Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Svenska åk 3

Skapad 2020-05-12 15:33 i Olovslundsskolan Stockholm Grundskolor
Mall för pedagogisk planering på Olovslund/Nockebyhovs skolor
Grundskola 3 Svenska
Språket är vårt främsta redskap för att tänka, kommunicera och lära. Ett rikt och varierat språk är betydelsefullt i mötet med andra människor. Undervisningen ska ge eleverna förutsättningar att utveckla och fördjupa sina förmågor att läsa, skriva och tala/lyssna med större språklig säkerhet.

Innehåll

Vad ska vi arbeta med?

Vi kommer att arbeta med följande övergripande kunskapsområden:

 • Läsa
 • Skriva
 • Tala/lyssna/samtala
 • Berättande texter/faktatexter
 • Språkbruk
 • Informationssökning och källkritik

 

Hur ska vi arbeta?

Läsa 

 • Vi tränar läsflyt och läsförståelse genom läromedlet ABC-klubben samt genom att läsa andra berättande texter, t.ex.via skolbiblioteket och Cirkulationsbiblioteket.
 • Vi tränar att läsa olika genrer så som informationstexter, instruktionstexter, fabler, dikter och folksagor.
 • Vi tränar genom upprepad lästräning i läsläxan, individuell läsning, parläsning, gruppläsning, körläsning och högläsning.
 • Vi tränar läsförståelsestrategier, "Läsfixarna".
 • Vi tränar att göra textkopplingar.
 • Vi tränar frågenivåer.
 • Vi har tillgång till det digitala biblioteket Polyglutt, där man har möjlighet att läsa och lyssna på böcker.

 

Skriva

 • Vi tränar på att skriva längre texter med stor bokstav, punkt och frågetecken.
 • Vi tränar på att skriva olika typer av texter, t.ex. berättande texter, instruerande texter och förklarande texter.
 • Vi tränar på att skriva berättande text med tydlig inledning, handling och avslutning. 
 • Vi tränar på att skriva digitalt i Word. 
 • Vi tränar de vanligaste stavningsreglerna, t.ex. dubbelteckning och ljudstridig stavning, i för eleverna vanligt förekommande ord.
 • Vi tränar språklära, t.ex. alfabetisk ordning, formellt språk/informellt språk och metaforer. 

   

 

Tala/Lyssna:

 • Vi tränar genom att tala i mindre och större grupper om elevnära ämnen.
 • Vi tränar genom att lyssna på varandra och återberätta det man hört. 
 • Vi tränar på att lyssna och följa instruktioner. 

 

Informationssökning/Källkritik

 • Vi tränar genom att gemensamt och individuellt leta fram fakta/information i böcker, tidningar och webbsidor.
 • Vi tränar genom att samtala om hur texters avsändare kan påverka innehållet.
   

 

Vad ska du lära dig?

Läsa

 • Du ska läsa kortare texter med flyt och förståelse.
 • Du ska på ett enkelt sätt återge några delar ur en faktatext muntligt.
 • Du ska på ett enkelt sätt återge några delar ur en skönlitterär text muntligt.
 • Du ska kunna dra slutsatser och göra förutsägelser under och efter läsningen av olika texter.

Skriva

 • Du ska kunna skriva stora och små bokstäver med läslig handstil.
 • Du ska kunna skriva en berättande text med tydlig inledning, handling och avslutning.
 • Du ska kunna skriva meningar med stor bokstav, punkt och frågetecken i egna texter. 
 • Du ska kunna stava vanligt förekommande ord (minst fem formord och tio innehållsord rätt i en text).
 • Du ska kunna skriva en beskrivande text (faktatext) med tydligt innehåll.
 • Du ska kunna söka och hämta information från någon anvisad källa.
 • Du ska kunna ge kamratrespons på någon annans text.

 

 Tala

 • Du ska kunna ge och ta muntliga instruktioner.
 • Du ska kunna berätta något så att innehållet tydligt framgår.
 • Du ska kunna samtala om elevnära frågor genom att ställa frågor, ge kommentarer och framföra egna åsikter. 

 

Hur ska du visa att du lärt dig?

 

Läsa:

Du kommer att få läsa en faktatext och en skönlitterär text högt för din lärare.

Du kommer att muntlig få återge några delar ur en faktatext och en skönlitterär text.

Du kommer att få göra förutsägelser innan och under läsningen, samt visar på att du kan dra slutsatser.

Du kommer att få göra läsförståelsetest (tyst läsning).

(Bedömningsstöd i läsutveckling Avstämning C samt Legilexi.)

 

 Skriva:

Du kommer att få skriva en berättande text t.ex. till en rubrik där du visar att du kan skriva inledning, handling och avslutning. I den berättande texten ska minst tre meningar skrivas med stor bokstav och punkt. Du ska också stava fem formord och tio olika innehållsord på rätt sätt i texten. Texten ska vara skriven med läslig handstil.

Du kommer att få skriva en beskrivande text (faktatext) utifrån ca 10 stödord. Du ska använda dig av minst fem stödord så att innehållet blir tydligt. Du kommer att få söka och hämta information utifrån en anvisad källa.

(Bedömningsstöd i skrivutveckling Avstämning C)

Du kommer att få skriva en enkel text på datorn.

Du kommer att få ge kamratrespons på någon annans text utifrån ”två stjärnor och en önskan”.

 

Tala:

Du ska visa att du deltar i ett samtal, utifrån ett givet ämne, genom att ställa frågor, ge kommentarer och framföra åsikter

Du ska visa att du kan berätta om något på ett tydligt sätt, till exempel ett fritidsintresse eller vad du har gjort i helgen.

Du kommer att få ge en enkel muntlig instruktion till exempel till en kompis.

Du kommer att få lyssna på en enkel muntlig instruktion från någon annan och du ska visa att du har förstått den.

 

 

 

 

Uppgifter

 • Läsläxa till torsdag den 3 juni

 • Läsläxa till torsdag den 11 februari

 • Läsläxa till torsdag den 17 december

 • Läsläxa till torsdag den 3 december

 • Läsläxa till torsdag den 22 oktober

 • Läsläxa till torsdag den 15 oktober

 • Läsläxa till torsdag den 8 oktober

 • Läsläxa till torsdag den 24 september

 • Läsläxa till torsdag den 17 september

 • Läsläxa till torsdag den 10 september

 • Svenskläxa till torsdag den 3 september

Matriser

Sv
Svenska – läsa åk 3

Otillräckliga kunskaper
Godtagbara kunskaper
Mer än godtagbara kunskaper
Du läser texter med flyt och förståelse. Du utnyttjar ljudningsstrategin vid okända och komplicerade ord. Du korrigerar dig själv vid behov.
Du läser längre och olika texttyper med flyt och förståelse.
Du kan på ett enkelt sätt återge några delar ur en faktatext muntligt.
Du kan på ett mer utvecklat sätt återge några delar ur en faktatext muntligt.
Du kan på ett enkelt sätt återge några delar ur en skönlitterär text muntligt.
Du kan på ett mer utvecklat sätt återge några delar ur en skönlitterär text muntligt.
Ny aspekt
Du kan dra slutsatser och göra förutsägelser under och efter läsningen.
Du kan dra slutsatser, göra förutsägelser innan och efter läsningen samt fundera kring textens budskap.

Sv
Svenska – skriva åk 3

Otillräckliga kunskaper
Godtagbara kunskaper
Mer än godtagbara kunskaper
 • Sv   3
Du skriver stora och små bokstäver med läslig handstil.
 • Sv   3
Du skriver en berättande text med inledning, handling och avslutning.
Du skriver en berättande text med tydlig inledning, handling och avslutning. Du har också med några person- och miljöbeskrivningar.
 • Sv   3
Du skriver tre meningar med stor bokstav, punkt och frågetecken i en egen text.
Du skriver fler än tre meningar med stor bokstav, punkt och frågetecken i en text. Du har också börjat använda t.ex. kommatecken, utropstecken och talstreck.
 • Sv   3
Du stavar minst fem formord och minst tio olika innehållsord rätt.
Du stavar fler än fem formord och fler än tio olika innehållsord rätt.
 • Sv   3
Du skriver en enkel faktatext där du använder minst fem stödord så att innehållet blir tydligt.
Du skriver en enkel faktatext där du använder fler än fem stödord så att innehållet blir tydligt.
 • Sv   3
Du kan hämta information från en anvisad källa.
Du kan hämta information från flera angivna källor eller på egen hand.
 • Sv   3
Du kan ge respons på någon annans text, t.ex. en stjärna.
Du kan ge och ta respons på en text; t.ex. två stjärnor och en önskan samt bearbeta din egen text utifrån responsen t.ex. punkt och stor bokstav.

Sv
Svenska - tala/lyssna åk 3

Otillräckliga kunskaper
Godtagbara kunskaper
Mer än godtagbara kunskaper
 • Sv   3
Du visar att du deltar i ett samtal på ett enkelt sätt genom att du ställer någon fråga, ger någon kommentar och säger din åsikt.
Du visar att du deltar i ett samtal på ett mer utvecklat sätt genom att du ställer frågor, ger kommentarer, säger din åsikt och motiverar din åsikt.
 • Sv   3
Du kan berätta om en händelse på ett tydligt sätt.
Du kan med ett mer utvecklat språk berätta om en händelse på ett tydligt sätt.
 • Sv   3
Du kan ge och följa enkla muntliga instruktioner.
Du kan ge och följa enkla muntliga instruktioner i flera led.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: