Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Jordens uppbyggnad

Skapad 2020-05-12 09:54 i Kullingsbergsskolan Alingsås
Grundskola 5 Geografi
Runt jorden finns ett hårt skal som kallas jordskorpan. Om jorden vore lika stor som ett äpple, skulle jordskorpan vara ungefär lika tjock som äpplets skal. I det här området ska vi lära oss mer om jordens olika skikt, vad plattektonik är, vad som händer när vulkaner får utbrott, jordbävningar inträffar samt vad erosion och vittring är för något.

Innehåll

Beskrivning:

Vi kommer under några veckor att arbeta med jordens uppbyggnad där vi kommer att prata mer om plattektonik, om hur jorden formas och förändras. Du kommer att få se filmer och lära dig om bl a jordbävningar, vulkaner, tsunamier, erosion och vittring.

Vi kommer främst att arbeta med läromedlet "Geografi 4-6" samt se olika filmer kring plattektonik, erosion, vulkanutbrott, jordbävningar m.m. Du följer med på lektionerna och gör arbetsuppgifter kopplade till de du läst, hört och sett.

Arbetssätt:

Vi kommer att titta på filmer och filmklipp tillsammans och diskutera.

Vi kommer att läsa i läroboken Geografi 4-6.

Vi kommer att arbeta med olika frågor och förklara olika fenomen som händer inuti jorden och ovanför jorden.

VI kommer att lära oss olika begrepp som endogena krafter, exogena krafter, spridningszon, frostsprängning, vågerosion. 

 

Bedömning:

Dina förmågor och kunskaper bedöms genom att du är aktiv under lektionens diskussioner, genomför skriftliga och muntliga arbetsuppgifter samt att du kan visa följande:

 • Jag namnger olika fenomen i naturen.
 • Jag förstår hur dessa fenomen uppkommit av naturens krafter.
 • Jag skiljer på uppbyggande respektive nedbrytande krafter av jordytan.
 • Jag förstår varför jordskalv är vanliga på vissa platser på jorden, men inte på andra.
 • Jag kan förklarar hur jordens plattor rör sig och vilka konsekvenser detta medför.
 • Jag ger en förklaring till varför människor trots farans för jordskalv bor, där de bor.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • analysera hur naturens egna processer och människors verksamheter formar och förändrar livsmiljöer i olika delar av världen,
  Ge
 • utforska och analysera samspel mellan människa, samhälle och natur i olika delar av världen,
  Ge
 • göra geografiska analyser av omvärlden och värdera resultaten med hjälp av kartor och andra geografiska källor, teorier, metoder och tekniker, och
  Ge
 • Centralt innehåll
 • Jordytan och på vilka sätt den formas och förändras av människans markutnyttjande och naturens egna processer, till exempel plattektonik och erosion. Vilka konsekvenser detta får för människor och natur.
  Ge  4-6
 • Kartan och dess uppbyggnad med färger, symboler och skala. Topografiska och tematiska kartor.
  Ge  4-6
 • Centrala ord och begrepp som behövs för att kunna läsa, skriva och samtala om geografi.
  Ge  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven har grundläggande kunskaper om natur- och kulturlandskap och visar det genom att föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om processer som formar och förändrar jordytan, samt vilka konsekvenser det kan få för människor och natur.
  Ge  E 6
 • I resonemangen beskriver eleven enkla samband mellan natur- och kulturlandskap, naturresurser och hur befolkningen är fördelad.
  Ge  E 6
 • Eleven kan även använda geografiska begrepp på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Ge  E 6
 • Eleven kan undersöka omvärlden och använder då kartor och andra geografiska källor, metoder och tekniker på ett i huvudsak fungerande sätt, samt för enkla resonemang om olika källors användbarhet.
  Ge  E 6

Matriser

Ge
Plattektonik

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Jordens uppbyggnad
Eleven har grundläggande kunskaper om natur- och kulturlandskap och visar det genom att föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om processer som formar och förändrar jordytan, samt vilka konsekvenser det kan få för människor och natur.
Eleven har goda kunskaper om natur- och kulturlandskap och visar det genom att föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om processer som formar och förändrar jordytan, samt vilka konsekvenser det kan få för människor och natur.
Eleven har mycket goda kunskaper om natur- och kulturlandskap och visar det genom att föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om processer som formar och förändrar jordytan, samt vilka konsekvenser det kan få för människor och natur.
Resonemang
I resonemangen beskriver eleven enkla samband mellan natur- och kulturlandskap, naturresurser och hur befolkningen är fördelad. Eleven kan även använda geografiska begrepp på ett i huvudsak fungerande sätt.
I resonemangen beskriver eleven förhållandevis komplexa samband mellan natur och kulturlandskap, naturresurser och hur befolkningen är fördelad. Eleven kan även använda geografiska begrepp på ett relativt väl fungerande sätt.
I resonemangen beskriver eleven komplexa samband mellan natur- och kulturlandskap, naturresurser och hur befolkningen är fördelad. Eleven kan även använda geografiska begrepp på ett väl fungerande sätt.
Användning av kartor och andra geografiska källor (GE)
Eleven kan undersöka omvärlden och använder då kartor och andra geografiska källor, metoder och tekniker på ett i huvudsak fungerande sätt, samt för enkla resonemang om olika källors användbarhet.
Eleven kan undersöka omvärlden och använder då kartor och andra geografiska källor, metoder och tekniker på ett relativt väl fungerande sätt, samt för utvecklade resonemang om olika källors användbarhet.
Eleven kan undersöka omvärlden och använder då kartor och andra geografiska källor, metoder och tekniker på ett väl fungerande sätt, samt för välutvecklade resonemang om olika källors användbarhet.
Geografiska begrepp
Eleven kan använda geografiska begrepp på ett i huvudsak fungerande sätt.
Eleven kan använda geografiska begrepp på ett relativt väl fungerande sätt.
Eleven kan använda geografiska begrepp på ett väl fungerande sätt.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: