Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Kemi, åk.4 våren 2020

Skapad 2020-05-16 13:45 i Brunnsparksskolan Helsingborg
Grundskola 4 – 6 Kemi
I detta arbetsområde kommer vi bland annat arbeta med grundläggande kemi, kemikalier i hemmet, lösningar och blandningar samt luft.

Innehåll

Syfte

Syftet med undervisningen är att du ska utveckla förmågan att...

- beskriva vad en atom, molekyl, grundämne och kemisk förening är,

- förklara äldre tiders beskrivningar av materiens uppbyggnad,

- förklara materiens kretslopp från råvara till produkt och slutligen till avfall,

- berätta om användning, påverkning, märkning och hantering av kemikalier,

- förklara vad en blandning och lösning är samt några metoder att dela upp dessa,

- beskriva luftens sammansättning och egenskaper.

Undervisning

Vad?

Vi kommer att arbeta med följande:

- Hur en atom, molekyl, grundämne och kemisk förening är uppbyggd och ser ut?

- Hur människor har sett på kemi genom tiderna och hur historiska upptäckter lett till den kunskap vi har i dag?

- Vad saker runt omkring oss är gjort av, kommer ifrån och var det tar vägen när det blir avfall?

- Hur kemikalier i hemmet används, hanteras och påverkar vår hälsa och miljö? Vilka symboler kan vi hitta på en kemikalie?

- Vad är en lösning/blandning? Hur kan vi dela upp lösningar och blandningar i deras olika beståndsdelar?

- Vad luft består av, dess egenskaper (högtryck och lågtryck, lufttryck) och form (gasform)?

- Vilken påverkan har vårt sätt att leva på luften, vilka luftföroreningar finns och hur kan vi motverka dessa?

Hur?

Undervisningen kommer bestå av...

- filmer,

- genomföra och dokumentera experiment,

- genomgångar,

- lektionsplaneringar i Google Classroom

- läsa texter, skriva egna texter, titta på bilder och modeller och rita egna bilder/modeller,

- samtal och diskussion i mindre grupp och i helklass,

- söka fakta och information i olika texter och medier,

Bedömning

När vi har arbetat klart med arbetsområdet ska du kunna...

- beskriva vad en atom, molekyl, grundämne och kemisk förening är,

- förklara äldre tiders beskrivningar av materiens uppbyggnad,

- förklara materiens kretslopp från råvara till produkt och slutligen till avfall,

- berätta om användning, påverkning, märkning och hantering av kemikalier,

- förklara vad en blandning och lösning är samt några metoder att dela upp dessa,

- beskriva luftens sammansättning och egenskaper.

 

Jag bedömer även din förmåga att...

- söka naturvetenskaplig information,

- använda information i diskussioner och texter,

- genomföra experiment,

- dokumentera experiment,

- jämföra resultat av experiment,

- beskriva och förklara aktuella begrepp inom arbetsområdet.

 

Bedömning kommer jag att göra utifrån en helhetsbedömning grundat på kunskaper du visar under lektionerna samt vid ett provtillfälle.

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Enkel partikelmodell för att beskriva och förklara materiens uppbyggnad, kretslopp och oförstörbarhet. Partiklars rörelser som förklaring till övergångar mellan fast form, flytande form och gasform.
  Ke  4-6
 • Indelningen av ämnen och material utifrån egenskaperna utseende, ledningsförmåga, löslighet, brännbarhet, surt eller basiskt.
  Ke  4-6
 • Luftens egenskaper och sammansättning.
  Ke  4-6
 • Materiens kretslopp genom råvarors förädling till produkter, hur de blir avfall som hanteras och sedan återgår till naturen.
  Ke  4-6
 • Vanliga kemikalier i hemmet och samhället. Deras användning och påverkan på hälsan och miljön samt hur de är märkta och bör hanteras.
  Ke  4-6
 • Några historiska och nutida upptäckter inom kemiområdet och deras betydelse för människans levnadsvillkor och syn på världen.
  Ke  4-6
 • Äldre tiders beskrivningar av materiens uppbyggnad. Kemins förändring från magi och mystik till modern vetenskap.
  Ke  4-6
 • Några metoder för att dela upplösningar och blandningar i deras olika beståndsdelar.
  Ke  4-6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: