Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

BÅ ENG VT 2020 Holes

Skapad 2020-05-12 11:14 i Brunnsåkersskolan Halmstad
Ett arbete med utgångspunkt i Louis Sachars bok "Holes". Fokus på läsförståelse samt hörförståelse. I slutet av projektet ska också filmen ses och därefter en skriftlig jämförelse av bok och film.
Grundskola 8 – 9 Engelska
Stanley Yelnats is under a curse. A curse that began with his no.-good-rotten-pig-stealing great-great-grandfather. Unjustly he is being sent to a boys' detention center: Camp Green Lake. Unfortunately, there is no lake in Camp Green Lake- but there are an awful lots of holes... Are you ready to start digging?

Innehåll

Konkretisering

När du  sammanfattar bokens handling samt kommenterar både helhet och detaljer samt resonerar kring bokens karaktärer och handling så visar du din förmåga att läsa, förstå och tolka innehållet i längre autentiska texter. Detta gör du i diskussionsuppgifter och en slutlig skrivuppgift.

När du bl.a. gissar från sammanhang, antecknar, slår upp ord och går tillbaka i texten visar du att du kan använda dig av några språkliga strategier för att förstå texter.

 

Undervisning - se veckoplanering i Teams

  • Du läser/lyssnar både hemma och i skolan.
  • Du svarar på frågor till boken
  • Du översätter ord, uttryck och meningar
  • Vi ser filmen "Holes" och jämför med boken.

Bedömning

  • Du följer den tydliga veckoplaneringen genom att läsa/lyssna på boken och svara på frågor samt översätta ord, uttryck och meningar. Det är en förberedelse för att du sedan skall kunna utföra den slutliga skrivuppgiften där du skall jämföra boken med filmen.
  • Det är av enorm vikt att du utför alla uppgifter utifrån veckoplaneringen för att kunna utföra den slutliga uppgiften. 

 

Boken hittar du här: http://esl-bits.net/ESL.English.Learning.Audiobooks/Hoyo/contenu.html 

 

Uppgifter

  • Skrivuppgift: Holes

Matriser

En
Engelska år 8, Holes. Läs- och hörförståelse

Lägre nivå
Högre nivå
Läsförståelse
Du förstår inte allt i texten utan det är tydligt att du har haft svårigheter när du läst boken.
Du förstår det huvudsakliga innehållet och uppfatta tydliga detaljer i lättillgängliga texter i olika genrer. Du visar din förståelse genom att översiktligt redogöra för, diskutera och kommentera innehåll och detaljer samt genom att med godtagbart resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet
Du förstår det huvudsakliga innehållet och uppfatta väsentliga detaljer i lättillgängliga texter i olika genrer. Du visar din förståelse genom att välgrundat redogöra för, diskutera och kommentera innehåll och detaljer samt genom att med tillfredsställande resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.
Du förstår såväl helhet som detaljer i lättillgängliga texter i olika genrer. Du visar din förståelse genom att välgrundat och nyanserat redogöra för, diskutera och kommentera innehåll och detaljer samt genom att med gott resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.

Lägre nivå
Högre nivå
Avkodning av läst material
Du kan inte redogöra för, diskutera eller kommentera det du läst eftersom du inte förstått det tillräckligt väl alternativt inte läst boken.
För att underlätta din förståelse av innehållet i texterna kan du välja och använda dig av någon strategi för lyssnande och läsning.
För att underlätta din förståelse av innehållet i texterna kan du i viss utsträckning välja och använda dig av strategier för lyssnande och läsning
För att underlätta din förståelse av innehållet i texterna kan du i viss utsträckning välja och använda dig av strategier för lyssnande och läsning.
Ordförråd
Du har svårt att hitta ord, för att uttrycka det du vill använder dig av en del svenska ord.
Du använder dig av ett enkelt, men begripligt ordförråd.
Du har ett relativt varierat ordförråd.
Du har ett stort ordförråd och god förmåga att kommunicera på engelska.
Skriftlig förmåga
Du uttrycker dig enkelt men inte alltid begripligt. Du diskuterar bokens innehåll med ett fåtal ord.
Du uttrycker dig enkelt och begripligt. Du diskuterar boken och dess innehåll och budskap kortfattat. Du motiverar dina åsikter kortfattat.
Du uttrycket dig enkelt och begripligt. Du varierar till viss del ditt språk med såväl kortare som längre meningar. Du diskuterar boken och dess innehåll och budskap relativt ingående. Du motiverar till viss del dina åsikter.
Du uttrycker dig varierat och med flyt. Du varierar såväl språk som meningslängd. Du diskuterar boken och dess innehåll och budskap med flera aspekter och motiverar dina åsikter.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: