Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Stormaktstiden åk.5

Skapad 2020-05-12 10:44 i Parkskolan Kristianstad
Stormaktstiden
Grundskola 5 Historia
På 1600-talet blev Sverige en av Europas stormakter. Därför kallas den här tiden stormaktstiden i svensk historia. En stormakt är ett rikt och mäktigt land med en stark krigsmakt.

Innehåll

Arbetssätt

 • Korta genomgångar
 • Läsa i boken Historia Puls samt söka information på internet.
 • Se på filmer 
 • Diskussioner i grupper
 • Svara på frågor muntligt och skriftligt

 

Konkretiserat mål

Du ska känna till:

 • Ordningsföljden i den historiska tidslinjen (forntid till stormaktstiden)
 • Viktiga förändringar och hur de påverkade män, kvinnors och barns liv under denna tid:
 • Hur kungarna blir enväldiga
 • Hur Sveriges makt först ökar men sedan minskas
 • De grymma häxjakterna
 • 30-åriga kriget (kamp mellan protestantiska och katolska länder i Europa)
 • Freden i Roskilde 1658 (bl a Skåne, Halland, Blekinge och Bohuslän blir svenskt)
 • Hur Sverige kunde bli en stormakt och resonera utifrån orsak och konsekvens
 • Vilka spår som finns kvar idag från denna historiska period
 • Ord och begrepp som finns på begreppslistan
 • Olika källor och kunna jämföra dem

 

Det här kommer vi att bedöma:

 • Din kunskap om den historiska tidslinjen

 • Din kunskap om förhållanden, skeenden och historiska personer

 • Din förmåga att underbygga resonemang om samhällsförändringar och levnadsförhållanden

 • Om du kan visa på spår av stormaktstiden idag i vårt samhälle

 • Hur du använder dig av olika begrepp som är kopplade till området

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Nordens och Östersjöområdets deltagande i ett globalt utbyte, till exempel av handelsvaror, språk och kultur.
  Hi  4-6
 • Den svenska statens framväxt och organisation.
  Hi  4-6
 • Det svenska Östersjöriket. Orsakerna till dess uppkomst och konsekvenser för olika människor och grupper runt Östersjön. Migration till och från samt inom det svenska riket.
  Hi  4-6
 • Reformationen och dess konsekvenser för Sverige och övriga Europa.
  Hi  4-6
 • Vad historiska källor, till exempel brev och andra dokument, kan berätta om likheter och skillnader i levnadsvillkor för barn, kvinnor och män jämfört med i dag.
  Hi  4-6
 • Exempel på hur forntiden, medeltiden, 1500-talet, 1600-talet och 1700-talet kan avläsas i våra dagar genom traditioner, namn, språkliga uttryck, byggnader, städer och gränser.
  Hi  4-6
 • Hur historiska personer och händelser, till exempel drottning Kristina, Karl XII och häxprocesserna, har framställts på olika sätt genom olika tolkningar och under skilda tider.
  Hi  4-6
 • Vad begreppen förändring, likheter och skillnader, kronologi, orsak och konsekvens, källor och tolkning betyder och hur de används i historiska sammanhang.
  Hi  4-6
 • Tidsbegreppen vikingatiden, medeltiden, stormaktstiden och frihetstiden samt olika syn på deras betydelser.
  Hi  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven har grundläggande kunskaper om historiska förhållanden, skeenden och ge­stalter under olika tidsperioder.
  Hi  E 6
 • Eleven visar det genom att föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av samhällsförändringar och människors levnadsvillkor och handlingar.
  Hi  E 6
 • Eleven kan undersöka utvecklingslinjer inom kulturmöten, migration, politik och levnadsvillkor och beskriver då enkla sam­ band mellan olika tidsperioder.
  Hi  E 6
 • Eleven kan tolka och visa på spår av historien i vår tid och föra enkla resonemang om varför det finns likheter och skillnader i olika framställningar av historiska händelser, personer och tidsperioder.
  Hi  E 6
 • Eleven kan använda historiskt källmaterial för att dra enkla slutsatser om människors levnadsvillkor, och för då enkla resonemang om källornas användbarhet.
  Hi  E 6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: