Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Friidrott Vt20

Skapad 2020-05-15 11:34 i Östergårdsskolan gr Halmstad
Mall för pedagogiska planeringar för elever som läser ämnesområdena på Östergårdsskolan.
Grundsärskola 4 – 9 Idrott och hälsa
Vi fortsätter med olika aktiviteter utomhus och nu ska vi prova på friidrott och skapa insyn i några av friidrottens grenar.

Innehåll

Förankring i kursplanens syfte

Vi går igenom tekniker och risker vid varje gren och resultaten skrivs ner för att eleven ska kunna jämföra sina resultat från gång till gång och reflektera över varför de kan skilja sig åt. 

De förmågor som ska utvecklas är: 

Utveckla förmågan att förstå sambandet mellan min ansträngning och resultat. 

Utveckla förmågan att reflektera kring friidrottsgrenarnas olika risker och hur man undviker skador. 

 

Konkretisering av kunskapskravet

Jag lär mig om friidrottens olika grenar och dess regler. 

Jag försöker använda rätt tekniker i de olika grenarna. 

Jag resonerar kring hur man förebygger skador vid de olika grenarna. 

Jag  utvärderar mina resultat mellan olika försök. 

 

Innehåll

-Vi kommer att prova på grenarna längdhopp, kulstötning, sprint och långdistanslöpning. 

- Samling med genomgång av de olika grenarna och tekniker samt vilka risker som kan finnas vid de olika grenarna. 

- Resultaten skrivs ner på ett personligt papper så att de kan jämföra och utvärdera sina resultat 

-Jobbar i små grupper på de olika grenarna och byter gren efter en viss tid

 

Bedömning

Bedömning sker under arbetsprocessen och sammanställs efter avslutat arbetsområde. 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • röra sig allsidigt i olika fysiska sammanhang,
  IDH
 • förebygga risker vid fysisk aktivitet samt hantera nödsituationer på land och i vatten, och
  IDH
 • använda ämnesspecifika ord, begrepp och symboler.
  IDH
 • Centralt innehåll
 • Grovmotoriska grundformer, till exempel stödja, kasta. Deras sammansatta former i redskapsövningar, lekar, danser och rörelser till musik, såväl inomhus som utomhus.
  IDH  1-6
 • Lekar, danser och idrotter och deras regler.
  IDH  1-6
 • Samtal om upplevelser av olika fysiska aktiviteter.
  IDH  1-6
 • Lekar och rörelseaktiviteter i skiftande natur- och utemiljöer under olika årstider. Allemansrättens grunder.
  IDH  1-6
 • Hänsynstagande och säkerhet i samband med fysiska aktiviteter.
  IDH  1-6
 • Ord, begrepp och symboler inom ämnet idrott och hälsa för att till exempel samtala om rörelseaktiviteter och utvärdera arbetsprocesser.
  IDH  1-6
 • Lekar, danser och idrotter samt deras regler.
  IDH  7-9
 • Arbetsställningar och belastningar vid fysiska aktiviteter och förebyggande av skador, till exempel genom uppvärmning och allsidig träning.
  IDH  7-9
 • Ord, begrepp och symboler inom ämnet idrott och hälsa för att till exempel samtala om rörelseaktiviteter och utvärdera arbetsprocesser.
  IDH  7-9
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan medverka i att genomföra olika typer av aktiviteter i natur- och utemiljö.
  IDH  E 6
 • Eleven kan bidra till resonemang om hur man förebygger skador som är förknippade med lekar, spel och idrotter.
  IDH  E 6
 • Eleven kan använda enstaka ämnesspecifika ord, begrepp och symboler i resonemang om idrott och hälsa och i utvärdering av arbetsprocesser.
  IDH  E 6
 • Eleven kan på ett delvis fungerande sätt genomföra olika typer av aktiviteter i natur- och utemiljö.
  IDH  C 6
 • Eleven kan föra enkla resonemang om hur man förebygger skador som är förknippade med lekar, spel och idrotter.
  IDH  C 6
 • Eleven kan använda några ämnesspecifika ord, begrepp och symboler på ett delvis ändamålsenligt sätt i resonemang om idrott och hälsa och i utvärdering av arbetsprocesser.
  IDH  C 6
 • Eleven kan på ett väl fungerande sätt genomföra olika typer av aktiviteter i natur- och utemiljö.
  IDH  A 6
 • Eleven kan föra välutvecklade resonemang om hur man förebygger skador som är förknippade med lekar, spel och idrotter.
  IDH  A 6
 • Eleven kan använda några ämnesspecifika ord, begrepp och symboler på ett ändamålsenligt sätt i resonemang om idrott och hälsa och i utvärdering av arbetsprocesser.
  IDH  A 6
 • Eleven kan medverka i att genomföra och planera olika typer av aktiviteter i natur- och utemiljö och bidrar till att anpassa aktiviteterna till olika förhållanden och allemansrättens regler.
  IDH  E 9
 • Eleven kan bidra till resonemang om hur man förebygger skador som är förknippade med lekar, spel och idrotter.
  IDH  E 9
 • Eleven kan använda några ämnesspecifika ord, begrepp och symboler i resonemang om idrott, hälsa och upplevelser av olika fysiska aktiviteter, i egna frågor och vid bidrag till omdömen om olika arbetsprocesser.
  IDH  E 9
 • Eleven kan på ett delvis fungerande sätt genomföra och planera olika typer av aktiviteter i natur- och utemiljö och anpassar delvis aktiviteterna till olika förhållanden och allemansrättens regler.
  IDH  C 9
 • Eleven kan föra enkla resonemang om hur man förebygger skador som är förknippade med lekar, spel och idrotter.
  IDH  C 9
 • Eleven kan använda många ämnesspecifika ord, begrepp och symboler på ett delvis ändamålsenligt sätt i resonemang om idrott, hälsa och upplevelser av olika fysiska aktiviteter, i egna frågor och i enkla omdömen om olika arbetsprocesser.
  IDH  C 9
 • Eleven kan på ett väl fungerande sätt genomföra och planera olika typer av aktiviteter i natur- och utemiljö och anpassar aktiviteterna väl till olika förhållanden och allemansrättens regler.
  IDH  A 9
 • Eleven kan föra välutvecklade resonemang om hur man förebygger skador som är förknippade med lekar, spel och idrotter.
  IDH  A 9
 • Eleven kan använda många ämnesspecifika ord, begrepp och symboler på ett ändamålsenligt sätt i resonemang om idrott, hälsa och upplevelser av olika fysiska aktiviteter, i egna frågor och i välutvecklade omdömen om olika arbetsprocesser.
  IDH  A 9
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: