👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Biologi - Organsystem

Skapad 2020-05-13 20:13 i Djupedalskolan Härryda
Grundskola 5 Biologi
Inom detta arbetsområde lär vi oss om de olika organen i kroppen och dess funktioner.

Innehåll

Syfte med undervisningen

Syftet med arbetsområdet är att få en förståelse för vilka organ vi har och hur de samarbetar för att syresätta kroppen.

Så här kommer vi att arbeta

Vi kommer att läsa texter, titta på korta klipp och skriva anteckningar. Vi kommer också djupdyka i det lilla och stora kretsloppet som finns i kroppen där hjärta och lunga samarbetar.

Det här ska du lära dig

Vilka organ vi har i kroppen och vilka funktioner några av organen har.      

Här är en lista med ord och begrepp som är viktiga för din förståelse av området

Njurar

Lever

Bukspottskörtel

Magsäck

Tjocktarm

Tunntarm

Luftrör

Matstrupe

Så här kan du visa dina kunskaper

Du får möjlighet att visa dina kunskaper genom att delta aktivt på lektionerna samt genom att delta aktivt i grupparbetet. 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara biologiska samband i människokroppen, naturen och samhället.
  Bi
 • Centralt innehåll
 • Människans organsystem. Organens namn, utseende, placering, funktion och samverkan.
  Bi  4-6
 • Dokumentation av enkla undersökningar med tabeller, bilder och enkla skriftliga rapporter, såväl med som utan digitala verktyg.
  Bi  4-6
 • Tolkning och granskning av information med koppling till biologi, till exempel artiklar i tidningar och filmer i digitala medier.
  Bi  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan söka naturvetenskaplig information och använder då olika källor och för enkla resonemang om informationens och källornas användbarhet.
  Bi  E 6
 • Eleven kan använda informationen i diskussioner och för att skapa texter och andra framställningar med viss anpassning till sammanhanget.
  Bi  E 6
 • Eleven har grundläggande kunskaper om biologiska sammanhang och visar det genom att ge exempel på och beskriva dessa med viss användning av biologins begrepp.
  Bi  E 6
 • I enkla och till viss del underbyggda resonemang om hälsa, sjukdom och pubertet kan eleven relatera till några samband i människokroppen.
  Bi  E 6
 • Eleven har goda kunskaper om biologiska sammanhang och visar det genom att förklara och visa på enkla samband inom dessa med relativt god användning av biologins begrepp.
  Bi  C 6
 • I utvecklade och underbyggda resonemang om hälsa, sjukdom och pubertet kan eleven relatera till några samband i människokroppen.
  Bi  C 6

Matriser

Bi
Biologi - Organsystem

Ej godtagbara kunskaper
Godtagbara kunskaper
Ord och begrepp
Eleven använder ord och begrepp kopplade till området med viss säkerhet.
Samband mellan organen
Eleven kan med viss säkerhet redogöra för de olika matspjälkning organens funktion och samband.
Söka och sammanställa information
Eleven kan med viss säkerhet söka, välja ut och sammanställa fakta från egna anteckningar, informationshäften samt internet.