👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Verklighetsuppfattning AO ht 20 vt 21

Skapad 2020-05-12 14:05 i Hjortsbergsskolan Falkenberg
Grundsärskola 1 – 9 Verklighetsuppfattning
Undervisningen inom ämnesområdet verklighetsuppfattning ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper om människa och natur och om samband mellan dem. Vidare ska undervisningen syfta till att eleverna utvecklar en matematisk förståelse och därigenom en förmåga att strukturera vardagen och lösa praktiska problem. Genom undervisningen ska eleverna ges möjlighet att utveckla kunskaper i att ordna sina erfarenheter utifrån rum, tid, kvalitet och kvantitet. Undervisningen bidrar därigenom till att eleverna ges förutsättningar att tolka, beskriva och påverka sin verklighet.

Innehåll

Syfte

Undervisningen inom ämnesområdet verklighetsuppfattning ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper om människa och natur och om samband mellan dem.

Vidare ska undervisningen syfta till att eleverna utvecklar en matematisk förståelse och därigenom en förmåga att strukturera vardagen och lösa praktiska problem. Genom undervisningen ska eleverna ges möjlighet att utveckla kunskaper i att ordna sina erfarenheter utifrån rum, tid, kvalitet och kvantitet. Undervisningen bidrar därigenom till att eleverna ges förutsättningar att tolka, beskriva och påverka sin verklighet.

Undervisning

Vi kommer att arbeta med:

- att prata om några olika växter och deras namn och levnadsmiljöer.

- vattnets olika form och kretslopp i naturen.

- avstånd, riktning, riktmärken och kännemärken och hur dessa används vid förflyttning.

- längd, volym, massa och hur de kan mätas, storleksordnas och jämföras

- Arbeta med sifferraden och hur heltalen 1-8 används för att ange antal.

- puberteten och dess inverkan på individen

Vi kommer att bedöma:

 

- att kunna benämna tre olika växter och

- att delta i undervisning om dess levnadsmiljöer.

- att kunna benämna två olika stadier i vattnets kretslopp.

- att delta i att använda riktmärken och kännemärken och hur dessa används vid förflyttning.

- att kunna sortera och storleksordna föremål.

- att kunna ramsräkna sifferraden 1-8

- att kunna benämna heltalen 1-5 vid namn.

- att delta i undervisning om puberteten

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda kunskaper om människa och natur,
  VEU
 • ordna händelser och upplevelser i tid och rum,
  VEU
 • sortera föremål utifrån kvalitet och kvantitet,
  VEU
 • reflektera över samband mellan orsak och verkan,
  VEU
 • identifiera och reflektera över tekniska lösningar i vardagen utifrån funktion, och
  VEU
 • använda ord, begrepp och symboler inom ämnesområdet.
  VEU
 • Centralt innehåll
 • Växter och djur, deras namn, livsvillkor och levnadsmiljöer.
  VEU  7-9
 • Vattnets olika former och kretslopp i naturen.
  VEU  7-9
 • Lägesord och hur de används för att beskriva placering i rummet, till exempel här, under och framför.
  VEU  7-9
 • Avstånd, riktning, riktmärken och kännemärken och hur de används vid förflyttning.
  VEU  7-9
 • Likheter och olikheter. Hur föremål kan jämföras, sorteras, kategoriseras utifrån sina egenskaper.
  VEU  7-9
 • Längd, volym och massa och hur de kan mätas, storleksordnas och jämföras.
  VEU  7-9
 • Heltal. Hur de benämns, storleksordnas och används för att ange antal och ordning. Ramsräkning.
  VEU  7-9
 • Pengars användning. Vad några vanliga varor kan kosta. Digitala betalningssätt.
  VEU  7-9
 • Risker i närmiljön, till exempel kemikalier och elektricitet
  VEU  7-9
 • Undersökande av hur några vardagliga föremål fungerar.
  VEU  7-9
 • Ord, begrepp och symboler inom ämnesområdet verklighetsuppfattning för att till exempel kommunicera om människa, djur och natur.
  VEU  7-9

Matriser

VEU
Verklighetsuppfattning AO ht 20- vt 21

Visar ingen intresse/deltar ej
Visar intresse/deltar
Kan nästan självständigt (med fysiskt och/eller verbalt stöd)
Kan helt självständigt, utan stöd.
att kunna benämna tre olika växter och
att delta i undervisning om dess levnadsmiljöer.
att kunna benämna två olika stadier i vattnets kretslopp.
att delta i att använda riktmärken och kännemärken och hur dessa används vid förflyttning.
att kunna sortera och storleksordna föremål.
att kunna ramsräkna sifferraden 1-8
Att delta i undervisning om puberteten