Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Skriv en fantasyberättelse

Skapad 2020-05-12 12:25 i Tunaskolan Lunds för- och grundskolor
Grundskola 7 Svenska
Vad innebär genren fantasy och hur kan man känna igen en fantasyberättelse?

Innehåll

 

Mål för elev

Målet med arbetsområdet är att du ska utveckla din förmåga att: 

 • känna igen vad som är typiskt för genren fantasy
 • läsa och analysera "De utvalda" eller "Guldkompassen"
 • skriva en berättelse där du använder dig av fantasygenrens speciella form.
 • ge respons på andras texter
 • bearbeta dina egna texter

Innehåll

Du kommer att läsa en bok i fantasygenren och skriva en egen fantasyberättelse, samt ge respons på en kamrats novell.

Genomförande

Vi kommer att gå igenom vad som är typiskt för genren, hur man skriver en berättelse samt läsa, diskutera böckerna. 

Du kommer att läsa "De utvalda" eller "Guldkompassen" under ca fyra veckor och analysera innehållet.

Vi diskuterar och plockar ut de speciella särdragen som utmärker fantasygenren. Genom att öva på att beskriva fantasyfigurer och att gestalta känslor så tränar vi på att variera språket. 

Under arbetsområdet kommer du också lära dig mer om hur man kan använda parallellhandlingar, tillbakablickar, miljö- och personbeskrivningar och dialog för att bli bättre på att analysera och skriva berättelser.

Som avslutning kommer du att skriva en fantasyberättelse.  Då skriver du först en tankekarta och du du skriver enbart i skolan, under lektionerna.

Redovisning

Du visar dina kunskaper genom att delta i de diskussioner och övningar vi gör i klassrummet, genom att analysera fantasyboken. Du visar din skriftliga förmåga genom att skriva en fantasyberättelse och genom att skriva respons till en kamrat.

 

Reflektionsfrågor

1) Vad tyckte du om boken?

2) Rekommenderar du den eller inte? Motivera ditt svar.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
  Sv
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  Sv
 • urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Lässtrategier för att förstå, tolka och analysera texter från olika medier. Att urskilja texters budskap, tema och motiv samt deras syften, avsändare och sammanhang.
  Sv  7-9
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  7-9
 • Olika sätt att skapa och bearbeta egna och gemensamma texter till innehåll och form. Hur man ger och tar emot respons på texter.
  Sv  7-9
 • Skönlitteratur för ungdomar och vuxna från olika tider, från Sverige, Norden och övriga världen. Skönlitteratur som belyser människors villkor och identitets- och livsfrågor. Lyrik, dramatik, sagor och myter.
  Sv  7-9
 • Språkliga drag, uppbyggnad och berättarperspektiv i skönlitteratur för ungdomar och vuxna. Parallellhandling, tillbakablickar, miljö- och personbeskrivningar, inre och yttre dialoger.
  Sv  7-9
 • Några skönlitterära genrer och hur de stilistiskt och innehållsligt skiljer sig ifrån varandra.
  Sv  7-9
 • Några skönlitterärt betydelsefulla ungdoms- och vuxenboksförfattare från Sverige, Norden och övriga världen och deras verk, samt de historiska och kulturella sammanhang som verken har tillkommit i.
  Sv  7-9

Matriser

Sv
Svenska 7-9 Lgr 11

Läsa

1
2
3
• sammanfatta
Genom att göra enkla sammanfattningar av olika texters innehåll med viss koppling till tidsaspekter, orsakssamband och andra texter visar eleven grundläggande läsförståelse.
Genom att göra utvecklade sammanfattningar av olika texters innehåll med relativt god koppling till tidsaspekter, orsakssamband och andra texter visar eleven god läsförståelse.
Genom att göra välutvecklade sammanfattningar av olika texters innehåll med god koppling till tidsaspekter, orsakssamband och andra texter visar eleven mycket god läsförståelse.
• tolka och förstå budskap
Dessutom kan eleven utifrån egna erfarenheter, olika livsfrågor och omvärldsfrågor tolka och föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om tydligt framträdande budskap i olika verk.
Dessutom kan eleven utifrån egna erfarenheter, olika livsfrågor och omvärldsfrågor tolka och föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om budskap som är tydligt framträdande och budskap som kan läsas mellan raderna i olika verk.
Dessutom kan eleven utifrån egna erfarenheter, olika livsfrågor och omvärldsfrågor tolka och föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om budskap som är tydligt framträdande och budskap som kan läsas mellan raderna eller är dolda i olika verk.

Skriva

1
2
3
• skriva olika slags texter
Eleven kan skriva olika slags texter med viss språklig variation, enkel textbindning samt i huvudsak fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer.
Eleven kan skriva olika slags texter med relativt god språklig variation, utvecklad textbindning samt relativt väl fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer.
Eleven kan skriva olika slags texter med god språklig variation, välutvecklad textbindning samt väl fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer.
• skriva berättande texter
De berättande texter eleven skriver innehåller enkla gestaltande beskrivningar och berättargrepp samt dramaturgi med enkel uppbyggnad.
De berättande texter eleven skriver innehåller utvecklade gestaltande beskrivningar och berättargrepp samt dramaturgi med relativt komplex uppbyggnad.
De berättande texter eleven skriver innehåller välutvecklade gestaltande beskrivningar och berättargrepp samt dramaturgi med komplex uppbyggnad.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: