Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Tekniska system och programmering

Skapad 2020-05-14 11:17 i Slöingeskolan Falkenberg
Uppdaterad gemensam planeringsmall för Falkenbergs grundskolor från årskurs 1 till årskurs 9 ht-2018.
Grundskola 5 Teknik
Ett arbetsområde om tekniska system där vi provar att programmera med microbit.

Innehåll

 

Syfte - förmågor och kunskaper som ska utvecklas

Syftet med arbetsområdet är att eleverna ska veta vad som menas med ett tekniskt system och var i det tekniska systemet det finns programmering.

Bedömning - vad och hur

Vad

- förklara vad ett tekniskt system är

- kunna använda begreppen komponent, input, process och output

- kunna använda sig av programmeringsverktyget Micro:bit

- kunna jämföra tekniska system förr och nu

 

Hur

- pröva och ompröva lösningar till givna uppgifter när du använder Micro:bit

- Genom valfri redovisning ska du beskriva ett tekniskt system där du använder relevanta begrepp. Du ska också  jämföra det systemet med hur det såg ut förr. 

Undervisning och arbetsformer

- programmering med micro:bit

- arbeta i par

- film

- genomgångar

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • identifiera problem och behov som kan lösas med teknik och utarbeta förslag till lösningar,
  Tk
 • använda teknikområdets begrepp och uttrycksformer,
  Tk
 • analysera drivkrafter bakom teknikutveckling och hur tekniken har förändrats över tid.
  Tk
 • Centralt innehåll
 • Vanliga tekniska system i hemmet och samhället, till exempel nätverk för datakommunikation, vatten- och avloppssystem samt system för återvinning. Några delar i systemen och hur de samverkar.
  Tk  4-6
 • Hur tekniska system i hemmet och samhället förändrats över tid och några orsaker till detta.
  Tk  4-6
 • Några av datorns delar och deras funktioner, till exempel processor och arbetsminne. Hur datorer styrs av program och kan kopplas samman i nätverk.
  Tk  4-6
 • Att styra egna konstruktioner eller andra föremål med programmering.
  Tk  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan genomföra mycket enkla teknikutvecklings- och konstruktionsarbeten genom att systematiskt pröva och ompröva möjliga idéer till lösningar samt utforma välutvecklade fysiska eller digitala modeller.
  Tk  A 6
 • Eleven kan föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang dels kring hur några föremål eller tekniska system i samhället har förändrats över tid och dels kring tekniska lösningars fördelar och nackdelar för individ, samhälle och miljö
  Tk  A 6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: