Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Befolkningsfördelning - fattigdom och ohälsa

Skapad 2020-05-12 08:28 i Stadsparksskolan Partille
Vi kommer att gå igenom vad som är kännetecknande för fattiga och rika länder. Vi kommer också diskutera kring vad som kan göras för att förbättra de fattiga ländernas situation.
Grundskola 9 Geografi
Nästan all befolkningsökning kommer att ske i de fattiga ländernas huvudstäder. Det är en stor utmaning att fördela resurserna som finns för att alla människor ska få ett bra liv. Vad finns det för orsaker till att fördelningen av resurser på jorden är så ojämn? Vad innebär det att vara fattig och kan det innebära olika saker beroende från vilket land man kommer ifrån. FN:s Millenniemål att halvera fattigdomen fram till 2015 uppfylldes aldrig och man satsar nu på Globala målen. Vad innebär dessa?

Innehåll

Undervisningens innehåll

 • Hur ser befolkningsfördelningen ut i världen?
 • Befolkningspyramider och analyser utifrån dem. 
 • Vilka konsekvenser blir det av urbaniseringen?
 • Vad är ett i-land? Vad är ett u-land? Definitioner av BNI och HDI och kritik?
 • Vad är egenskaper av rika och fattiga länder?
 • Var i världen ligger de rikaste respektive fattigaste länder?
 • Vilka orsaker finns det för fattigdom?

Så här kommer vi att arbeta:

 • Genomgångar
 • Se film
 • Begreppsförklaringar
 • Instuderingsfrågor

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • utforska och analysera samspel mellan människa, samhälle och natur i olika delar av världen,
  Ge
 • Centralt innehåll
 • Hur jordens befolkning är fördelad över jordklotet samt orsaker till och konsekvenser av den ojämna befolkningsfördelningen. Migration och urbanisering och orsaker till och konsekvenser av detta.
  Ge  7-9
 • Centrala ord och begrepp som behövs för att kunna läsa, skriva och samtala om geografi.
  Ge  7-9
 • Förekomst av och orsaker till fattigdom och ohälsa i olika delar av världen.
  Ge  7-9
 • Samband mellan fattigdom, ohälsa och faktorer som befolkningstäthet, klimat och naturresurser.
  Ge  7-9

Matriser

Ge
Geografi 7-9

Betyg E
Betyg C
Betyg A
Begreppsförmåga
Eleven kan även använda geografiska begrepp på ett i huvudsak fungerande sätt.
Eleven kan även använda geografiska begrepp på ett relativt väl fungerande sätt.
Eleven kan även använda geografiska begrepp på ett väl fungerande sätt.
Resonemangsförmåga
Eleven kan resonera om olika ekologiska, ekonomiska och sociala hållbarhetsfrågor och redogör då för enkla och till viss del underbyggda förslag på lösningar där några konsekvenser för människa, samhälle och natur vägs in.
Eleven kan resonera om olika ekologiska, ekonomiska och sociala hållbarhetsfrågor och redogör då för utvecklade och relativt väl underbyggda förslag på lösningar där några konsekvenser för människa, samhälle och natur vägs in.
Eleven kan resonera om olika ekologiska, ekonomiska och sociala hållbarhetsfrågor och redogör då för välutvecklade och väl underbyggda förslag på lösningar där några konsekvenser för människa, samhälle och natur vägs in.
Resonemang: Orsak - konsekvens
Eleven har grundläggande kunskaper om samspelet mellan människa, samhälle och natur, och visar det genom att föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av befolkningsfördelning, migration,
Eleven har goda kunskaper om samspelet mellan människa, samhälle och natur, och visar det genom att föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av befolkningsfördelning, migration,
Eleven har mycket goda kunskaper om samspelet mellan människa, samhälle och natur, och visar det genom att föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av befolkningsfördelning, migration,
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: