Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Faktatext - skriva

Skapad 2020-05-18 09:41 i Hälsinggårdsskolan Falun
Eleverna utvecklar sin förmåga att förstå och läsa faktatexter samt skriva en egen faktatext.
Grundskola 5 Svenska Historia
I svenskan kommer du nu att få lära dig vad som kännetecknar en faktatext. Du kommer att få utveckla din förmåga att skriva en faktatext med tydligt innehåll och en tydlig struktur. I din faktatext ska du kunna använda dig av egna formuleringar men även använda dig av ämnesspecifika ord, d.v.s. ord som hör till ämnet. Detta sker i samarbete med historia då texten ska handla om Vikingatiden.

Innehåll

Det här ska du lära dig:

 • Vad en faktatext är.

 • Kunna skilja mellan fakta och åsikt.

 • Skriva en faktatext med huvudrubrik och tydliga stycken på dator.

 • Källkritik.
 • Ge och på respons.

Så här kommer vi att arbeta:

 • Vi går igenom vad som är typiskt för en faktatext.

 • Vi skriver en faktatext i helklass.

 • Vi skriver en faktatext i par för att sedan skriva en/flera enskilt.

 • Vi skriver en faktatext om något område inom Vikingatiden.

 • Ge repons på varandras texter.

När jag jobbat med detta har jag utvecklat min förmåga att:

 • läsa faktatexter

 • förstå faktatexter

 • skriva faktatext

 • ge och få respons

Detta visar jag genom att:

 • Ha ett varierat innehåll i min faktatext.

 • Använda huvudrubrik.

 • Ge lämplig respons på en kompis faktatext.

Kopplingar till läroplanen

 • kan använda det svenska språket i tal och skrift på ett rikt och nyanserat sätt,
  Gr lgr11
 • genom egen ansträngning och delaktighet, utifrån sina förutsättningar, tar ansvar för sitt lärande och för att bidra till en god arbetsmiljö,
  Gr lgr11
 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
  Sv
 • urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och
  Sv
 • söka information från olika källor och värdera dessa.
  Sv
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan läsa skönlitteratur och sakprosatexter för barn och ungdomar med flyt genom att använda lässtrategier på ett i huvudsak fungerade sätt.
  Sv  E 6
 • Genom att göra enkla, kronologiska sammanfattningar av olika texters innehåll och kommentera centrala delar med viss koppling till sammanhanget visar eleven grundläggande läsförståelse.
  Sv  E 6
 • Eleven kan skriva olika slags texter med begripligt innehåll, i huvudsak fungerande struktur och viss språklig variation.
  Sv  E 6
 • I texterna använder eleven grundläggande regler för stavning, skiljetecken och språkriktighet med viss säkerhet.
  Sv  E 6
 • Eleven kan söka, välja ut och sammanställa information från ett avgränsat urval av källor och för då enkla resonemang om informationens användbarhet.
  Sv  E 6
 • Genom att kombinera text med olika estetiska uttryck så att de samspelar på ett i huvudsak fungerande sätt kan eleven förtydliga, förstärka och levandegöra sina texters budskap.
  Sv  E 6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: