Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Årshjul Pedagogisk omsorg

Skapad 2020-05-18 18:24 i LANDVETTER FAMILJEDAGHEM Härryda
Förskola
Årshjul med fokusområden samt övergripande perspektiv som ska genomsyra varje område

Innehåll

 

Augusti

Fokusområde 1 Social kompetens

Inskolning 

 

September - Oktober 

Fokusområde 1 Social kompetens 

Samspel Värdegrund Självförtroende/ Självkänsla Känslor Egna identiteten jag/gruppen 

 

November - December - Januari

 Fokusområde 2 Språk

 Ordkunskap Ordförståelse Benämna Återberätta Skriftspråk Symboler Flerspråkighet 

 

Februari - Mars 

Fokusområde 3 Matematik 

Antal Geometriska former Problemlösning De 5 principerna* 

 

April - Maj - Juni 

Fokusområde 4 Naturvetenskap 

Teknik Experiment Natur Miljö Plantera Källsortering Ekologiskt Närodlat Väva in i alla fokusområdena: 

Demokrati, delaktighet och inflytande 

Skapande, kreativitet och digital kompetens

 Genus och likabehandling

 Motorik och hälsa 

Hållbar utveckling - Socialt - Ekonomiskt - Miljömässigt 
*De fem principerna: 

Abstraktionsprincipen - förståelsen för att man kan räkna, vad som går att räkna eller att man kan räkna olika föremål, som t.ex räkna alla barn som har blå kläder på sig idag, räkna alla gula tallrikar.

 Ett-till-ett-principen - para ihop ett föremål med ett annat föremål eller räkneord, ”en till dig och en till mig” 

Principen om talens stabila ordning - förståelse för att räkneorden används i en viss ordning, två kommer alltid efter ett, åtta kommer alltid efter sju osv.

 Antalsprincipen - förståelsen för att det sista uppräknande ordet är slutsumman för alla räknade föremål, har jag räknat ett, två, tre, fyra, fem är slutsumman fem. Barnet vet att slutsumman blir fem utan att behöva räkna om igen. 

Principen om talens godtyckliga ordning - föremål kan räknas hur de än ligger, det spelar ingen roll i vilken ordning uppräkning sker men de ska endast räknas en gång. a+b = b+a (Gelman & Gallistel 1986).

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: