Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Blomman Projektberättelse

Skapad 2020-05-15 09:29 i 184421 Förskola Blombacka Stockholm Farsta
Förskola
Vår projektfråga: - Hur kan vi med utgångspunkt i vårt projekt ge barnen förutsättningar till utveckling och ett lustfyllt lärande med förskolans läroplan som grund?

Innehåll

BLOMMANS PROJEKTARBETE

 

I början av projektet ville vi läsa av barngruppen och låta den landa, efter alla nya barn som skolades in. Vi valde att fokusera på trygghet inom barngruppen med hjälp av "Böcker och sagor" för att se barnens tidigare erfarenheter och intressen. "Böcker och sagor" har varit en bra grund då det är ett brett område. På så sätt har vi kunnat beröra många ämnen så som naturkunskap, matematik, skapande, språk och motorik. 

När vi ser att de flesta av barnen har lärt sig eller uppmärksammat en aktivitet försöker vi utmana barnen och planera vidare arbetet utifrån sagan, eller så introducerar vi en ny saga som vi arbetar med i några veckor. Utifrån barnens intressen och kunskaper kan vi tillsammans välja en saga eller en bok och på så sätt välja ett ämnesområde.

Barnen är engagerade och intresserade av olika ämnen vi introducerat utifrån olika böcker under terminen. Vi belyser och tar tillvara på barnens kunskaper, vi ser att barnen är engagerade och vill delta och utveckla projektet. 

ÄMNESOMRÅDEN VI ARBETAT MED

Naturkunskap:

När vi ser att de flesta av barnen har lärt sig eller uppmärksammat en aktivitet försöker vi utmana barnen och planerar vidare arbetet utifrån sagan vi valt tillsammans eller utifrån barnens intressen.

Vi har arbetat med vatten, snö och is. Vi har undersökt och arbetat med olika djur och insekter som nyckelpiga, fjärilslarv och myra. Hur de ser ut, vart de bor och vad de äter. Vi har även tittat i naturen under stenar, i vatten och i buskar efter olika insekter vi läst om i olika böcker. Vi har samtalat om olika naturvetenskapliga fenomen som flyta och sjunka, vart snön tar vägen när den smälter, vart löven på träden kommer ifrån. Barnen har också planterat olika växter och då har vi samtalat om vad som händer med fröet i jorden, varför man måste vattna och vart fröet kommer ifrån.

Skapande:

Barnen har skapat i olika former. Barnen har bland annat skapat olika insekter genom att klippa, rita, klistra och måla och har använt sig av andra estetiska uttrycksformer som dans, sång, lera och rollekar.

Barnen har fått utveckla sina kreativa förmågor genom att bland annat bygga en bro av lera och gå med laminerade bockar över trollets bro och de har skapat karaktärerna i sagor av trolldeg. Barnen har även med hjälp av inspirationsbilder skapat egna insikter som de sedan har målat i olika färger.

Språk:

Med och genom projektet vill vi ge barnen möjlighet att utveckla sin språkliga och kommunikativa förmåga samt skapa ett lustfyllt lärande. Vi har under en period arbetat med ”Bockarna bruse”. Barnen fick då möjlighet att läsa sagan tillsammans och även uppleva den genom rollek. Vi samtalar om de olika karaktärerna och barnen får leva sig in i att vara ett argt (kanske läskigt?) troll eller en stor bock som stångar trollet. Vi läser sagan i ”flano”, barnen får själva visa och berätta sagan för varandra.

 

Projektet i sig är språkutvecklande, vi använder oss av olika benämningar, lägesord och barnen utvecklar sina ordförråd i samband med alla sagor. Vi samtalar tillsammans om vad olika saker betyder eller vad det har för mening. Vi lyssnar in barnens intressen och har de som grund för planering och diskussioner.

Motorik/Rörelse:

Vi har haft planerade aktiviteter där barnen har fått möjlighet att utveckla sin finmotorik genom att till exempel limma pompombollar i en rad för att skapa en larv, limma ben på en nyckelpiga, klippa cirklar för att skapa nyckelpigor och ritat och målat av sina händer. Barnen har utvecklat sin grovmotorik när vi har balanserat på stockar och stenar i skogen, när vi har dansat tillsammans till olika rörelsesånger och genom rollek när de fick vara bockarna bruse och trollet.

Matematik:

 

Vi har läst boken ”Tio små fingrar”, då fick barnen räkna alla fingrar, måla och rita sina händer. Vi räknade också våra fingrar på en hand och plussade ihop båda händerna som ”fem plus fem”. Barnen har också klippt, ritat och limmat olika former som bland annat fyrkant, trekant, cirkel, stjärna och hjärta. Barnen har också letat efter dessa former i olika böcker, utomhus och i andra sammanhang. I skapandet av olika insekter har de räknat prickar, ben och andra kroppsdelar. Barnen sorterar också i olika kategorier som exempelvis färger, former, storlek, leksaker, pinnar och så vidare. Vi sjunger också olika sånger då barnen räknar tillsammans. Barnen fick bland annat skapa en larv då de fick räkna hur många pompom bollar per larv från ett till fem. Larv ett har en pompom boll, larv två har två pompom bollar och så vidare. På så sätt får barnen en uppskattning om antal. 

 

         

                         

       

   

    

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: