Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Tema Jord

Skapad 2020-05-12 11:28 i Vikarbyns skola Rättvik
Vi kommer att jobba med NTA-lådan "jord" under hösten.
Grundskola 2 NO (år 1-3)
I detta temaarbeta ska vi få lära oss mera om jord. Vi undersöker jord, vad den består av och vilken betydelse innehållet har för naturen och miljön. Hur blir det jord?

Innehåll

 

Målet:

Tema Jord ska bidra till att eleverna skaffar sig kunskap om::

 • vad jord består av.
 • hur man känner igen olika sorters jord.
 • jordens betydelse för de levande organismerna och för människan.

Undervisning:

Vi ska:

 • genomföra experiment. 
 • diskutera tillsammans.
 • observera vad som händer.
 • dokumentera våra resultat.
 • se film och läsa olika texter.

Bedömning:

Du kommer att bedömas utifrån din förmåga att:

 • utföra enkla experiment utifrån tydliga instruktioner.
 • använda olika begrepp som hör till arbetsområdet.
 • beskriva och ge ett exempel på ett enkelt samband i naturen.

 

Visa kunskaper:

Du får visa vad du kan genom att:

 • muntligt berätta om dina/era resultat av experimenten.
 • muntligt eller skriftligt berätta kännetecken på olika sorters jord.
 • muntlig eller skriftligt berätta om daggmaskens viktigaste uppgifter

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • genomföra systematiska undersökningar i biologi, och
  NO
 • använda biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara biologiska samband i människokroppen, naturen och samhället.
  NO
 • Centralt innehåll
 • Enkla naturvetenskapliga undersökningar.
  NO  1-3
 • Dokumentation av naturvetenskapliga undersökningar med text, bild och andra uttrycksformer, såväl med som utan digitala verktyg.
  NO  1-3
 • Kunskapskrav
 • I det undersökande arbetet gör eleven någon jämförelse mellan egna och andras resultat.
  NO   3
 • Eleven kan beskriva och ge exempel på enkla samband i naturen utifrån upplevelser och utforskande av närmiljön.
  NO   3
 • Eleven dokumenterar dessutom sina undersökningar med hjälp av olika uttrycksformer och kan använda sig av sin dokumentation i diskussioner och samtal.
  NO   3
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: