Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Litteraturhistorieprojekt

Skapad 2020-05-12 09:42 i Södra Ängby skola Stockholm Grundskolor
I detta projektarbetet skall ni lära er om de olika litterära epokerna som den västerländska litteraturen delas in i från antiken till modernismen.
Grundskola 8 Svenska
I detta projektarbetet skall ni i grupper lära er om de olika litterära epokerna som den västerländska litteraturen delas in i från antiken till modernismen.

Innehåll

Litteraturhistorieprojekt, åk 8

I detta projektarbetet skall ni lära er om de olika litterära epokerna som den västerländska litteraturen delas in i från antiken till modernismen. Ni kommer att bli indelade i grupper i vilka ni tillsammans skall söka information utifrån ett antal frågeställningar. Informationen sammanställer ni, för att sedan presentera muntligt för klassen.

 

 

Frågeställningar

1.     Vilken eller vilka platser i världen var centrum för er litterära epok? Ange tidsperioden.

2.     Vad var typiskt för denna tidsperiod? Beskriv och förklara.

3.     Ta reda på två viktiga historiska händelser under denna tidsepok. Det bör vara händelser som påverkade samhället på ett betydande sätt och därmed också litteraturen. Beskriv och förklara.

4.     Vilken typ av litteratur, texter, var typiskt för denna tid? Beskriv genrerna och ge exempel på dem.

5.     Ta reda på två författare som var kända från denna tid som skrev i någon av de ovan nämnda genrer.  (Ungefär som ni gjorde med Selma Lagerlöf.)

 

 

Arbetsgång

A.   Tillsammans i gruppen tar ni reda på fråga 1 och 2. Skriv in informationen på en gemensam tankekarta.

B.    Dela nu upp uppgift 3 t.o.m. 5 emellan er i gruppen.

C.    När ni hittar information skriver ni in det i den gemensamma tankekartan. Kom ihåg att ange källorna. 

D.   Ta anteckningar i form av stödord! Inga avskrivningar!

E.    I början av varje lektion går ni igenom uppgiftens instruktioner och redogör för hur ni tänker söka vidare. Innan lektionens slut presenterar ni ert material för varandra. Bestäm vilken läxa ni behöver ge er själva för att hinna klart i tid.

F.    Förbered ert bildstöd – stödord och bilder endast. Power point eller KeyNote

G.   Läs in er på ert material. Öva tillsammans, gärna inför en testpublik och klocka er.

 

 

Slutprodukt

Muntlig presentation med bildstöd i form av Power point eller KeyNote inför klassen. Två åhörarfrågor till publiken att besvara i slutet av presentationen.

 

Presentationstid: 1 – 1,5 minut per gruppmedlem.

Bildstödet skall endast ha stödord och bilder, ingen löpande text.

Presentationen måste ha en tydlig struktur med inledning, huvudinnehåll och avslutning.

 

 

Tidsplanering

v. 20              tisdag, torsdag  - informationssökning

v. 21              måndag, tisdag  - informationssökning, sammanställning.

v. 22              måndag, tisdag -  och torsdag. Måndag och tisdag – bildstödsförberedelser, öva in presentationen. Torsdag – presentationerna börjar.

v. 23              måndag   - presentationerna avslutas.

 

Bedömning

 

Eleven kan läsa sakprosatexter genom att välja och använda lässtrategier utifrån texters särdrag. Genom att göra sammanfattningar av olika texters innehåll med koppling till tidsaspekter, orsakssamband visar eleven läsförståelse.

Eleven drar då underbyggda slutsatser om hur verket har påverkats av det historiska och kulturella sammanhang som det har tillkommit i.

Eleven kan söka, välja ut och sammanställa information från ett urval av källor.

Sammanställningarna innehåller beskrivningar och förklaringar, ämnesrelaterat språk samt fungerande struktur, citat och källhänvisningar.

Dessutom kan eleven förbereda och genomföra muntliga redogörelser med fungerande struktur och innehåll och anpassning till syfte, mottagare och sammanhang.

 

Lycka till,

Marianne PH

 

Matriser

Sv
Litteraturhistorieprojekt

Ännu inte uppnått betyg E
Betyg E
Betyg C
Betyg A
Läsförståelse
Eleven visa ännu inte att hen kan välja fungerande lässtrategi utifrån texters särdrag.
Eleven kan läsa sakprosatexter med flyt genom att, på ett i huvudsak fungerande sätt, välja använda lässtrategier utifrån olika texters särdrag.
Eleven kan läsa sakprosatexter med gott flyt genom att, på ett ändamålsenligt sätt, välja och använda lässtrategier utifrån olika texters särdrag.
Eleven kan läsa sakprosatexter med mycket gott flyt genom att, på ett ändamålsenligt och effektivt sätt, välja och använda lässtrategier utifrån olika texters särdrag.
Läsförståelse
Eleven har svårigheter eller kan inte göra enkla sammanfattningar av olika texters innehåll. Eleven har svårighet eller kan inte göra kopplingar till tidsaspekter, orsakssamband, vilket gör att eleven inte visar grundläggande läsförståelse.
Genom att göra enkla sammanfattningar av olika texters innehåll med viss koppling till tidsaspekter, orsakssamband visar eleven grundläggande läsförståelse.
Genom att göra utvecklade sammanfattningar av olika texters innehåll med relativt god koppling till tidsaspekter, orsakssamband visar eleven god läsförståelse
Genom att göra välutvecklade sammanfattningar av olika texters innehåll med god koppling till tidsaspekter, orsakssamband visar eleven mycket god läsförståelse.
Historiska & kulturella sammanhang
Eleven kan ännu inte drar till viss del underbyggda slutsatser om hur verket har påverkats av det historiska och kulturella sammanhang som det har tillkommit i.
Eleven drar då till viss del underbyggda slutsatser om hur verket har påverkats av det historiska och kulturella sammanhang som det har tillkommit i.
Eleven drar då relativt väl underbyggda slutsatser om hur verket har påverkats av det historiska och kulturella sammanhang som det har tillkommit i.
Eleven drar då väl underbygg­da slutsatser om hur verket har påverkats av det historiska och kulturella sammanhang som det har tillkommit i.
Söka, välja information och sammanställa
Eleven kan ännu inte söka, välja ut och sammanställa information från ett avgränsat urval av källor.
Eleven kan söka, välja ut och sammanställa information från ett avgränsat urval av källor.
Eleven kan söka, välja ut och sammanställa information från ett relativt varierat urval av källor.
Eleven kan söka, välja ut och sammanställa information från ett varierat urval av källor.
Sammanställning av information
Sammanställningarna innehåller otydliga beskrivningar och förklaringar, har inget ämnesrelaterat språk och/eller bristfällig struktur, citat och källhänvisningar.
Sammanställningarna innehåller enkla beskrivningar och förklaringar, enkelt ämnesrelaterat språk samt i huvudsak fungerande struktur, citat och källhänvisningar.
Sammanställningarna innehåller ut­vecklade beskrivningar och förklaringar, utvecklat ämnesrelaterat språk samt relativt väl fungerande struktur, citat och källhänvisningar.
Sammanställningarna innehåller välutvecklade och nyanserade beskrivningar och förklaringar, välutvecklat ämnesrelaterat språk samt väl fungerande struktur, citat och källhänvisningar.
Muntligt framförande
Eleven har svårighet eller kan inte förbereda och genomföra enkla muntliga redogörelser. Redogörelsen har mycket bristfällig eller ingen fungerande struktur och/eller innehållet har ingen anpassning till syfte, mottagare och sammanhang.
Eleven kan förbereda och genomföra enkla muntliga redogörelser med i huvudsak fungerande struktur och innehåll och viss anpassning till syfte, mottagare och sammanhang.
Eleven kan förbereda och genomföra utvecklade muntliga redogörelser med relativt väl fungerande struktur och innehåll och relativt god anpassning till syfte, mottagare och sammanhang.
Eleven kan förbereda och genomföra välutvecklade muntliga redogörelser med väl fungerande struktur och innehåll och god anpassning till syfte, mottagare och sammanhang.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: