleven har grundläggande kunska­per om Sveriges, Nordens och Europas namngeografi och visar det genom att med viss säkerhet beskriva lägen på och storleksrelationer mellan olika geografiska objekt.
  Ge  E 6

Matriser

Ge
Sveriges geografi

Sveriges geografi

ej uppnått målen
nått målen
nått målen mer än väl
Kartkunskap
Jag kan de fyra väderstrecken, färger och symboler.
Namn på städer, landskap, vatten
Jag kan namnge delar av Sveriges geografi.
Naturtyp och naturresurs
Jag visar att jag förstår koppling mellan Sveriges naturtyper och naturresurser.
Begrepp
Jag visar att jag lärt mig nya begrepp genom att använda dem i mitt arbete och mina samtal.
Förändring
Jag vet hur och varför Sverige har förändrats över tid. Ha koll på naturlandskap och kulturlandskap.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: