Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Periodiska systemet

Skapad 2020-05-18 19:25 i Almunge skola Uppsala
När man läser periodiska systemet och pH med stor tidsbrist kan planeringen bli så här.
Grundskola 9 Kemi
Atomer binds samman med metallbindningar, molekylbindningar eller jonbindningar - periodiska systemet ger oss en bra fingervisning på atomers valenselektroner och vilken typ av bindning som sker när olika atomer ska bilda molekyler.

Innehåll

Mål med undervisningen:

Vad som är gemensamt för en grupp i periodiska systemet. (lika många valenselektroner)

Ädelgasstruktur och varför atomer strävar efter denna (fulla elektronskal, åtta valenselektroner, utom på de minsta atomerna där det bara finns ett elektronskal).

Molekylbindning. (Hur molekyler hålls ihop – elektronpar samarbetar. Vill ha ädelgasstruktur).

Jonbindning. Hur joner hålls ihop – (en atom tar elektron/elektroner från en annan, sedan håller laddningsskillnaden ihop jonerna.) Även jonbindning handlar om fulla elektronskal, alltså ädelgasstruktur.

Att jonföreningar bildar kristaller – tänk koksalt - där alla joner sitter lika mycket ihop med varje granne. 

Atomens delar. Protoner, neutroner, elektroner – deras laddningar och hur de fungerar i atomen.

Atomnummer (antal protoner ger atomnumret) och atommassa (medelvikten på universums atomer av det atomslaget).

Vad begreppet isotop innebär – olika antal neutroner, hur atommassa beräknas (masstal)  - antal neutroner+ antal protoner..

 

 

Uppgifter

 • Checklista

 • Checklista

 • Checklista inför prov v.50

 • Powerpoint periodiska systemet

 • Powerpoint periodiska systemet

 • Powerpoints

 • Labb

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • genomföra systematiska undersökningar i kemi, och
  Ke
 • använda kemins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara kemiska samband i samhället, naturen och inuti människan.
  Ke
 • Centralt innehåll
 • Partikelmodell för att beskriva och förklara materiens uppbyggnad, kretslopp och oförstörbarhet. Atomer, elektroner och kärnpartiklar.
  Ke  7-9
 • Kemiska föreningar och hur atomer sätts samman till molekyl och jonföreningar genom kemiska reaktioner.
  Ke  7-9
 • Gruppering av atomslag ur ett historiskt perspektiv.
  Ke  7-9
 • Systematiska undersökningar och hur simuleringar kan användas som stöd vid modellering. Formulering av enkla frågeställningar, planering, utförande och utvärdering.
  Ke  7-9
 • Dokumentation av undersökningar med tabeller, diagram, bilder och skriftliga rapporter, såväl med som utan digitala verktyg.
  Ke  7-9

Matriser

Ke
Kunskapskrav kemi åk 7-9

Insats krävs
E
C
A
Kemiska sammanhang, begrepp, modeller & teorier
Eleven har grundläggande kunskaper om materiens uppbyggnad, oförstörbarhet och omvandlingar och andra kemiska sammanhang och visar det genom att ge exempel på och beskriva dessa med viss användning av kemins begrepp, modeller och teorier.
Eleven har goda kunskaper om materiens uppbyggnad, oförstörbarhet och omvandlingar och andra kemiska sammanhang och visar det genom att förklara och visa på samband inom dessa med relativt god användning av kemins begrepp, modeller och teorier.
Eleven har mycket goda kunskaper om materiens uppbyggnad, oförstörbarhet och omvandlingar och andra kemiska sammanhang och visar det genom att förklara och visa på samband inom dessa och något generellt drag med god användning av kemins begrepp, modeller och teorier.
Kemiska processer och samband i naturen
Eleven kan föra enkla till viss del underbyggda resonemang om kemiska processer i levande organismer, mark, luft och vatten och visar då på enkelt identifierbara kemiska samband i naturen.
Eleven kan föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om kemiska processer i levande organismer, mark, luft och vatten och visar då på förhållandevis komplexa kemiska samband i naturen.
Eleven kan föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om kemiska processer i levande organismer, mark, luft och vatten och visar då på komplexa kemiska samband i naturen.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: