Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

RND RL18

Skapad 2020-05-14 10:32 i Dackeskolan Mjölby
Gymnasieskola Matlagningskunskap
Under din restaurangvecka i Restaurang Nils Dacke kommer vi att jobba med olika teman och tillaga olika avancerade restaurangrätter från grunden och göra alla sedvanliga arbetsuppgifter i ett kök så som. Tillaga olika maträtter Organisera och planera ditt arbete Ta hand om varor på olika sätt Städa och diska efter givna ramar som finns inom livsmedelslagen Samarbeta i kök och med serveringen Använda rätta redskap, maskiner och arbetssätt Veckan lägga upp med ett "prepp" pass ( tisdagar) och två kvällar ( onsdag/torsdag)

Innehåll

TIv 40, 43, 9, 12, 18 och 21

Det här ska vi lära/Centralt innehåll.

Det här ska vi göra/Aktivitet.

V

   
 

Organisera ditt arbete på din station

Sätta upp sin spis

 

Tillaga maträtter efter framtagen uppgift med rätt råvara, redskap, metod och maskiner

Laga mat med hjälp av ”svartaboken”, matlagning och grunder års 3Förvara råvaror på rätt sätt för att behålla kvalitén

Gemensam genomgång varje dag av Katarina, vad man ska tänka på.

 

 

Facktermer

 

Använda rätt språk i arbetet och när ni pratar med varandraSkriv kreativ meny utifrån grunder vi jobbat med praktiskt under veckan

 

Teoretisk arbetsuppgift

( meny skrivning) efter tisdagens metodpass alt teori onsdagar

 

Korrekt klädsel. Hålla rent och snyggt på arbetsplatsen.

Genomgång tillsammans med lärare.Hålla rent och snyggt på arbetsbänk och hjälpas åt vi jobbar som ett ” team” i kök

Städrutiner finns vid varje arbetsplats, kolla på dem.

 

 

 

Uppgifter

 • ÅTERKOPPLING 5- rättersmeny v 40/43

 • RND- KÖK Lunch års 1

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Matlagningens trender, traditioner och utveckling inom valt specialiseringsområde.
  Mal  -
 • Matkulturer i dag och i ett historiskt perspektiv inom valt specialiseringsområde. Hur matkulturer påverkas av andra kulturer.
  Mal  -
 • Ekonomiska och näringsmässiga konsekvenser vid val och inköp av råvaror samt vid tillagning och förvaring.
  Mal  -
 • Framtagande av recept, matsedlar och menyer inom valt specialiseringsområde.
  Mal  -
 • Hygien och dagliga hygienrutiner, till exempel rengöring av lokaler och utrustning.
  Mal  -
 • Arbetsmiljö och säkerhet samt lagar och andra bestämmelser som gäller inom området.
  Mal  -
 • Kommunikation med andra samt fackterminologi.
  Mal  -
 • Kunskapskrav
 • Eleven planerar och organiserar efter samråd med handledare matlagning. Eleven tillagar metodiskt, hantverksmässigt, tekniskt och efter samråd med handledare avancerade och experimentella maträtter och anrättningar inom valt specialiseringsområde med god kvalitet när det gäller smak och utseende. I arbetet använder eleven med mycket gott handlag metoder, redskap, maskiner och annan utrustning som är lämplig för uppgiften. Eleven utför arbetet inom givna tidsramar. Eleven redogör utförligt och nyanserat för trender, traditioner och utveckling inom valt specialiseringsområde samt för hur matkulturer förändras genom historien och påverkas av andra kulturer. I arbetet redogör eleven utförligt och nyanserat för ekonomiska och näringsmässiga konsekvenser vid val och inköp av råvaror samt vid tillagning och förvaring. Eleven utformar med säkerhet recept, matsedlar och menyer inom valt specialiseringsområde.
  Mal  A
 • Eleven planerar och organiserar efter samråd med handledare matlagning. Eleven tillagar metodiskt, hantverksmässigt, tekniskt och efter samråd med handledare avancerade och experimentella maträtter och anrättningar inom valt specialiseringsområde med tillfredsställande kvalitet när det gäller smak och utseende. I arbetet använder eleven med gott handlag metoder, redskap, maskiner och annan utrustning som är lämplig för uppgiften. Eleven utför arbetet inom givna tidsramar. Eleven redogör utförligt för trender, traditioner och utveckling inom valt specialiseringsområde samt för hur matkulturer förändras genom historien och påverkas av andra kulturer. I arbetet redogör eleven utförligt för ekonomiska och näringsmässiga konsekvenser vid val och inköp av råvaror samt vid tillagning och förvaring. Eleven utformar med viss säkerhet recept, matsedlar och menyer inom valt specialiseringsområde.
  Mal  C
 • Eleven planerar och organiserar i samråd med handledare matlagning. Eleven tillagar metodiskt, hantverksmässigt, tekniskt och i samråd med handledare avancerade och experimentella maträtter och anrättningar inom valt specialiseringsområde med tillfredsställande kvalitet när det gäller smak och utseende. I arbetet använder eleven med visst handlag metoder, redskap, maskiner och annan utrustning som är lämplig för uppgiften. Eleven utför arbetet inom givna tidsramar. Eleven redogör översiktligt för trender, traditioner och utveckling inom valt specialiseringsområde samt för hur matkulturer förändras genom historien och påverkas av andra kulturer. I arbetet redogör eleven översiktligt för ekonomiska och näringsmässiga konsekvenser vid val och inköp av råvaror samt vid tillagning och förvaring. Eleven utformar med viss säkerhet recept, matsedlar och menyer inom valt specialiseringsområde.
  Mal  E
 • Eleven arbetar på ett hygieniskt, ergonomiskt och säkert sätt samt motiverar utförligt arbetssättet utifrån lagar och andra bestämmelser om hygien, arbetsmiljö och säkerhet.
  Mal  A
 • Eleven arbetar på ett hygieniskt, ergonomiskt och säkert sätt samt motiverar översiktligt arbetssättet utifrån lagar och andra bestämmelser om hygien, arbetsmiljö och säkerhet.
  Mal  C
 • Eleven arbetar på ett hygieniskt, ergonomiskt och säkert sätt samt motiverar översiktligt arbetssättet utifrån lagar och andra bestämmelser om hygien, arbetsmiljö och säkerhet.
  Mal  E
 • När arbetet är utfört utvärderar eleven sitt arbete och resultat med nyanserade omdömen samt ger förslag på hur arbetet kan förbättras. Eleven samarbetar och kommunicerar med säkerhet med andra och använder fackspråk. När eleven samråder med handledare bedömer hon eller han med säkerhet den egna förmågan och situationens krav.
  Mal  A
 • När arbetet är utfört utvärderar eleven sitt arbete och resultat med nyanserade omdömen. Eleven samarbetar och kommunicerar med viss säkerhet med andra och använder fackspråk. När eleven samråder med handledare bedömer hon eller han med viss säkerhet den egna förmågan och situationens krav.
  Mal  C
 • När arbetet är utfört utvärderar eleven sitt arbete och resultat med enkla omdömen. Eleven samarbetar och kommunicerar med viss säkerhet med andra och använder fackspråk. När eleven samråder med handledare bedömer hon eller han med viss säkerhet den egna förmågan och situationens krav.
  Mal  E

Matriser

Mal
RND

Rubrik 1

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Centralt innehåll
Yrkesmässig och experimentell matlagning inom valt specialiseringsområde
Eleven planerar och organiserar i samråd/tillsammans med handledare sin matlagning inom valt specialiseringsområde Du behöver en hel del hjälp/stöttning av din handledare
Eleven planerar och organiserar efter genomgång med handledaren sin matlagning inom valt specialiseringsområde Du behöver lite hjälp/stöttning av din handledare
Eleven planerar och organiserar efter genomgång med handledaren sin matlagning Du behöver knappt någon hjälp/stöttning av din handledare
Centralt innehåll
Tillverkning av avancerade och experimentella maträtter och anrättningar
Eleven tillverkar avancerade maträtter inom sitt område med ett resultat som är tillfredsställande. Med ett visst handlag och i samråd med sin handledare. Du behöver en hel del hjälp/stöttning av din handledare
Eleven tillverkar avancerade maträtter inom sitt område med ett resultat som är tillfredsställande. Med ett gott handlag efter samråd med sin handledare. Du behöver lite hjälp/stöttning av din handledare
Eleven tillverkar avancerade maträtter inom sitt område med ett mycket bra resultat. Med ett gott handlag efter samråd med sin handledare. Du behöver knappt någon hjälp/stöttning av din handledare
Centralt innehåll
Matlagningens trender, traditioner och utveckling inom valt specialiseringsområde
Eleven redogör översiktligt för trender, traditioner och utveckling inom valt specialiseringsområde samt för hur matkulturer förändras genom historien och påverkas av andra kulturer Kan beskriva i korta drag
Eleven redogör utförligt för trender, traditioner och utveckling inom valt specialiseringsområde samt för hur matkulturer förändras genom historien och påverkas av andra kulturer Kan beskriva mer ingående
Eleven redogör utförligt och nyanserat för trender, traditioner och utveckling inom valt specialiseringsområde samt för hur matkulturer förändras genom historien och påverkas av andra kulturer Kan med egna ord fördjupa och beskriva utförligt
Centralt innehåll
Ekonomiska och näringsmässiga konsekvenser vid val och inköp av råvaror samt vid tillagning och förvaring.
I arbetet redogör eleven översiktligt för ekonomiska och näringsmässiga konsekvenser vid val och inköp av råvaror samt vid tillagning och förvaring Kan beskriva i korta drag
I arbetet redogör eleven utförligt för ekonomiska och näringsmässiga konsekvenser vid val och inköp av råvaror samt vid tillagning och förvaring Kan beskriva mer ingående
I arbetet redogör eleven utförligt och nyanserat för ekonomiska och näringsmässiga konsekvenser vid val och inköp av råvaror samt vid tillagning och förvaring Kan med egna ord fördjupa och beskriva utförligt
Centralt innehåll
Framtagande av recept, matsedlar och menyer inom valt specialiseringsområde
Eleven utformar med viss säkerhet recept, matsedlar och menyer inom valt specialiseringsområde Du utformar recept, matsedlar och menyer med mycket hjälp av din handledare
Eleven utformar med viss recept, matsedlar och menyer inom valt specialiseringsområde. Du utformar recept, matsedlar och menyer med viss hjälp av din handledare
Eleven utformar med säkerhet recept, matsedlar och menyer inom valt specialiseringsområde Du utformar recept, matsedlar och menyer med nästan ingen hjälp av din handledare
Centralt innehåll
Hygien och dagliga hygienrutiner, till exempel rengöring av lokaler och utrustning Arbetsmiljö och säkerhet samt lagar och andra bestämmelser som gäller inom området
Eleven arbetar på ett hygieniskt, ergonomiskt och säkert sätt samt motiverar översiktligt arbetssättet utifrån lagar och andra bestämmelser om hygien, arbetsmiljö och säkerhet Tar hjälp av handledare
Eleven arbetar på ett hygieniskt, ergonomiskt och säkert sätt samt motiverar översiktligt arbetssättet utifrån lagar och andra bestämmelser om hygien, arbetsmiljö och säkerhet Efter att fått hjälp av handledare
Eleven arbetar på ett hygieniskt, ergonomiskt och säkert sätt samt motiverar översiktligt arbetssättet utifrån lagar och andra bestämmelser om hygien, arbetsmiljö och säkerhet Utan hjälp av handledare
Centralt innehåll
Kommunikation med andra samt fackterminologi
Eleven SAMARBETAR och KOMMUNICERAR med viss säkerhet med andra och använder grundläggande/enklaste fackspråk. Med viss säkerhet, enklaste fackspråk.
Eleven SAMARBETAR och KOMMUNICERAR med viss säkerhet med andra och använder fackspråk. Med viss säkerhet, fackspråk.
Eleven SAMARBETAR och KOMMUNICERAR med viss säkerhet med andra och använder bra fackspråk. Med säkerhet, bra fackspråk.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: