Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Skala, vinklar och area

Skapad 2020-05-13 20:49 i Öjersjö Brunn Partille
Grundskola 4 Matematik
Nu ska du utveckla dina kunskaper om: skala, förstoringar och förminskningar/räta, spetsiga och trubbiga vinklar/att jämföra, uppskatta och beräkna vinklar/att jämföra och uppskatta area/att mäta och beräkna area

Innehåll

Öjersjö brunn läsåret 19/20 Årskurs 4 Tidsperiod v. 17-19

Arbetsområde

Skala, vinklar och area

Arbetssätt

 • genomgångar
 • diskussioner i helklass/mindre grupper
 • arbete i matteboken och med arbetsblad

 

Kopplingar till läroplanen

 • kan använda sig av matematiskt tänkande för vidare studier och i vardagslivet,
  Gr lgr11
 • Syfte
 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
  Ma
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Ma
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  Ma
 • föra och följa matematiska resonemang, och
  Ma
 • använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.
  Ma
 • Centralt innehåll
 • Konstruktion av geometriska objekt, såväl med som utan digitala verktyg. Skala och dess användning i vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Metoder för hur omkrets och area hos olika tvådimensionella geometriska figurer kan bestämmas och uppskattas.
  Ma  4-6
 • Jämförelse, uppskattning och mätning av längd, area, volym, massa, tid och vinkel med vanliga måttenheter. Mätningar med användning av nutida och äldre metoder.
  Ma  4-6

Matriser

Ma
Skala, vinklar och area

På väg mot godtagbar nivå
Godtagbar nivå
Högre nivå
Problemlösning
Eleven: -fomulerar och löser problem genom att välja och använda strategier och metoder som passar problemet -tolkar enkel muntlig och skriftlig information med matematiskt innehåll -tolkar resultat och drar relevant slutsats
Begrepp
Eleven visar, använder och uttrycker kunskaper om kapitlets begrepp (skala, kvadratcentimeter, vinkelben, rak vinkel, spetsig vinkel, rät vinkel, trubbig vinkel, förminskning, förstoring, grader, naturlig storlek, area) Eleven kan uttrycka kunskaper om skala som finns på avbildning. Eleven kan förklara skillnaden mellan omkrets och area.
Metod
Eleven: - gör egna förstoringar och förminskningar - jämför och storleksordnar areor och vinklar - uppskattar area och vinklar - använder fungerande metoder för att bestämma area för tvådimensionella objekt, t.ex rektanglar
Kommunikation och resonemang
Eleven: - beskriver kunskaper om skala, vinklar och area, till exempel med bilder, ord eller figurer - ställer frågor, framför och bemöter matematiska resonemang om skala, vinklar och area
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: