Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Tema Livsstil och Hälsa, hälsodagbok vt-20

Skapad 2020-05-12 14:21 i Oscarsgymnasiet Oskarshamn
Gymnasieskola Idrott och hälsa
I det här temat skriver du hälsodagbok under en bestämd period, utför regelbunden träning och reflekterar efteråt kring dina upplevelser av träning och skrivande av hälsodagbok.

Innehåll

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • Förmåga att planera och genomföra fysiska aktiviteter som befäster och vidareutvecklar kroppslig förmåga och hälsa.
  Idr
 • Kunskaper om betydelsen av fysiska aktiviteter och naturupplevelser för kroppslig förmåga och hälsa.
  Idr
 • Centralt innehåll
 • Den fysiska aktivitetens och livsstilens betydelse för kroppslig förmåga och hälsa.
  Idr  -
 • Motions-, idrotts- och friluftsaktiviteter som utvecklar en allsidig kroppslig förmåga.
  Idr  -
 • Träningsmetoder och deras effekter, till exempel konditions- och koordinationsträning.
  Idr  -
 • Utemiljöer och naturen som arena för rörelseaktiviteter och rekreation.
  Idr  -
 • Säkerhet i samband med fysiska aktiviteter och friluftsliv.
  Idr  -

Matriser

Idr
Tema Livsstil och Hälsa, hälsodagbok vt-20

Insats krävs
E
C
A
Genomföra och värdera egen träning
Insats krävs
Eleven kan ta ett aktivt ansvar för att genomföra metoder för träning samt med enkla omdömen värdera resultatet.
Eleven kan ta ett aktivt ansvar för att genomföra metoder för träning samt med nyanserade omdömen värdera resultatet.
Eleven kan ta ett aktivt ansvar för att genomföra metoder för träning samt med nyanserade omdömen värdera resultatet i relation till tränings- metodernas teorier.
Reflektion
Insats krävs
I samband med rörelseaktiviteten beskriver eleven översiktligt aktiviteternas och livsstilens betydelse för den kroppsliga förmågan och hälsan.
I samband med rörelseaktiviteten kan eleven utförligt beskriva aktiviteternas och livsstilens betydelse för den kroppsliga förmågan och hälsan. Beskrivningen innehåller förklaringar till relevanta teorier.
I samband med rörelseaktiviteten kan eleven utförligt och nyanserat beskriva aktiviteternas och livsstilens betydelse för den kroppsliga förmågan och hälsan. Beskrivningen innehåller förklaringar till relevanta teorier.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: