Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Förskolans dag 14/5-2020

Skapad 2020-05-14 14:45 i Örtagård Dibber Sverige AB
Förskola
Vi kommer att uppmärksamma och synliggöra förskolans dag med att ha olika roliga aktiviteter på gården. Vi kommer att vara ute hela förmiddag med alla barnen.

Innehåll

Innehåll

Dibbers planeringsmall för undervisning

 

Bilden ovan är från Skolverkets stödmaterial "Kvalitetsarbete i praktiken". Bilden visar de olika steg en undervisningsprocess ska genomgå, samt den ständigt pågående processen som inte har något slut.

 

  Dibbers planeringsmall för undervisning

1. Undervisningsplanering 

En undervisningsplanering ska besvara alla dessa frågor 

 

 • Vad ska läras ut? (Vilka läroplansmål siktar ni mot? Max 2-3 mål per pedagogisk planering) Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla: 
  -förmåga att fungera enskilt och i grupp, samarbeta, hantera konflikter och förstå rättigheter och skyldigheter samt att ta ansvar för gemensamma regler,
  -
  motorik, koordinationsförmåga och kroppsuppfattning samt förståelse för hur viktigt det är att ta hand om sin hälsa och sitt välbefinnande,  
  -förmåga att skapa samt förmåga att uttrycka och kommunicera upplevelser, tankar och erfarenheter i olika uttrycksformer som bild, form, drama, rörelse, sång, musik 

 • Varför?

  -Syftet med förskolans dag: 

  Förskolans dag firas den tredje torsdagen i maj varje år av barn och vuxna på förskolor runt om i Sverige. 

  Syftet är att synliggöra förskolan och främja gemenskap, glädje och rörelse. Detta är också för att belysa det viktiga pedagogiska arbete som bedrivs i förskolan.

 • Hur ska undervisningen genomföras?

   

  Aktiviteter som: 

  -Hoppsäck leken- att hoppa säck är en rolig upplevelse och barnen får träna/stärka grovmotoriken. 

   

  -Målning på gården- barnen valde själv att måla på gården med vattenfärg 

   

  -Miniröris med dem små barnen- barnen valde att dansa ute på gården. Vi kommer spela musik från olika länder. 

   

 • Hur ska reflektion tillsammans med barnen organiseras? 
  -Under samling, dela barnen i olika grupper (åldersgrupp). Reflektera genom att titta på bilder. 
 • För vem/vilka ska undervisningen genomföras?  
  -För små och stora barnen

 

 • Av vem? (Vem ansvarar för genomförande, dokumentation med mera)
  -Ansvariga pedagoger 

 • Vad är målet med undervisningen? (mål/delmål som är mätbara)

   

  Målet:

  -Synliggöra vår verksamhet och pedagogiska arbete. 
  -Följer förskolans läroplan

  -Att barnen får möta olika utmaningar, känna sin del och ansvar i förskolans gemenskap.

  -Förmågan att samarbeta, förståelse för andra, verktyg för att hantera konflikter.  
  -Kommunikationsmöjligheter och förstå och respektera allas lika värde.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: