Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Jag och matematik med Räkne-Reza - Lila

Skapad 2020-05-18 15:19 i Bamsebo Dibber Sverige AB
Förskola
Under januari och februari månad kommer vi att arbeta med matematik i mindre grupper. Vi kommer att undersöka matematikens värld, med hjälp av olika verktyg.

Innehåll

Vad ska läras ut?

 

Lpfö 18
 • Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla förståelse för rum, tid och form, och grundläggande egenskaper hos mängder, mönster, antal, ordning, tal, mätning och förändring, samt att resonera matematiskt om detta

Syfte 

För att styrka barnen i deras matematiska utveckling och ge dem verktyg att kunna använda enkel matematik i vardagen.

Delmål

 • Ge barnen en ökad förståelse för siffror, längd och ålder.
 • Ge barnen en ökad förståelse för mönster och former.
 • Ge barnen ökad förståelse för mängd

Tillvägagångssätt och metod:

 • Vi kommer i mindre grupper att undersöka och reflektera kring jag och vi tillsammans med lärvännen Räkne-Reza.
 • Vi kommer att ha matematiksamlingar med siffror och mängd, i form av sång- och boksamling.
 • Hur många är det i min familj?
 • Hur lång är jag?
 • Hur gammal är jag?
 • Formen på mina händer och hur många fingrar?

Hur ska reflektion tillsammans med barnen organiseras?

Vi kommer gemensamt, både pedagoger och barn få möjlighet att fota och dokumentera det som vi gör på våra lektioner. Barnen kommer vid nästa tillfälle att få ta del av sina egna och andras bilder för en återkoppling till vad det var som hände.

Samtliga pedagoger på i varje grupp (blå, grön och rosa) ansvarar för att dokumentation, reflektion och analys sker kontinuerligt. 

 

För vem/vilka ska undervisningen genomföras? Av vem genomförs undervisningen?

Varje pedagog har en grupp var och ansvarar för att barnen ges undervisning utifrån läroplanens delmål.

 

Kopplingar till läroplanen

 • förståelse för rum, tid och form, och grundläggande egenskaper hos mängder, mönster, antal, ordning, tal, mätning och förändring, samt att resonera matematiskt om detta,
  Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: