Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Drivkrafter teknik år 7

Skapad 2020-05-14 15:51 i Vidhögeskolan Varberg
Kommunmall som exempel för pedagogisk planering på grundskolan
Grundskola 7 – 9 Teknik
Tekniska lösningar har alltid varit betydelsefulla för människan och för samhällens utveckling. Men drivkrafterna bakom teknikutvecklingen kan se olika ut. Det kan handla om att förstärka människans styrka med en hävarm, att skapa bättre sätt att ta sig fram eller att anpassa lösningar efter naturen, till exempel att utveckla byggnader som klarar jordbävningar.

Innehåll

Syfte

Undervisningen ska syfta till att utveckla följande förmågor:

Genom undervisningen i ämnet teknik ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att:

 • Använda teknikområdets begrepp och uttrycksformer

 • Värdera konsekvenser av olika teknikval för individ, samhälle och miljö

 • Analysera drivkrafter bakom teknikutveckling och hur tekniken har förändrats över tid

Lärandemål

 

 • Du ska ha kunskap om den historiska utvecklingen av olika uppfinningar

 • Du ska kunna analysera hur och varför en uppfinning har förändrats under tid

 • Du ska kunna analysera tekniska lösningar

 • Du ska kunna analysera konsekvenser av olika val av tekniska lösningar för  ekonomi, individ, samhälle och miljö

 • Du ska kunna använda lämpliga begrepp för att resonera kring teknikutveckling.

 

 

 

Undervisning

Diskussioner i klassrummet, enskilt arbete, muntlig presentation och skriftlig bedömning.

 

Begrepp:

uppfinning, teknikutveckling, drivkraft, inovationer, patent, mönsterskydd, kraftöverföring, utväxling, konsekvenser

Bedömning

 Underlag för bedömning: Kunskapskraven teknik 7-9Analysera drivkrafter

E

C

A

Analysera drivkrafter

Eleven kan föra enkla och till viss del underbyggda resonemang kring hur några föremål och tekniska system i samhället förändras över tid och visar då på drivkrafter för teknikutvecklingen.

Eleven kan föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang kring hur några föremål och tekniska system i samhället förändras över tid och visar då på drivkrafter för teknikutvecklingen.

Eleven kan föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang kring hur några föremål och tekniska system i samhället förändras över tid och visar då på drivkrafter för teknikutvecklingen.

 

Värdera konsekvenser av olika teknikval

E

C

A

Värdera konsekvenser av olika teknikval

Dessutom kan eleven föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om hur olika val av tekniska lösningar kan få olika konsekvenser för individ, samhälle och miljö.

Dessutom kan eleven föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om hur olika val av tekniska lösningar kan få olika konsekvenser för individ, samhälle och miljö.

Dessutom kan eleven föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om hur olika val av tekniska lösningar kan få olika konsekvenser för individ, samhälle och miljö.

 

Begrepp och uttrycksformer

E

C

A

Använda begrepp och uttrycksformerAer

Eleven kan undersöka olika tekniska lösningar i vardagen med viss användning av ämnesspecifika begrepp 

Eleven kan undersöka olika tekniska lösningar i vardagen med relativt god användning av ämnesspecifika begrepp 

Eleven kan undersöka olika tekniska lösningar i vardagen med god användning av ämnesspecifika begrepp 

 

Uppgifter

 • Då, nu och i framtiden

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • identifiera problem och behov som kan lösas med teknik och utarbeta förslag till lösningar,
  Tk
 • använda teknikområdets begrepp och uttrycksformer,
  Tk
 • värdera konsekvenser av olika teknikval för individ, samhälle och miljö, och
  Tk
 • analysera drivkrafter bakom teknikutveckling och hur tekniken har förändrats över tid.
  Tk
 • Centralt innehåll
 • Ord och begrepp för att benämna och samtala om tekniska lösningar.
  Tk  7-9
 • Samband mellan teknisk utveckling och vetenskapliga framsteg. Hur tekniken har möjliggjort vetenskapliga upptäckter och hur vetenskapen har möjliggjort tekniska innovationer.
  Tk  7-9
 • Konsekvenser av teknikval utifrån ekologiska, ekonomiska, etiska och sociala aspekter, till exempel i fråga om utveckling och användning av biobränslen och krigsmateriel.
  Tk  7-9

Matriser

Tk
Teknik Kunskapskrav Åk 7-9

Identifiera och analysera tekniska lösningar utifrån ändamålsenlighet och funktion

Insatser krävs
E
C
A
1. Undersöka tekniska lösningar
Eleven kan undersöka olika tekniska lösningar i vardagen och … användning av ämnesspecifika begrepp beskriva hur… delar samverkar för att uppnå ändamålsenlighet och funktion.
med viss enkelt identifierbara
med relativt god ingående
med god ingående och visar då på andra liknande lösningar
2. Resonemang kring likheter och skillnader
Dessutom för eleven … underbyggda resonemang om likheter och skillnader mellan några material och deras användning i tekniska lösningar.
enkla och till viss del
utvecklade och relativt väl
välutvecklade och väl

Identifiera problem och behov som kan lösas med teknik och utarbeta förslag till lösningar

Insatser krävs
E
C
A

Utveckla kunskaper om tekniken i vardagen och ämnets specifika uttrycksformer och begrepp

Insatser krävs
E
C
A
6. Teknikutveckling
Eleven kan föra … underbyggda resonemang kring hur några föremål och tekniska system i samhället förändras över tid och visar då på drivkrafter för teknikutvecklingen.
enkla och till viss del
utvecklade och relativt väl
välutvecklade och väl
7. Resonemanfg kring tekniska val
Dessutom kan eleven föra …. underbyggda resonemang om hur olika val av tekniska lösningar kan få olika konsekvenser för individ, samhälle och miljö.
enkla och till viss del
utvecklade och relativt väl
välutvecklade och väl
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: