Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Energikällor

Skapad 2020-05-12 13:46 i Parkskolan Ludvika
Energikällor
Grundskola 4 Fysik
Vi arbetar med energi - vad är egentligen ett energiflöde? I vårt arbete går vi igenom olika energikällor och vilka som är för och nackdelarna med dessa.

Innehåll

Vad ska vi lära oss?

 • Energiflödet och dess oförstörbarhet
 • Vilka olika energikällor vi använder oss av och hur dessa påverkar miljön
 • Hur människan kan påverka energin med exempelvis isolering.
 • Fysialiska ord och begrepp för att kunna delta i diskussioner kring området

Hur ska vi lära oss?

 • Diskussioner 
 • Grupparbete
 • Film
 • Arbetsblad

 

 • Vad kommer att bedömas?

Bedömningen sker formativt genom delaktighet under lektionerna, samt en summativ bedömning av lektionsarbetet.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda kunskaper i fysik för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör energi, teknik, miljö och samhälle,
  Fy
 • använda fysikens begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara fysikaliska samband i naturen och samhället.
  Fy
 • Centralt innehåll
 • Energins oförstörbarhet och flöde, olika typer av energikällor och deras påverkan på miljön samt energianvändningen i samhället.
  Fy  4-6
 • Energiflöden mellan föremål som har olika temperatur. Hur man kan påverka energiflödet, till exempel med hjälp av kläder, termos och husisolering.
  Fy  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan samtala om och diskutera enkla frågor som rör energi, teknik, miljö och samhälle genom att ställa frågor och framföra och bemöta åsikter på ett sätt som till viss del för samtalen och diskussionerna framåt.
  Fy  E 6
 • Eleven har grundläggande kunskaper om fysikaliska fenomen och visar det genom att ge exempel på och beskriva dessa med viss användning av fysikens begrepp.
  Fy  E 6
 • Eleven kan också beskriva och ge exempel på energikällor, energianvändning och isolering med viss koppling till energins oförstörbarhet och flöde.
  Fy  E 6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: