Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Historia/Nya tiden , åk 5, vt-20

Skapad 2020-05-12 08:56 i Brunnsparksskolan Helsingborg
Grundskola 5 Historia
Historia - Nya tiden, från Gustav Vasa fram till cirka 1700-talet.

Innehåll

SYFTE?

Syftet med undervisningen är bland annat att du ska ... 

 • utveckla ditt historiemedvetande/kunskap,
 • få en insikt om att historia präglar vår syn på nutiden,
 • förstå att historia påverkar uppfattningen om framtiden,
 • utveckla kunskaper om historiska begrepp,
 • få en förståelse för olika kulturella sammanhang och levnadsätt,
 • få kunskap om att likheter och skillnader i människors levnadsvillkor och värderingar är påverkat av historien. 
 

VAD?

Du ska ges möjlighet att utveckla din förmåga att ... 

 • analysera - likheter/skillnader, se konsekvenser och samband,
 • kommunicera - diskutera, motivera, komma med förslag, framföra åsikter och bemöta argument,
 • söka och samla - kritiskt granska/tolka information/källor och skilja på fakta och värderingar,
 • förstå och använda begrepp - sätta begreppen i olika och nya sammanhang. 

 Du ska få kunskaper om ... 

 • hur det var att leva under nya tiden,
 • hur samhället förändras, 
 • hur historien påverkat det samhälle vi lever idag, 
 • ämnesspecifika ord och begrepp 

HUR?

Vi ska ... 

 • Skriva en individuell faktatext. 

BEDÖMNING

 • Se kommentarer i planeringen
 • Se matris

 

Planeringen kan revideras/uppdateras under arbetets gång. 

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • De nordiska staternas bildande.
  Hi  4-6
 • Kristendomens införande i Norden. Religionens betydelse för kulturer och stater i Sverige och de övriga nordiska länderna samt konsekvenser av dessa förändringar för olika människor och grupper.
  Hi  4-6
 • Vad arkeologiska fynd, till exempel myntskatter och fynd av föremål från andra kulturer kan berätta om kulturmöten och om likheter och skillnader i levnadsvillkor för barn, kvinnor och män.
  Hi  4-6
 • Nordens och Östersjöområdets deltagande i ett globalt utbyte, till exempel av handelsvaror, språk och kultur.
  Hi  4-6
 • Den svenska statens framväxt och organisation.
  Hi  4-6
 • Reformationen och dess konsekvenser för Sverige och övriga Europa.
  Hi  4-6
 • Vad historiska källor, till exempel brev och andra dokument, kan berätta om likheter och skillnader i levnadsvillkor för barn, kvinnor och män jämfört med i dag.
  Hi  4-6
 • Exempel på hur forntiden, medeltiden, 1500-talet, 1600-talet och 1700-talet kan avläsas i våra dagar genom traditioner, namn, språkliga uttryck, byggnader, städer och gränser.
  Hi  4-6
 • Hur historiska personer och händelser, till exempel drottning Kristina, Karl XII och häxprocesserna, har framställts på olika sätt genom olika tolkningar och under skilda tider.
  Hi  4-6
 • Vad begreppen förändring, likheter och skillnader, kronologi, orsak och konsekvens, källor och tolkning betyder och hur de används i historiska sammanhang.
  Hi  4-6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: