Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Projektberättelse Dalahästen

Skapad 2020-05-13 15:08 i 184391 Förskolan Fölet Stockholm Farsta
Förskola
Djur i vår närmiljö - Vi vill med den här berättelsen beskriva hur barnen på Dalahästen har fördjupat sina kunskaper kring djur och natur i vår närmiljö. Vi har mött både djur och växter i skog, park och på vår gård.

Innehåll

Projektberättelse:

Vi har under våren valt att smalna av det påbörjade projektet: Djur, som startades upp under höstterminen. Denna termin har vi förjupat oss i "Djur i vår närmiljö" genom att i små grupper gå till skogen för att utforska och möta naturen. Vi har vid varje tillfälle haft frågeställningar med oss som vi tillsammans med barnen försökt hitta svar på. Anledningen till varför vi ville smalna av det påbörjade projektet om djur var för att vi ville ge barnen en möjlighet att forska och fördjupa sina kunskaper kring djur som de möjligen kunde träffa på i skogen.

Vi har jobbat i tre smågrupper som barnen har genom att rösta, givit namn efter insekter vi forskat kring. Nyckelpigorna, spindlarna och gräshopporna. I varje grupp fick barnen en varsin kaplastav för att lägga sin röst på vilken insekt de ville ha som gruppnamn. Det här var ett lyckat och tydligt sätt för barnen att se hur alla barnen blev delaktiga i demokratiska val.

 

På våra upptäcktsfärder har vi funderat och sökt svar på var vi tror att alla småkryp gömmer sig på vintern. Vi har med lupp och förstoringsglas sökt under stenar och under barken på olika träd. I början av terminen såg vi inga djur alls, men däremot spår efter djur. Vi såg fotspår från fåglar, fågelfjädrar, spindelnät och harbajs.

Ju varmare det blivit under våren desto fler djur har vi mött  på olika sätt. Spindlar som suttit i sina stora spindelnät, små skalbaggar och fjärilar har fångat barnen nyfikenhet. Men något som verkligen väckt barnens intresse är olika fåglar som vi sett och hört sjungandes i skogen. Vi har skrivit ut bilder på blåmes, björktrast, talgoxe, koltrast och bofink och tagit med oss dessa tillsammans med en faktabok till skogen. Vi har i smågrupper spanat efter de olika fåglarna. Vi har också spelat upp fåglarnas melodier och på så sätt fått fåglarna att komma närmare oss. Vi har sett små fågelungar och pratat om vem som är mamma och pappa och hur man ser skillnad på dem. Vi har då också använt oss av olika begrepp så som; hona, hane, ruva, häcka, revir och att man brukar kalla det att fåglar är olika arter. 

        

Vi har erbjudit barnen olika material för skapande och de har gjort fantastiska målningar av fåglar och även tecknat fåglar med blyerts och färgpennor. Vi har under dessa processer pratat om och uppmärksammat fåglarnas olikheter och likheter. Vi har benämnt olika enheter för storlek och former.

 

Både vi pedagoger och barnen tycker att det har varit ett mycket givande och spännande projekt och vill gärna fortsätta lära oss mer om djur i vår närmiljö. Vi vill också uttrycka oss i mer varierat material.

 

 

 
 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • ett växande ansvar och intresse för hållbar utveckling och att aktivt delta i samhället.
  Lpfö 18
 • tillämpa ett demokratiskt arbetssätt där barnen aktivt deltar,
  Lpfö 18
 • utveckla normer och förhållningssätt för arbetet och samvaron i barngruppen
  Lpfö 18
 • visa respekt för individen och medverka till att skapa ett demokratiskt klimat, där barnen får möjlighet att känna samhörighet och utveckla ansvar och solidaritet
  Lpfö 18
 • förmåga att använda och förstå begrepp, se samband och upptäcka nya sätt att förstå sin omvärld,
  Lpfö 18
 • förmåga att skapa samt förmåga att uttrycka och kommunicera upplevelser, tankar och erfarenheter i olika uttrycksformer som bild, form, drama, rörelse, sång, musik och dans,
  Lpfö 18
 • förståelse för naturvetenskap, kunskaper om växter och djur samt enkla kemiska processer och fysikaliska fenomen,
  Lpfö 18
 • skapa förutsättningar för barnen att utveckla sin förmåga att kommunicera, dokumentera och förmedla upplevelser, erfarenheter, idéer och tankar med hjälp av olika uttrycksformer, såväl med som utan digitala verktyg,
  Lpfö 18
 • förståelse för demokratiska principer och förmåga att samarbeta och fatta beslut i enlighet med dem.
  Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: