Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Gymnasiearbete

Skapad 2020-05-12 15:10 i Sturegymnasiet Halmstad
Gymnasieskola Gymnasiearbete
Under sista året på Lärlingsutbildningen gör du ett gymnasiearbete. Arbetet går ut på att planera, genomföra och utvärdera en vanligt förekommande arbetsuppgift på din apl-plats.

Innehåll

Redan i början av terminen är det bra om du börjar fundera på inom vilket område du vill genomföra ditt gymnasiearbete. Välj något som du själv tycker är intressant och roligt att arbeta med så har du bra förutsättningar. Kanske vill du genomföra en kampanj, dvs planera kampanjen, exponera varor och utvärdera resultatet, eller så kanske du tycker försäljning är extra roligt och vill planera, genomföra och utvärdera en säljpresentation? 

 

V. 35 - Gymnasiearbetet introduceras

Vi går gemensamt igenom rapportmallen som ni ska använda. Rubrikerna i mallen är exempel på vad ni kan ha med i rapporten. Det kanske inte är alla som kommer använda sig av samtliga rubriker, men tänk på att det är viktigt för läsaren att det finns en tydlig struktur i rapporten och i texten.

Ni börjar fundera på arbetsområde och diskuterar olika förslag med era handledare.

 

Arbetsområdet spikas

Nu har ni valt arbetsområde och ni har meddelat handledaren och läraren inom vilket arbetsområde ni kommer göra ert projekt. 

Ni börjar skriva inledning, syfte och frågeställningar i rapportmallen

 

Material och tidsplan

Gör en tidsplan för ditt arbete, dvs när ska du genomföra ditt projekt och när du förbereda material m.m. 

VIKTIGT att du har bollat tidsplanen med handledaren så att ni båda har koll på när ditt projekt ska genomföras!!!

När tidsplanen är klar sammanställer du vad du behöver för material/utrustning/kunskaper för att genomföra ditt projekt.

 

Planering

Gör en noggrann planering av ditt projekt och glöm inte skriva ner den i rapportmallen.

 

Fortsätt jobba

Fortsätt jobba med planeringen av ditt projekt och skriv kontinuerligt i rapporten.

När du skriver teori-delen är det viktigt att du har med källor där du hittat din fakta. Tänk på att använda korrekt källhänvisning.

 

Januari - Genomförande?

Om du inte redan har genomfört ditt projekt så är det hög tid nu... GLÖM INTE ta bilder om du arbetar med något visuellt! 

Glöm inte att Emma gärna vill titta på ditt projekt så meddela henne när det är på gång!

När du har genomfört projektet ska du skriva om genomförandet i din rapport under rubriken "Resultat". Hur gick du till väga när du gjorde projektet? Vad började du med, vad gjorde du sen och efter det? Stöter du på några problem? Hur löser du dem? Skriv så detaljerat du kan. 

 

Utvärdering av genomförandet

Nu ska du utvärdera ditt projekt under rubriken "Slutsats". Hur blev resultatet? Vad gick bra? Varför? Vad gick mindre bra? Varför? Kanske har du försäljningssiffror som du kan följa upp med? Vad säger siffrorna? Hade siffrorna kunnat se annorlunda ut om du hade genomfört projektet på ett annat sätt? Skriv ner alla reflektioner i din rapport!

 

"Finlir"

Gör en snygg framsida till din rapport.

Läs igenom all text - GRUNDLIGT! Kontrollera stavning, ordföljd, meningsbyggnad, rubriker, bilder, tabeller m.m. så allting ser supersnyggt ut. Få gärna någon annan i din omgivning att läsa igenom det för att dubbelkolla så att allting är rätt och snyggt. 

Gör en innehållsförteckning med sidhänvisning.

 

LÄMNA IN för bedömning senast 14 mars 2021!

Arbetet kommer betygsättas med E eller F. 

Tänk på att utan E på gymnasiearbetet blir det ingen yrkesexamen:(

Men eftersom alla kommer genomföra detta med bravur är det ju ingenting vi behöver fundera på! ;)

 

LYCKA TILL!!! :)

 

 

 

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: