Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Vi planterar

Skapad 2020-05-18 14:13 i Svalans förskola Kristianstad
Förskola
Vi planterar tillsammans med barnen

Innehåll

Bakgrund

När vi varit på promenad i vårt närområde har barnen visat intresse för vad som händer i naturen vid olika årstider. Vi har samtalat kring vad som händer på våren och att träd och blommor får knoppar och slår ut. Vi uppmärksammar deras intresse och kommer därför plantera tex solros, potatis, paprika, tomat, gurka.

 

Mål

Vi vill att barnen ska få en förståelse för hur växter kommer till.

Vi vill att barnen ska värdesätta vår natur och få en förståelse för vad den ger oss.

 

Metod

Vi kommer plantera olika frön på avdelningen, där barnen får själva lägga i jorden, fröet och sedan vattna.

Vi kommer även plantera i våra pallkragar som finns på förskolans gård.

Vi kommer titta på Hasses trädgård och låna litteratur om plantering.

 

 

Dokumentation

Vi dokumenterar med hjälp av foto, film, barnens teckningar och med anteckningar.

Kopplingar till läroplanen

 • nyfikenhet, kreativitet och lust att leka och lära,
  Lpfö 18
 • självständighet och tillit till sin egen förmåga,
  Lpfö 18
 • förmåga att använda och förstå begrepp, se samband och upptäcka nya sätt att förstå sin omvärld,
  Lpfö 18
 • förmåga att lyssna på och reflektera över andras uppfattningar samt att reflektera och ge uttryck för egna uppfattningar,
  Lpfö 18
 • ett nyanserat talspråk och ordförråd samt förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra i olika sammanhang och med skilda syften,
  Lpfö 18
 • intresse för berättelser, bilder och texter i olika medier, såväl digitala som andra, samt sin förmåga att använda sig av, tolka, ifrågasätta och samtala om dessa,
  Lpfö 18
 • förmåga att skapa samt förmåga att uttrycka och kommunicera upplevelser, tankar och erfarenheter i olika uttrycksformer som bild, form, drama, rörelse, sång, musik och dans,
  Lpfö 18
 • förståelse för samband i naturen och för naturens olika kretslopp samt för hur människor, natur och samhälle påverkar varandra,
  Lpfö 18
 • förståelse för naturvetenskap, kunskaper om växter och djur samt enkla kemiska processer och fysikaliska fenomen,
  Lpfö 18
 • förmåga att utforska, beskriva med olika uttrycksformer, ställa frågor om och samtala om naturvetenskap och teknik,
  Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: