Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Utvärdering av Överenskommelser Ankan

Skapad 2020-05-18 19:20 i Föräldrakooperativet Ankan Fristående förskolor
Förskola
Sammanställning över vad vi ska erbjuda, hur vi ska göra det och när vi kan säga att vi arbetat med det.

Matriser

Svanen

Vad ska vi göra?
Hur ska vi göra?
När är vi färdiga?
Arbeta med programmering
Rita ett permanent rutsystem utomhus där symbolspråk kan användas för att få någon att ta sig igen. Vi börjar med tre färger grön= bild pil upp =framåt Blå=bild pil höger =höger Röd= bild pil vänster =vänster Om vi vill förflytta oss i rutsystemet är det framförallt grön vi använder då det betyder ett steg framåt dit näsan pekar. Om jag vill ändra riktning kan jag välja röd eller blå för att vrida på kroppen i rutan jag står i. För att sen komma vidare behöver jag gå framåt som nu är åt ett nytt håll. På andra sidan rutsystemet finns olika ”målgångar” t.ex. olika frukter. Senare kan vi om vi vill lägga till fler färger som betyder olika nya kommandon. (Bakåt, krypa, hoppa över, 180grader) Kamratbanor- leda en kompis. Vi kan bygga en ”hinderbana” där ett barn får blunda och den andre kompisen får leda först genom att hålla i handen och ge kommandon för att slutligen komma fram till att leda med bara ord. Det går också att göra en hinderbana där den som går får titta men måste gå tills den som leder säger stop eller sväng eller annat.
När barnen själva väljer aktiviteten och behärskar symbolspråket. När vi har gjort det så många gånger att vi ser en utveckling hos de barn som behövde använda kroppen för att leda. Att de istället endast använder ord.
Utmana läsintresse
Tillgängliga böcker, boksamtal, extra lättlästa böcker, vi läser högt.
Kunskapssökande (digitalt) Följa upp och fördjupa frågor och resonemang
Vi ställer motfrågor när barn vill veta mer- Hur kan vi ta reda på det? Vi ger exempel på att vi kan söka på internet, läsa i böcker, fråga en expert. Vi är lyhörda inför barns nyfikenhet och följer deras vetgirighet. Vi ställer hypoteser- Vad tror vi om ????. Hur tar vi reda på fakta om det? Vad lärde vi oss och vad vet vi nu? Detta kan användas både i experiment men också på andra sätt i vårt temaarbete.
När vi har dokumenterat barns kunskapssökande vid minst fem olika tillfällen. När vi har dokumenterat att vi använt oss av hypoteser vid minst fem olika tillfällen
Utmana mönster och konstruktionsbygge Utveckla och utmana de finmotoriska aktiviteterna.
Nytt och okonventionellt material. Bygga figurer av pinnar ute eller kapplastavar inne. Ett barn ligger på marken, andra barn bygger konturen av barnet med pinnar eller kapplastavar. Barnen flyttar sig pch kvar är konturen. De hjälps åt att fylla i figuren helt. Ta fram fler legoritningar för de bitarna vi har. Utmana mästerpärlarna att bygga större byggen. Annars att få alla att följa mönsterritningar till pärlplattorna. Göra eget mastermind! Nytt och okonventionellt material. Bygga figurer av pinnar ute eller kapplastavar inne. Ett barn ligger på marken, andra barn bygger konturen av barnet med pinnar eller kapplastavar. Barnen flyttar sig pch kvar är konturen. De hjälps åt att fylla i figuren helt. Ta fram fler legoritningar för de bitarna vi har. Utmana mästerpärlarna att bygga större byggen. Annars att få alla att följa mönsterritningar till pärlplattorna eller pärla mönster. Göra eget mastermind! Rita mönster till mönsterklossarna innan och sen följa det egna mönstret. För att öva på ett mönster kan vi låta barn fortsätta ett påbörjat mönster. Fylla i bilder efter siffror
När alla fått prov att göra det! När ritningarna finns och vi har introducerat det och några barn väljer det. Det sker kontinuerligt när barnen väljer att pärla. Vi gör och introducerar och är färdiga när några barn väljer aktiviteten. Vi gör och introducerar och är färdiga när några barn väljer aktiviteten.
Hjälpa till att bli självständig i bekräftelsebehovet. Kunna bekräfta sig själv eller få bekräftelse av kompisar.
Ställa frågor som – Vad tycker du om det du gjort? Hur gjorde du för att det skulle bli så? Fokusera på processen mer än resultatet som visas upp. Uppmuntra barnen att be kompisen titta/bekräfta det hen gjort eller vill visa.
När vi hör att våra kollegor ställer frågor om processen istället för att bekräfta resultatet. När barnen själva visar varandra innan de söker vuxna.
Aktiviteter där den verbala förmågan används
Dramatisera temat, spela teater. (redovisa för kompisarna vad vi lärt oss) Utveckla veckans värd till att även innefatta berättande av något slag. Kanske hur man gör någonting hemma, t.ex. hur man gör vid middagen. Barnet kan rita en teckning som hen visar och berättar kring någon dag i veckan, gärna måndag. Turtagningsprat vid matsituationen, typ talstenen
När vi dokumenterat detta vid minst ett tillfälle. När så många barn som möjligt fått chansen att vara veckans värd minst en gång.
Gruppkonstellationer där barn får ta rollen som en trygg kompis. Mindre grupper där de som behöver kan få mer utrymme.
S.H., J.E. och O.T-P med stöd av T.R. till en början). I kompistemat.
När vi ser att barnen är trygga kompisar och tar mer plats.
Utveckla rollekspåsarna med nytt material och nya roller och lek i flera olika konstellationer.
PÅSAR: Doktorspåsen: Verktygspåsen Showpåsen Förskolepåse Affärspåse Restaurangpåse Frisörpåse Resepåse Kontorspåse Cafe´påsen Rollekskort till alla påsar- Bild på rollen med beskrivning på baksidan
När pedagogerna iordningställt materialet och introducerat de roller som hör till för barnen.
Bli trygg med fler lekpåsar och lekar och fler kompisar.
Tema kompis
Vi ser det i vår dokumentation
Ge barn som uttrycker behov av närhet, närhet. Se och bekräfta även de barn som blir ”osynliga”. (självgående) Erbjuda barn närhet, även de som oftast tackar nej eller inte ber om det. Vi ska visa att vi alltid finns även om barn väljer att hålla distans.
Vi förekommer genom att erbjuda fysisk närhet till de barn som inte efterfrågar det. Vi gör sociogram i arbetslag med frågan- hur ofta ger jag barnet närhet. Vi kan lägga en hand på ryggen eller knä vid samling eller vid matbordet.
Vi förekommer genom att erbjuda fysisk närhet till de barn som inte efterfrågar det. Vi gör sociogram i arbetslag med frågan- hur ofta ger jag barnet närhet. Vi kan lägga en hand på ryggen eller knä vid samling eller vid matbordet.
Erbjuda aktiviteter som kräver samarbete och uthållighet.
Kunna lägga pussel ihop, följa ritning ihop. Spela spel ihop med andra.
Aktiviteter med många rätt sätt att göra på
En ska bort! Experiment- där vi inte vet hur det blir. Där utkomsten kan bli olika. Säg- jag förstår hur du tänker men det var inte det jag tänkte på! Bra tänkt, men jag tänker på något annat.
Pedagogerna är tydliga och visar på exempel innan aktiviteten
Vi pedagoger lägger mer tid på att förbereda oss själva inför en aktivitet för att kunna visa. Vi spelar upp en leksituation med en påse för att visa några av de roller som de kan välja. Teater.
När vi upplever att pedagogerna har ett större fokus på att visa än på att prata om vad vi ska göra.
Vi ska ge motstånd- en del saker får barn bestämma andra inte.
Vi väljer att de saker som är vuxen-bestäm diskuterar vi inte om i onödan. Vi har en kontinuerlig diskussion i arb.laget om vad som är vuxen-bestäm och vad som är barn-bestäm. Vi är mer fyrkantiga med de som behöver det, de som glider undan och gärna vill göra lite som de själva vill.
Vi bekräftar barns gränssättningar mot andra.
Vi kan säga- bra att du markerade till ena och bra att du lyssnade till andra. När barnen kommer och berättar om en konflikt frågar vi- Vad har hänt, berätta mer, vad hände innan (inte vad gjorde du innan). Vi vill inte skuldbelägga barnet som känner sig utsatt genom att säga vad den borde ha sagt (säg stop)
Ge barn som behöver, tid att få göra själva!
Skapa rutiner för vardagen där den tiden finns, diskutera regelbundet hur rutinsituationer fungerar. Komma överens om vilka situationen där vi inte kan ge tiden.
Utveckla cykel-lekandet och andra lekar ute
Hur kan vi få det att bli mer än att de bara cyklar runt? Mer än polis och tjuvjagande? Mer av rollek som taxi, färdtjänst,sopbil, matleverans… Var cyklar vi? Hur cyklar vi? Cykelkörkort? Checka ut cykeln och då får du ha den tills tiden är slut även om du inte hela tiden cyklar på den.
Vi ska vara tillåtande i de lekar vi ser som destruktiva. Försöka förstå dem, utmana och utveckla dem. Bredda vad barnen kan leka med ute, vad kan de göra med alla saker som finns i garaget?
Vår utmaning är att- Försöka förstå dem, utmana och utveckla dem. Vad är en rövare? Vad gör polisen, vad jobbar de med? Styra bort från stereotypa föreställningar om hur pojkar kan leka.
Legolek i temat
Arbeta med kanin och igelkottböckerna.

Gåsen

Vad ska vi göra?
Hur ska vi göra?
När är vi färdiga?
Ge positiv bekräftelse till barnet
Se och benämna det barnet gör, ge uppmuntran och bekräfta barnets närvaro.
Dagligen.
Kunskapssökande (på egen hand och tillsammans)
Vi ställer motfrågor när barn vill veta mer- Hur kan vi ta reda på det? Vi ger exempel på att vi kan söka på internet, läsa i böcker, fråga en expert. Vi är lyhörda inför barns nyfikenhet och följer deras vetgirighet. Vi ställer hypoteser- Vad tror vi om ????. Hur tar vi reda på fakta om det? Vad lärde vi oss och vad vet vi nu? Detta kan användas både i experiment men också på andra sätt i vårt temaarbete.
När vi har dokumenterat barns kunskapssökande vid minst fem olika tillfällen. När vi har dokumenterat att vi använt oss av hypoteser vid minst fem olika tillfällen.
Språklig medvetenhet
Uttal, verbala förmågan, rim o ramsor och språkstimulera i leken.
När vi gjort det minst 3 gånger i veckan.
Skriftspråket
Erbjuda alfabetet, leka kontor, uppmuntra lekskrivning, erbjuda böcker och ordbilder.
Vid de tillfällen de väljer att rita, både vid styrda- och fria ritaktiviteter.
Utmana och vidareutveckla leken och lekmaterialet
Bredda och byta ut materialet.
4 gånger per år.
Utmana inträdesstrategier
Arbetar aktivt med inträdesstrategier under tema kompis, närvarande pedagoger och konkretisera genom drama.
Tema kompis.
Variera kompiskonstellationer
Pedagogerna bestämmer grupperna med specifikt innehåll.
Dagligen.
Fler skapandeaktiviteter
Skapar med olika material, målar, lera och konstruktion. Pedagogerna erbjuder och introducerar barnen. Materialet mer tillgängligt.
December.
Utmana finmotoriken
Pärla pärlplattor, göra halsband och armband, mönster, väva, pappersstenciler att färglägga, pussel och spel, pluppar, lego och ”knappmaterialet”.
Varje vecka.
Utmana grovmotoriken
Konstruktion, rörelseaktiviteter t.ex. Bamse-Gympa och miniröris , utmana i skogen och utmana på lekpark samt gård.
Varje vecka.
Erbjuda aktiviteter som kräver samarbete och uthållighet
Kunna lägga pussel ihop, följa ritning ihop, spela spel (turtagning) och kamratövningar.
Varje vecka.
Stötta samspelet
Närvarande pedagoger, är med i leken och sätter ord på handlingar.
Dagligen
Bekräfta det barnet förmedlar
Bekräfta genom att: Sätta ord på det barnet berättar, visa att vi förstår och visa barnet intresse.
Dagligen.
Handleda barnet steg för steg t.ex. vid påklädning och toalettbesök
Närvarande och aktiv pedagog. Ställa stödjande frågor och uppmana.
När pedagogerna hör varandra ställa frågor och uppmaningar.
Bekräfta ”jag kan” situationer
Uppmuntra processen istället för resultatet. Att pedagogerna uppmuntrar att ta hjälp av en kompis. Exempel på frågor: Har du prövat att göra såhär? Titta på hur hen gör!
När pedagogerna hör varandra ställa frågor och uppmaningar.
Hjälpa barnet att identifiera sina behov
Ställa frågor eller ge förslag till barnet. Exempel på frågor: Vad har hänt? Kan det var så att… Jag ser på dig att…
När pedagogerna hör varandra ställa frågor och uppmaningar.
Stötta och utmana barnets verbala behov
Ge följdfrågor, uppmuntra barnet att utveckla det man berättar om och uppmuntra att samtala med en kompis.
När vi gjort det minst två gånger i veckan vid matbordet.
Skapa trygghet i mindre och större grupp
Skapa lugna situationer genom att styra sitt röstläge, turtagning, samspel mellan pedagogerna, pedagogen är närvarande med sin grupp samt valt material.
När vi gjort det flera gånger under veckans gång.
Ge närhet
Skapa tid för närhet vid t.ex. vila, sagostund och i den vardagliga leken. Närhet kan
Minst 1 gång i veckan.
Se och bekräfta även de barn som blir ”osynliga”. (självgående)
Pedagogerna medvetandegör sig om vilka barn det är. Vi bekräftar genom att t.ex. ge ett leende, tummen upp, bra jobbat och personliga frågor.
Minst 1 gång i veckan.
Ny aspekt
Vara närvarande pedagog i leken Guida leken genom att: Ställa öppna frågor t.ex vad händer nu? och genom att ge förslag för att kunna bredda leken. Dagligen.
Guida leken genom att: Ställa öppna frågor t.ex vad händer nu? och genom att ge förslag för att kunna bredda leken.
Dagligen.

LillAnkan

Vad ska vi göra?
Hur ska vi göra?
När är vi färdiga?
Ge närhet, ge trygghet
Vår roll är att erbjuda trygghet, närhet och ett lugn där barnen kan ”tanka”. Detta gör vi delvis genom att skapa lugna stunder där vi har god personaltäthet och där vi är närvarande i det barnens fokus är samt erbjuda passande aktiviteter så som bokläsning. Rollen stubbe viktig speciellt efter frukost och efter sovande. Se till varje barns behov av trygghet
Ständigt pågående. När vi ser att barnen utvecklar sin trygghetscirkel och gör större svängar för att tillslut inte kräva samma närhet. När vi alla i arbetslaget jobbar med samma trygghetstänk. Uppmärksamma individens behov för att känna trygghet, ge varje individ de bemötande hen behöver. Målet är att alla ska vara trygga tillsammans och att gruppen ska fungera tryggt ihop.
Utveckla samspelet mellan barnen och ge stöttning i skapandet av sociala relationer.
Vi behöver vara närvarande i barnens lek och hjälpa leken att utvecklas tillsammans med barnen. Vi är närvarande och leker med ute och inne, vi skapar olika gruppkonstellationer för att utmana i lekande och kunnande. Barnen ska ges inspiration och få chans att ”glänsa”. Fortsätta använda lekpåsar där vi är med och styr leken och stöttar samspelet.
Ständigt pågående. När vi ser att barnen tar kontakt med varandra i sitt fria lekande. Att de visar empati för varandra. När barnen självs väljer att leka med lekpåsar tillsammans.
Ge stöd i kommunikation
Genom att dela upp barnen i mindre grupper så vi kan vara nära och behjälpliga. Hjälpa barnen till olika uttryckssätt att kommunicera genom för att utveckla deras kommunikation. Vi hjälper till att sätta ord på känslor, situationer. Ansvaret ligger på oss pedagoger att vi ger verktygen för barnen att bli förstådda och känna sig förstådda. Rollen ”länk”. Vi jobbar med mycket med ordförståelse, använda oss av böcker, bilder, sånger med rörelser.
Ständigt pågående. När vi ser en utveckling där barnen har ett språkligt samspel med andra barn och oss vuxna och att de själva söker kontakt och tar initiativ. När alla i arbetslaget arbetar enhetligt genom att lyssna på barnen, vara närvarande, uppmärksamma på var barnen är i sin utveckling för att kunna arbeta vidare. När barnen kan börja sjunga med i sånger, när de kan förmedla vilken sång de vill sjunga. När vi kan ha ett boksamtal där barnen fyller i med sina ord och tankar.
Utveckla lekmaterial och lekmiljön
Se och observera barnens behov och intressen och utforma miljö och lekmaterial utefter det för att stimulera dem till vidare utveckling. Väcka barnens intresse utveckla det vidare, avancera. Vi tar fram ritpapper ute, klossar, djurlådan. Vattenfärg ute eller tex Återvunnet material + lim + färg och pyssla med.
När vi ser att barnen väljer olika aktiviteter och inte av vana väljer samma jämt. När de förstår den bredd av aktiviteter som vår miljö erbjuder. När vi som pedagoger erbjuder nytt material och att vi inte av vana väljer att göra samma jämt. Att vi tar fram nytt material och ser till att alla barn får chans att prova, upprepade gånger.
Stöttning till ”självkunnande”
Vi ger tid, närhet, lagom stora utmaningar ”scaffolding”. Inge en känsla av att lyckas. Utveckla miljön så barnen själv kan klättra, ge dem goda förutsättning att lyckas
Till viss del ständigt pågående. Färdigt när barnen kan klä på sig/av sig själva, när de kan klättra utan ramla etc.
Gränssättning
Håll i och håll ut! Arbeta med rutiner. Vara fyrkantig när det behövs, mjuk när det behövs. Ge ett lågaffektivt bemötande, förklara ett nej. Ge förutsättningar, förberedelser för vad som komma skall.
Gränssättningen till dessa barn är färdig när behovet av att bestämma själv i alla situationer inte finns längre. När barnen fungerar i om våra tänkta ramar, kan följa våra rutiner.
Hjälp till lekfokus
Dela barnen i mindre grupper med en närvarande pedagog, skapa lugn. Hitta det som intresserar barnen och lockar deras nyfikenhet.
Ständigt pågående När vi ser att barnen finner ro i en aktivitet en längre stund utan att bli störd av att kompisarna gör andra saker eller går förbi.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: