Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Europa

Skapad 2020-05-13 16:41 i Forssaängskolan Borlänge
Grundskola 5 Geografi
Europa är en världsdel som ligger på den norra delen av halvklotet. Det är den näst minsta världsdelen sett till yta, men den tredje största sett till befolkning. I det här arbetsområdet kommer du att få besöka några av länderna i Europa. Du kommer att få studera naturlandskapet och kulturlandskapet och ta reda på vilka naturresurser som finns. Du kommer även att få resonera kring orsakerna till att människor bor där de gör. Under arbetets gång kommer du även att få träna på namnen på några av Europas länder, öar, vatten, berg och städer. I grupp kommer du att jobba med en del av Europa, samt välja ett land och göra en redovisning för en annan grupp.

Innehåll

Undervisningens mål

När du har arbetat med det här området ska du kunna:

 • använda geografiska begrepp.
 • använda kartor för att undersöka platser i Europa.
 • peka ut några av Europas länder, städer, öar, vatten och berg.
 • beskriva orsaker till varför vissa områden är tätbefolkade och andra är glesbefolkade.

 

Viktiga ord och begrepp som du ska kunna förstå och använda:

 • halvö
 • naturresurser
 • bräckt vatten
 • naturlandskap
 • kulturlandskap
 • tätbefolkat
 • glesbefolkat

 

Undervisning

För att du ska lära dig så mycket som möjligt om detta kommer vi att:

 • ha gemensamma genomgångar
 • diskutera och samtala
 • se filmer
 • arbeta med olika uppgifter kopplade till arbetsområdet
 • läsa texter
 • arbeta enskilt, tillsammans med andra och i helklass

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • utforska och analysera samspel mellan människa, samhälle och natur i olika delar av världen,
  Ge
 • göra geografiska analyser av omvärlden och värdera resultaten med hjälp av kartor och andra geografiska källor, teorier, metoder och tekniker, och
  Ge
 • Centralt innehåll
 • De svenska, nordiska och övriga europeiska natur- och kulturlandskapen. Processen bakom samt deras utmärkande drag och utbredning.
  Ge  4-6
 • Fördelningen av Sveriges, Nordens och övriga Europas befolkning samt orsaker till fördelningen och konsekvenser av denna.
  Ge  4-6
 • Namn och läge på övriga Europas länder samt viktigare öar, vatten, berg, regioner och orter.
  Ge  4-6
 • Centrala ord och begrepp som behövs för att kunna läsa, skriva och samtala om geografi.
  Ge  4-6

Matriser

Ge
Europa åk 5

Insats krävs
Kunskapskrav för betyget E i slutet av årskurs 6.
Kunskapskrav för betyget C i slutet av årskurs 6.
Kunskapskrav för betyget A i slutet av årskurs 6.
Landskap, resurser & befolkning
I resonemangen beskriver eleven enkla samband mellan natur- och kulturlandskap, naturresurser och hur befolkningen är fördelad.
I resonemangen beskriver eleven förhållandevis komplexa samband mellan natur- och kulturlandskap, naturresurser och hur befolkningen är fördelad.
I resonemangen beskriver eleven komplexa samband mellan natur- och kulturlandskap, naturresurser och hur befolkningen är fördelad.
Geografiska begrepp
Eleven kan även använda geografiska begrepp på ett i huvudsak fungerande sätt.
Eleven kan även använda geografiska begrepp på ett relativt välfungerande sätt.
Eleven kan även använda geografiska begrepp på ett välfungerande sätt.
Kartor, källor, metoder och tekniker
Eleven kan undersöka omvärlden och använder då kartor och andra geografiska källor, metoder och tekniker på ett i huvudsak fungerande sätt, samt för enkla resonemang om olika källors användbarhet.
Eleven kan undersöka omvärlden och använder då kartor och andra geografiska källor, metoder och tekniker på ett relativt väl fungerande sätt, samt för utvecklade resonemang om olika källors användbarhet.
Eleven kan undersöka omvärlden och använder då kartor och andra geografiska källor, metoder och tekniker på ett väl fungerande sätt, samt för välutvecklade resonemang om olika källors användbarhet.
Namngeografi
Eleven har grundläggande kunska­per om Sveriges, Nordens och Europas namngeografi och visar det genom att med viss säkerhet beskriva lägen på och storleksrelationer mellan olika geografiska objekt.
Eleven har goda kunskaper om Sveriges, Nordens och Europas namngeografi och visar det genom att med relativt god säkerhet beskriva lägen på och storleksrelationer mellan olika geografiska objekt.
Eleven har mycket goda kunskaper om Sveriges, Nordens och Europas namngeografi och visar det genom att med god säkerhet beskriva lägen på och storleksrelationer mellan olika geografiska objekt.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: