👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Franska åk 7 Chez nous 1 kapitel 5

Skapad 2020-05-18 11:50 i Vikingaskolan Lunds för- och grundskolor
Grundskola 7 Moderna språk - språkval
Inom detta arbetsområde arbetar vi med vad man säger när man beställer mat, är på restaurang och på fest, både muntligt och i skrift.

Innehåll

Innehåll och arbetsmaterial

Arbetsmaterial: Chez nous 1, kapitel 5

Vi arbetar med glosor och uttryck som ofta används i samband med café- och restaurangbesök.

Vi arbetar också med räkneorden 0-100, några prepositioner, väderuttryck och hur man anger datum.

Realia: En sida om Sverige på franska.

 

Arbetssätt

 Vi arbetar som vanligt omväxlande: enskilt, parvis, i grupp eller alla tillsammans beroende på arbetsuppgift.

Bedömning

Jag bedömer:

- lektionsaktivitet (flit, fokus, språklig korrekthet och att du ställer frågor eller ger kommentarer som visar att du reflekterar över och får insikter om det vi arbetar med)

- muntlig aktivitet (vid muntliga förhör, vid textbearbetning, kommunikationsövningar)

- resultat på skriftliga förhör och prov

- enligt matrisen nedan

Matriser

M2
Matris för Chez nous 1 kapitel 5 + muntlig redovisning

F-nivå
E-nivå
D-nivå
C-nivå
B-nivå
A-nivå
Ordförråd - nya ord och uttryck
F innebär att kunskapskraven för betyget E inte är till fullo uppfyllda.
Du har tagit till dig ungefär hälften orden och uttrycken i kapitel 5. Du kan använda dem i några egna meningar så att innehållet blir begripligt.
D innebär att kunskapskraven för betyget E och till övervägande del för C är uppfyllda.
Du har tagit till dig en klar majoritet av orden och uttrycken i i kapitel 5 och kan använda dem med ett tillfredsställande resultat i egna meningar
B innebär att kunskapskraven för betyget C och till övervägande del för A är uppfyllda.
Du har tagit till dig nästan alla orden och uttrycken i kapitel 5 och kan använda dem för att forma egna meningar med gott resultat och förstå dem i berättande text.
Räkneord 0-100
Du kan räkneorden, men behöver ibland mycket tid för att komma på dem
Du kan räkneorden och kommer på dem ganska snabbt.
Du kan räkneorden och kan snabbt komma fram till vilken siffra du hör eller ska säga.
Realia muntl.redov.
Du kan berätta om dig själv, din ålder och var du bor samt din familj och ditt husdjur relativt sammanhängande och förståeligt men med viss osäkerhet och långsamhet
Du kan berätta om dig själv, din ålder och var du bor samt din familj och ditt husdjur sammanhängande och förståeligt men ett visst flyt och bra uttal.
Du kan berätta om dig själv, din ålder och var du bor samt din familj och ditt husdjur sammanhängande, förståeligt och med säkerhet och och mycket bra uttal.
Uttal och flyt
Du kan läsa långsamt men med en del uttalsfel. I dialoger kan du säga några ofta förekommande fraser med viss säkerhet.
Du kan läsa med visst flyt med bara några uttalsfel. I dialoger kan du säga flera ofta förekommande fraser med ganska stor säkerhet.
Du kan läsa med bra flyt, nästan utan uttalsfel. I dialoger kan du säga flera ofta förekommande fraser med stor säkerhet.