Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Matematik - Kapitel 1

Skapad 2020-05-14 09:02 i Djupedalskolan Härryda
Mall för pedagogisk planering på Furuhällsskolan Ta bort och byt ut alla grön text.
Grundskola 5 Matematik
I denna delen av kapitlet repeterar vi addition, subtraktion, multiplikation och division. Vi kommer även lära oss mer om bråkform och vad ett decimaltal är.

Innehåll

Syfte med undervisningen

Syftet med arbetsområdet är att repetera tidigare inlärda kunskaper för att verkligen befästa dem samt bekanta oss med begreppet decimaltal.

Så här kommer vi att arbeta

Vi kommer ha genomgångar, arbeta med uppgifterna i matematikboken samt ha små gruppuppgifter. 

Det här ska du lära dig

Målet med undervisningen är att känna sig säker på de fyra räknesätten.

Här är en lista med ord och begrepp som är viktiga för din förståelse av området

Term

Summa

Differens

Täljare

Nämnare

Kvot

Faktor

Produkt

Bråk

Decimaltal

Så här kan du visa dina kunskaper

Efter arbetsområdet får du möjlighet att visa dina kunskaper på matematik diagnos 1 samt på provet efter kapitel 2.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
  Ma
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  Ma
 • föra och följa matematiska resonemang, och
  Ma
 • Centralt innehåll
 • Rationella tal och deras egenskaper.
  Ma  4-6
 • Strategier för matematisk problemlösning i vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan lösa enkla problem i elevnära situationer på ett i huvudsak fungerande sätt genom att välja och använda strategier och metoder med viss anpassning till problemets karaktär.
  Ma  E 6
 • I beskrivningarna kan eleven växla mellan olika uttrycksformer samt föra enkla resonemang kring hur begreppen relaterar till varandra.
  Ma  E 6
 • Eleven kan välja och använda i huvudsak fungerande matematiska metoder med viss anpassning till sammanhanget för att göra enkla beräkningar och lösa enkla rutinuppgifter inom aritmetik, algebra, geometri, sannolikhet, statistik samt samband och förändring med tillfredställande resultat.
  Ma  E 6
 • Eleven kan redogöra för och samtala om tillvägagångssätt på ett i huvudsak fungerande sätt och använder då bilder, symboler, tabeller, grafer och andra matematiska uttrycksformer med viss anpassning till sammanhanget.
  Ma  E 6
 • Eleven kan lösa enkla problem i elevnära situationer på ett relativt väl fungerande sätt genom att välja och använda strategier och metoder med förhållandevis god anpassning till problemets karaktär.
  Ma  C 6
 • I beskrivningarna kan eleven växla mellan olika uttrycksformer samt föra utvecklade resonemang kring hur begreppen relaterar till varandra.
  Ma  C 6
 • Eleven kan välja och använda ändamålsenliga matematiska metoder med relativt god anpassning till sammanhanget för att göra enkla beräkningar och lösa enkla rutinuppgifter inom aritmetik, algebra, geometri, sannolikhet, statistik samt samband och förändring med gott resultat.
  Ma  C 6
 • Eleven kan redogöra för och samtala om tillvägagångssätt på ett ändamålsenligt sätt och använder då bilder, symboler, tabeller, grafer och andra matematiska uttrycksformer med förhållandevis god anpassning till sammanhanget.
  Ma  C 6

Matriser

Ma
Matematik - Kapitel 1

Ej godtagbara kunskaper
Godtagbara kunskaper
Begrepp
Du förstår de matematiska begreppen som term, summa, differens, täljare, nämnare, kvot, faktor och produkt.
Metod
Du kan till viss del välja och använda rätt metod för att räkna ut uppgiften.
Problemlösning
Du kan läsa, förstå och välja rätt metod när du ska lösa textuppgifter.
Kommunikation
Du visar via din uträkning hur du har tänkt när du löst problemet. Du använder även enheter i dina svar.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: