Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Vecka 21

Skapad 2020-05-17 16:53 i Sörgården förskola Falköping
Förskola
Att göra sin röst hörd i alla rutinsituationer under dagen i förskolan handlar vårt projekt om , inne som ute.

Innehåll

 

Välkommen till en ny vecka! Vi fortsätter att vara ute på förmiddagen och på eftermiddagen.

Vi har nya introduktioner denna veckan också och går på promenad om vi kan. 

I vår reflektion har vi sett att barnen är intresserade av att leka i sandlådan. Barnen gräver och leker att de gör mat. Vi har också sett intresse av bollek/spela fotboll och klättra i uterutchkanan. 

Denna veckan fokuserar vi ovanstående- att utmana motoriska lekar samt sandlådeleken.  Vi finns närvarande och erbjuder material och samtal. 

Sandlådan är en bra  och rolig plats att lära sig att bli demokratisk: göra sin röst hörd men också lyssna på sina kompisar och dela med sig.

Måndag: introduktion inne på avdelningen, Välkomna  åra nya kompisar! / Uteaktiviteter  för övriga barn

Tisdag:Introduktion inne/ Ute för övriga

Onsdag:  Introduktion /Ute

Torsdag : Stängt

Fredag: klämdag = många  är lediga! 

 

Kopplingar till läroplanen

 • öppenhet, respekt, solidaritet och ansvarstagande,
  Lpfö 18
 • förmåga att ta hänsyn till och leva sig in i andra människors situation samt vilja att hjälpa andra,
  Lpfö 18
 • barnen får sina behov respekterade och tillgodosedda och får uppleva sitt eget värde,
  Lpfö 18
 • tillämpa ett demokratiskt arbetssätt där barnen aktivt deltar,
  Lpfö 18
 • utveckla normer och förhållningssätt för arbetet och samvaron i barngruppen
  Lpfö 18
 • visa respekt för individen och medverka till att skapa ett demokratiskt klimat, där barnen får möjlighet att känna samhörighet och utveckla ansvar och solidaritet
  Lpfö 18
 • stimulera barnens samspel samt hjälpa och stödja dem att bearbeta konflikter, reda ut missförstånd, kompromissa och respektera varandra,
  Lpfö 18
 • uppmärksamma barnen på att människor kan ha olika värderingar som styr deras uppfattningar och handlingar och samtidigt förankra de grundläggandena värdena, och
  Lpfö 18
 • sin identitet och känna trygghet i den samt medvetenhet om rätten till sin kroppsliga och personliga integritet,
  Lpfö 18
 • nyfikenhet, kreativitet och lust att leka och lära,
  Lpfö 18
 • självständighet och tillit till sin egen förmåga,
  Lpfö 18
 • motorik, koordinationsförmåga och kroppsuppfattning samt förståelse för hur viktigt det är att ta hand om sin hälsa och sitt välbefinnande,
  Lpfö 18
 • förmåga att använda och förstå begrepp, se samband och upptäcka nya sätt att förstå sin omvärld,
  Lpfö 18
 • förmåga att lyssna på och reflektera över andras uppfattningar samt att reflektera och ge uttryck för egna uppfattningar,
  Lpfö 18
 • förståelse för naturvetenskap, kunskaper om växter och djur samt enkla kemiska processer och fysikaliska fenomen,
  Lpfö 18
 • förmåga att upptäcka och utforska teknik i vardagen och,
  Lpfö 18
 • samverka i arbetet med aktiva åtgärder för att förebygga diskriminering och kränkande behandling,
  Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: