Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Hus i kartong

Skapad 2020-05-12 09:08 i Stordammens skola Uppsala
Grundskola F Bild
3.dim arbete.

Innehåll

 

Husbygge.

3 dim.          Husbygge

Tid:

5 x 60 minuter

Du ska kunna:

Gestalta/ge form åt ett hus i kartong och kunna sätta in huset i en miljö. Det finns annat mtrl till miljön.

Varje grupp får endast 1 st kartong, så tänk noga hur ni ska använda ytan på er kartong.

Gruppindelning görs av Katarina. Se era grupper som en projektgrupp. Ni ska kommunicera och designa ert hus tillsammans.

Ord att känna till

-          Yta

-          Fasad

-          Sadeltak

-          Nock

-          Gavel

-          Arkitekt

-          Arkitektur

Så här ska du visa dina kunskaper:

1)      Idéskiss där ni redovisar planen för ert bygge. Att utveckla, göra extradetaljer och ändra mallen, bygga ut visar på idérikedom. Bild med stöd av text.

2)      Mall på papper

3)      Rita av mallen på kartong

4)      Klippa/skära ut

5)      Arbeta med ytan/fasaden

6)      Limma ihop kartongbitarna. Limpistol eller maskeringstejp.

7)      Montera på underlag(kartong)

8)      Bygge av miljö( t ex piprensare, glasspinnar, vadd, skumplast, pinnar…)

9)      Varje grupp redovisar sitt bygge tillsammans med idéskiss för de övriga grupperna.

 

 

 

Uppgifter

  • Husbygge praktisk uppgift. Här lämnar di in foto på ert arbete.

  • Husbygge teori. Här lämnar du in reflektionen.

Matriser

Bl
Kopia av Kopia av Bildmatris åk 7-9 Lgr11

Måluppfyllelse
Hög måluppfyllelse
Kommunikation
Du kan skapa olika typer av berättande och informativa bilder som kommunicerar erfarenheter, åsikter och upplevelser med ett ENKELT bildspråk och DELVIS genomarbetade uttrycksformer så att budskapet framgår
Du kan skapa olika typer av berättande och informativa bilder som kommunicerar erfarenheter, åsikter och upplevelser med ett UTVECKLAT bildspråk och GANSKA VÄL genomarbetade uttrycksformer så att budskapet framgår
Du kan skapa olika typer av berättande och informativa bilder som kommunicerar erfarenheter, åsikter och upplevelser med ett VÄL UTVECKLAT bildspråk och VÄL genomarbetade uttrycksformer så att budskapet framgår
Tekniker och material
I arbetet kan du använda olika tekniker, verktyg och material på ett i HUVUDSAK fungerande sätt och PRÖVAR hur dessa kan kombineras för att skapa olika uttryck
I arbetet kan du använda olika tekniker, verktyg och material på ett GANSKA VÄL fungerande och VARIERAT sätt , PRÖVAR OCH OMPRÖVAR hur dom kan kombineras för att skapa olika uttryck
I arbetet kan du använda olika tekniker, verktyg och material på ett VÄL fungerande, VARIERAT OCH IDÉRIKT sätt, PRÖVAR OCH OMPRÖVAR systematiskt hur dessa kan kombineras för att skapa olika uttryck
Bildkomposition Utveckla idéer
Du kombinerar former, färger, bildkompositioner på ett i HUVUDSAK fungerande sätt. Kan i bildskapande arbetet BIDRA TILL ATT UTVECKLA idéer inom olika ämnesområden genom att återanvända samtida / historiska bilder, bearbeta uppslag och inspirationsmaterial.
Du kombinerar former, färger, bildkompositioner på ett GANSKA VÄL fungerande sätt. Kan i bildskapande arbetet UTVECKLA DELVIS EGNA idéer inom olika ämnesområden genom att återanvända samtida/ historiska bilder och bearbeta andra uppslag och inspirationsmaterial
Du kombinerar former, färger och bildkompositioner på ett VÄL fungerande sätt. Kan i det bildskapande arbetet UTVECKLA EGNA idéer inom olika ämnesområden genom att återanvända samtida eller historiska bilder, bearbeta andra uppslag och inspirationsmaterial
Konstverk
Du kan tolka nya och historiska bilder och visuell kultur och för då ENKLA TILL VISS DEL underbyggda resonemang med kopplingar till egna erfarenheter, andra verk och händelser i om världen.
Du kan tolka nya och historiska bilder och visuell kultur och för då UTVECKLADE OCH GANSKA VÄL underbyggda resonemang med kopplingar till egna erfarenheter, andra verk och händelser i omvärlden.
Du kan tolka nya och historiska bilder och visuell kultur och för då VÄLUTVECKLADE OCH VÄL UNDERBYGGDA resonemang med kopplingar till egna erfarenheter, andra verk och händelser i omvärlden.
Bildanalys
Du beskriver bildernas och verkens uttryck, innehåll och funktion på ett ENKELT sätt med viss användning av ämnesspecifika begrepp
Du beskriver bildernas och verkens uttryck, innehåll och funktion på ett UTVECKLAT sätt med GOD användning av ämnesspecifika begrepp
Du beskriver bildernas och verkens uttryck, innehåll och funktion på ett VÄLUTVECKLAT sätt med GOD användning av ämnesspecifika begrepp.
Initiativ /Presentation
Under arbetsprocessen BIDRAR DU TILL ATT FORMULERA OCH VÄLJA HANDLINGSALTERNATIV SOM LEDER FRAMÅT. Dessutom kan du presentera dina bilder med VISS anpassning till syfte och sammanhang.
Under arbetsprocessen FORMULERAR OCH VÄLJER DU HANDLINGSALTERNATIV SOM EFTER NÅGON BEARBETNING LEDER FRAMÅT. Dessutom kan du presentera dina bilder med GANSKA GOD anpassning till syfte och sammanhang.
Under arbetsprocessen FORMULERAR OCH VÄLJER DU HANDLINGSALTERNATIV SOM LEDER FRAMÅT. Dessutom kan du presentera dina bilder med GOD anpassning till syfte och sammanhang.
Utvärdering
Du kan ge ENKLA omdömen om arbetsprocessen och visar då på ENKLA samband mellan uttryck, innehåll, funktion och kvalitet i arbetet
Du kan ge UTVECKLADE omdömen om arbetsprocessen och visar då på FÖRHÅLLANDEVIS KOMPLEXA samband mellan uttryck, innehåll, funktion, kvalitet i arbetet.
Du kan ge VÄLUTVECKLADE omdömen om arbetsprocessen och visar då på KOMPLEXA samband mellan uttryck, innehåll, funktion och kvalitet i arbetet
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: