Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

14-klubben

Skapad 2020-05-12 16:55 i Boken förskola Kungälv
Förskola
Vi arbetar i grupp med de äldsta barnen och gör olika aktiviteter som en del i förberedelsen inför skolstarten. Vi ska ha roligt, samarbeta och lyckas tillsammans!

Innehåll

Som en del i förberedelserna inför övergången till förskoleklass, har vi gjort en egen grupp med de äldsta barnen på Boken. 

Vi vill ge dem utmaningar av olika slag som väcker barnens nyfikenhet, stärker självkänslan, utvecklar samarbetsförmågan och positiva upplevelser med glädje i att vara tillsammans. 

Vi kommer att gå på utflykt fyra tisdagsförmiddagar till olika platser där vi har planerad verksamhet. Vid andra tillfällen kommer vi att göra planerade och spontana aktiviteter, då vi gör saker utifrån barnens intressen och behov. Samspel, gruppkänsla och roliga utmaningar kommer att vara det som präglar aktiviteterna.

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • nyfikenhet, kreativitet och lust att leka och lära,
  Lpfö 18
 • förmåga att fungera enskilt och i grupp, samarbeta, hantera konflikter och förstå rättigheter och skyldigheter samt att ta ansvar för gemensamma regler,
  Lpfö 18
 • förmåga att lyssna på och reflektera över andras uppfattningar samt att reflektera och ge uttryck för egna uppfattningar,
  Lpfö 18
 • ett nyanserat talspråk och ordförråd samt förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra i olika sammanhang och med skilda syften,
  Lpfö 18
 • förståelse för rum, tid och form, och grundläggande egenskaper hos mängder, mönster, antal, ordning, tal, mätning och förändring, samt att resonera matematiskt om detta,
  Lpfö 18
 • förmåga att bygga, skapa och konstruera med hjälp av olika tekniker, material och redskap.
  Lpfö 18
 • förståelse för demokratiska principer och förmåga att samarbeta och fatta beslut i enlighet med dem.
  Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: