Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Reflektionsmall Familjedaghem Härryda

Skapad 2020-05-12 12:29 i Familjedaghem Härryda Förskolor
Förskola
Reflektion efter varje fokusområde, både storgrupp och enskilt familjedaghem

Innehåll

Reflektion och Analys för barngruppen - efter varje fokusområde

1. Vilka Läroplansmål var valda för fokusområdet?

Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla

*

*

 

2. Var barnen delaktiga i aktiviteterna? Vad visade barnen intresse för? Hur visade barnen sitt intresse?

3. Vad ville vi att barnen skulle uppleva? Har vi följt vår planering? 

4. Blev det som vi tänkt oss? Vad gick bra? Hur kommer det sig? Om inte, vad ska vi tänka på till nästa gång?

5. Hur tyckte vi att det gick med det Relationella bemötandet?
    Socialt stöd?
    Emotionellt stöd
    Kognitivt stöd?

6. Hur har vi i aktiviteterna arbetat med:

    1. Demokrati, delaktighet och inflytande

    2. Skapande, kreativitet och digital kompetens

    3. Genus och Likabehandling

    4. Hållbar utveckling

    5. Motorik och Hälsa

 

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: