Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Moderna språk, tyska skriva

Skapad 2020-05-18 11:00 i Svensgårdsskolan Helsingborg
Grundskola 7 – 9 Moderna språk - språkval
Vi arbetar med att uttrycka oss i skrift!

Innehåll

Planering för skriftlig förmåga.

Under vårterminen kommer vi att arbeta med att förbättra vår förmåga att uttrycka oss i skrift i ämnet moderna språk, tyska. Genom att arbeta med det här arbetsområdet på olika sätt får du möjlighet att bli bättre på att skriva, men även läsa, tala och lyssna.

Följande långsiktiga mål i ämnet ligger till grund för arbetsområdet:

Du får möjlighet att utveckla...

 • din förmåga att skriva,
 • din förmåga att använda språkliga strategier för att förstå talad och skriven tyska
 • din förmåga att göra dig förstådd i skrift,
 •  

Bedömning - I arbetsområdet bedöms på vilket sätt...

 • du kan formulera dig och kommunicera i skrift
 • du kan förtydliga dina texter genom att bearbeta och förbättra dem samt även använda olika strategier för att lättare kunna göra dig förstådd i skrift

Vad ligger till grund för bedömningarna?

De texter du producerar kommer att ligga till grund för bedömningen av vad du har utvecklat och vad du kan utveckla vidare.

 

Undervisning - hur kommer vi att arbeta?

För att du ska få möjlighet att lära dig allt det här ska vi på lektionerna läsa texter, skriva kortare texter  samt arbeta med grammatiska regler, framför allt de där tyskan skiljer sig från svenskan. Vi kommer även arbeta med att utöka vårt ordförråd, så vi lättare kan uttrycka oss. 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  M2
 • använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda,
  M2
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang, och
  M2

Matriser

M2
Tyska skriftlig förmåga

Rubrik 1

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Förstå och följa instruktioner
Du förstår det huvudsakliga innehållet i texter och följer instruktioner med godtagbart resultat
Du förstår det huvudsakliga innehållet samt en del detaljer i texter och följer instruktioner med tillfredsställande resultat.
Du förstår såväl det huvudsakliga innehållet som detaljerna i texter och följer instruktioner med gott resultat.
Formulera sig i skrift
Du formulerar dig enkelt och begripligt i skrift, med enklare ord och fraser.
Du formulerar dig enkelt och begripligt, relativt tydligt och till viss del sammanhängande. Du använder delvis variation i ditt val av ord och fraser.
Du formulerar dig enkelt, tydligt och huvudsakligen sammanhängande. Du använder variation i ditt val av ord och fraser.
Språklig korrekthet
Du använder använder mer än en tidsform. Du vet att verben ska böjas, och du gör det med godtagbart resultat. Du är medveten om skillnader i ordföljd.
Du tillämpar olika tidsformer med viss säkerhet. Du behärskar de flesta verbformer. Du är medveten om skillnader i ordföljd, och gör oftast rätt.
Du använder olika tidsformer med säkerhet. Du behärskar verbböjningen. Du behärskar skillnaderna i ordföljd.
Språkliga strategier och förbättringar
Du använder någon språklig strategi för att förbättra kommunikationen.
Du använder några strategier för att förbättra kommunikationen.
Du använder flera strategier för att förbättra kommunikationen.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: